logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

25.02.2021

Поредно отличие за Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Отличието е израз на успешните усилия от страна на университета да инвестира в бъдещето на своите възпитаници, в младите хора, и да ги подпомага в търсенето им на професионална реализация.
На 25.02.2021 г. под надслов „Най-добрите университети до бизнеса“ се проведе онлайн церемония за връчване на наградите на българските университети, според техния рейтинг. 
МГУ е лидер в професионално направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“.
Наградата на проф. Копрев – Ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“, бе връчена от инж. Кирил Илиев, изп. директор на „Геотрейдинг“ АД, който адмирира постиженията на университета и студентите.
Проф. Копрев отбеляза, че „Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ е университетът, който въплъщава синергията между наука, бизнес и образование и тази награда е обективно признание за съвместната дейност между МГУ и компаниите от минерално-суровинната индустрия.


Тази година Група ГЕОТЕХМИН има общо 22-ма стипендианти в Минно-геоложкия университет.

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter