logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

07.07.2020

Резултати от проведеното проучване "Студентска удовлетвореност" по време на дистанционното обучение в МГУ

Във връзка с наложеното, заради Covid-19, дистанционно обучение през по-голямата част от летен семестър на учебната 2019/2020 година, бе проведено онлайн проучване сред студентите от всички курсове, форми на обучение и ОКС. Целта на проучването бе да проследи удовлетвореността на студентите от качеството на работа на преподавателите и учебния процес. Анкетното проучване е проведено в периода 22.06.2020 – 06.07.2020 г. Изпратено е до 498 мейла и е попълнено от 134 студента.


Резултатите от отворения въпрос показват известни слабости, които ще надградим. Студентите отправят и препоръки, с които ще се съобразим. Преобладаващата част от коментарите са, че справихме добре и в този смисъл считаме, че ако възникне друга подобна кризисна ситуация, заедно ще успеем да бъдем още по-добри.

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter