logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

08.06.2020

Cъобщение за държавен изпит от кат. ГППИ

КАТЕДРА “ГЕОЛОГИЯ И ПРОУЧВАНЕ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ”


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2019/20 година

на 15 Юли 2020 г.  

от 8.30 часа ще се проведе   ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ


по ГЕОЛОГИЯ И ПРОУЧВАНЕ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ, за абсолвентите от специалността ГЕОЛОГИЯ И ПРОУЧВАНЕ НА МИНЕРАЛНИ И ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ на ОКС БАКАЛАВЪРЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

от 9.30 часа  

за абсолвентите от специалности

ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОЛОГИЯ, ПЕТРОЛНА ГЕОЛОГИЯ и ИКОНОМИКА НА ИЗКОПАЕМИТЕ ГОРИВА на ОКС МАГИСТЪР
ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗПИТА до 13.06.2020г.

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ до 10.06.2020г.

В КАНЦЕЛАРИЯТА НА КАТЕДРАТА


Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter