logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

30.03.2020

Заплащане на дължимите наеми към общежитията

В предвид на извънредните мерки,
Заплащането на дължимите наеми към общежитията на МГУ Св.Иван Рилски, следва да се извършва по банков път на следната сметка:
Банка: БНБ
IBAN: BG23BNBG96613100162601

В „Основание за плащане“ моля запишете: №Блок, №Стая, три имена на наемателя, период за който плащате.

Телефони за връзка и информация : 0879 80 79 21 / 0879 80 79 12

Email: sos@mgu.bg

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter