logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

06.02.2020

ГЕОТЕХМИН реално показва връзката наука - бизнес и образование Стипендиантска програма за студенти от МГУ

Групата ГЕОТЕХМИН откри официално Стипендиантска програма 2019/2020 г. за студенти от МГУ „Св. Иван Рилски“.
На събитието в София присъстваха Ректорът на МГУ проф. д-р Ивайло Копрев, председателят на Съвета на ректорите проф. д-р Любен Тотев, зам. управителите на Геотехмин ООД д-р Иван Вутов и д-р инж. Владимир Вутов, изп. директор на дружеството Доминик Хамерс, изп. директор на Елаците-Мед АД инж. Драгомир Драганов и други представители на компании от Групата. В стипендиантската програма участват 15 студенти с отличен успех и много добър успех. От началото на учебната година те получават стипендии от Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД и Геострой АД в рамките на благотворителната програма „Българските добродетели“, инициирана от проф. дтн инж. Цоло Вутов. През лятната ваканция младежите ще имат възможност и за платен стаж в дружествата.
Студентите учат в 11 специалности на МГУ „Св. Иван Рилски“ - Разработване на полезни изкопаеми, Геология и геоинформатика, Компютърни технологии в инженерната дейност, Управление на ресурси и производствени системи, Електроенергетика и електрообзавеждане, Механизация на минното производство, Автоматика, информационна и управляваща техника, Маркшайдерство и геодезия, Хидрогеология и инженерна геология, Подземно строителство и Инженерна геология.
„С тази стипендиантска програма ние целим да подпомогнем висококачественото образование на студентите от университета, да подпомагаме успешното им следване, да им предоставим възможност за придобиване на практически опит, както и да намерим наши бъдещи служители, а защо не и управляващи на предприятия и компании” – каза изпълнителният директор на Геотехмин ООД г-н Доминик Хамерс. Той подчерта успешното партньорство с МГУ, приноса на университета за създаването на качествени специалисти и пожела на стипендиантите да имат амбиция да научат колкото се може повече от професионалистите в компаниите.
„Групата ГЕОТЕХМИН реално показва какво е наука, бизнес и образование в едно. Убеден съм, че ще имате възможност да се докоснете до най-новите технологии, че ще имате възможност да се докоснете до целия свят, да видите как работят другите компании по света – обърна се ректорът на МГУ проф. д-р Ивайло Копрев към стипендиандите. - Благодарение на партньорството с групата ГЕОТЕХМИН вие имате шанса да успеете”, допълни той. Проф. д-р Копрев сподели, че за пръв път е стъпил в Геотехмин ООД през 1997 г. и е бил впечатлен от DATAMINE – софтуер за управление на минни процеси. „Тогава това беше космически кораб, беше нещо невероятно. Сега вие имате шанса да видите следващите 50 години пред вас“, каза проф. д-р Копрев и пожела успех на стипендиантите.
Откриването на стипендиантската програма е първото официално събитие за Група ГЕОТЕХМИН през 2020 г., когато Геотехмин ООД навършва 30 години от основаването си. Отбелязват се и 45 години от създаването на МОК „Елаците“ и 21 г. от присъединяването на дружеството към група ГЕОТЕХМИН, а Геострой АД и Геотрейдинг АД стават на 15 години.

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter