logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

18.06.2020

Дати за ДИ и ДЗ - кат. МиГ

Дати за ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ДИПЛОМНА ЗАЩИТА


Специалност “Маркшайдерство и геодезия
1) Държавни изпити ЗА ОКС “БАКАЛАВЪР”


Геодезия” – 03.07. 2020 г. от 9.00 часа, зала 202


Маркшайдерство” – 15.07.2020 г. от 9.00 часа, зала 202
2) Дипломни защити за ОКС “МАГИСТЪР”

15.07.2020 г. от 10.00 ч., зала 204а

(Предаване на дипломни работи до 13.07.2020 г.)
3) Всеки дипломант трябва да има ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗА ПОЛОЖЕНИ ИЗПИТИ,

изготвено от Деканат на МТФ.

4) Записване за Държавен изпит и Дипломна защита в стая № 216.

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter