logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

19.02.2020

Cъобщение от кат. "СДТНГ"

КАТЕДРА “СОНДИРАНЕ, ДОБИВ И ТРАНСПОРТ НА НЕФТ И ГАЗ”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2019/2020 година На 13 март 2020 г. ще се проведат:
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа в зала 261 за абсолвентите от специалност ''Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ'' на ОКС БАКАЛАВЪР
и
ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ от 9.00 часа в зала 262 - „Булгартрансгаз” за абсолвентите от специалности „СДНГ”, „ДТСНГ”, „ПС'' и „Газоснабдяване” на ОКС МАГИСТЪР.

Записване за участие в Държавен изпит и Дипломни защити, и предаване на дипломните работи до 12:00 часа на 07.03.2020 в канцеларията на катедрата.

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter