logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

28.02.2020

Cреща с ректора на университета „Гоце Делчев“ гр. Щип (Р. Северна Македония)

На 25.02.2020г. Ректорът на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“- проф. Ивайло Копрев, се срещна с ректора на университета „Гоце Делчев“ гр. Щип (Р. Северна Македония) - проф. Блажо Боев.
Срещата между двамата Ректори бе с фокус укрепване и разширяване на досегашното сътрудничество между двата университета с цел разработване на съвместни програми, лаборатории, изследователски проекти, както и развиване обмена на преподаватели и студенти по европейски програми за мобилност.
„Посоката е една – мрежа от европейски университети. Заедно с колегите от Р. Северна Македония можем успешно да си партнираме и развием комбинацията от силните страни на науката, бизнеса и образованието.“- заяви проф. Копрев.
Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter