logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

01.06.2020

Cъобщение от кат. "СДТНГ" за провеждане на държавен изпит и дипломни защити

КАТЕДРА “СОНДИРАНЕ, ДОБИВ И ТРАНСПОРТ НА НЕФТ И ГАЗ”
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2019/2020 година
На 10 юли 2020 г. ще се проведат:
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа в зала 261
за абсолвентите от специалност
''Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ'' на ОКС
БАКАЛАВЪР
и
ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ от 9.00 часа в зала 262 - „Булгартрансгаз”
за абсолвентите от специалности „СДНГ”, „ДТСНГ”,
„ПС'' и „Газоснабдяване” на ОКС МАГИСТЪР. Записване за участие в Държавен изпит и Дипломни защити, и предаване на дипломните работи до 12:00 часа на 01.07.2020 в канцеларията на катедрата.

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter