logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

25.06.2020

Споразумение за сътрудничество и нова съвместна магистърска програма между МГУ и Военната академия

На 24 юни 2020 г. във Военната академия „Г. С. Раковски“ беше подписано споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между МГУ „Св. Иван Рилски“ и Академията. В него се предвиждат дейности, свързани с развитието на нормативната база и институционалното изграждане в областта на образованието, квалификацията и научно-изследователската дейност; разработването на съвместни програми за обучение на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ и образователната и научна степен „доктор“; сътрудничество в областта на научните изследвания и технологиите, провеждането на теоретични и практически форми на подготовка; развитие на системата за управление на учебната и научно – изследователската дейност и др. Като първа реална стъпка от реализирането на споразумението е стартирането през учебната 2020/2021 г. на нова съвместна магистърска програма „Националната сигурност – превенция и защита на инженерната инфраструктура“.

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter