logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

07.07.2020

Съобщение за Държавен изпит на кат. ПС

ДАТа ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ СПЕЦИАЛНОСТ “Подземно строителство”
1) ДЪРЖАВеН ИЗПИТ ЗА ОКС “БАКАЛАВЪР” - 15.07.2020г. от 09.00 часа, зала 235
2) Всеки дипломант трябва да има ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗА ПОЛОЖЕНИ ИЗПИТИ, изготвено от Деканат на МТФ.
3) Записване за Държавен изпит и Дипломна защита в стая № 229.

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter