logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

14.05.2020

Информация за летни месеци 2020г.


Моля разпечатайте: Заявление за ползване на общежитие /от 01.08.20г. до 01.09.20г./

Попълнете заявлението.

Сканирайте/снимайте и изпратете на sos@mgu.bg

Заповед Летни Месеци
Заплащането на дължимите наеми към общежитията на МГУ Св.Иван Рилски, следва да се извършва по банков път на следната сметка:
Банка: БНБ
IBAN: BG23BNBG96613100162601
В „Основание за плащане“ моля запишете: №Блок, №Стая, три имена на наемателя, период за който плащате.
Телефони за връзка и информация : 0879 80 79 21 / 0879 80 79 12

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter