logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

10.03.2020

МГУ „Св. Иван Рилски“ и Казахстанския индустриален институт подписаха споразумение за сътрудничество

 

На 09.03.2020 г., в МГУ „Св. Иван Рилски“ се проведе церемония по подписване на Споразумение за сътрудничество с Рудненският индустриален институт, Република Казахстан.

 

Проф. дтн Абдрахман Найзабеков - Ректор на Казахстанския индустриален институт и проф. д-р инж. Ивайло Копрев, Ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“

 

Договорът беше подписан на работна среща между проф. дтн Абдрахман Найзабеков, Ректор на Казахстанския индустриален институт и проф. д-р инж. Ивайло Копрев, Ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“.

Целта на споразумението е да се насърчат и развият академичните контакти между студентите, академичният и административен състав на МГУ и Рудненският индустриален институт, в образователни и научни области от взаимен интерес. Споразумението обхваща още образователен и академичен обмен на студенти и преподаватели, възможности по програма „Еразъм +”, съвместно участие в разработване на проекти по европейски научни и образователни програми, възможности за специализация на студенти, докторанти, млади и утвърдени учени и др.

 

 

Ректорът на МГУ „Св. Иван Рилски“ проф. д-р инж. Ивайло Копрев отправи покана за участие на учени, докторанти, пост-докторанти и студенти от Рудненският индустриален институт, Република Казахстан в Международната годишна научна конференция на  МГУ „Св. Иван Рилски“, която ще се проведе на 23 октомври 2020 г. 

 

 

 

Проф. Ивайло Копрев представя на гостите от Република Казахстан -

проф. Абдрахман Найзабеков и доц. Сергей Николаевич Музея на уникалните кристали „Илия Делев“

 

Проф. Копрев и проф. Найзабеков поздравиха участниците в курсовете по софтуерно обучение DATAMINE, на които МГУ „Св. Иван Рилски“ традиционно е домакин

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter