logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

22.10.2019

Национален ученически конкурс „Богатствата на Земята и човешкият прогрес“- 2020г.

Минно-геоложкият университет „Св. Ив. Рилски“ обявява Национален ученически конкурс за есе, презентация/постер, компютърен дизайн, цикъл от фотографии на тема: „Богатствата на Земята и човешкият прогрес“. Неговата цел е учениците да изявят своите познания за твърдите и течните полезни изкопаеми и минералните асоциации, които се срещат по нашите земи и да покажат загриженост по рационалното им извличане и използване.

Конкурсът обхваща две възрастови групи. Първата е за ученици от 5 до 8 клас, а втората - за ученици от9 до12 клас.

Изискванията и регламента за участие са:

  1. Есе – обем от 2 до 4 страници, набрани на компютър – шрифт Times New Roman, размер на шрифта 14;

  2. Презентацията – препоръчително до 10 слайда;

  3. Цикъл от фотографии – препоръчително до 10

Всяка една от творбите трябва да бъде придружена от информация за трите имена на автора, възрастовата група, клас на обучение, учебно заведение, ръководител, e-mail за контакт с участника и заглавие. Творбите се представят само на електронен носител.

Крайният срок за предаване на творбите е 30април 2020 г. на e-mail dekangpf@mgu.bg.

Компетентно жури ще разгледа постъпилите творби и ще направи мотивиранипредложения за класиране.

Резултатите от класирането ще бъдат публикувани на сайта на МГУ „Св. Ив. Рилски“, а награждаването на победителите ще бъде на Патронния празник на Университета.

Класираните на призовите места във възрастова група от 9 до 12 клас ще получат възможност, след завършване на средното си образование, да се запишат в избрана от тях специалност на МГУ „Св. Ив. Рилски“.

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0208 Facebook Twitter