logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

23.09.2020

КАТЕДРА “СОНДИРАНЕ, ДОБИВ И ТРАНСПОРТ НА НЕФТ И ГАЗ”


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2020/2021 година

На 09 октомври 2020 г. ще се проведат:


ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа в зала 261

за абсолвентите от специалност ''Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ'' на ОКС БАКАЛАВЪР

и

ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ от 9.00 часа в зала 262 - „Булгартрансгаз”

за абсолвентите от специалности „СДНГ”, „ДТСНГ”, „ПС'' и „Газоснабдяване” на ОКС МАГИСТЪР.


Записване за участие в Държавен изпит и Дипломни защити, и предаване на дипломните работи до 12:00 часа на 29.09.2020 в канцеларията на катедрата.


Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter