logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

01.08.2019

кат. "СДТНГ" за провеждане на държавен изпит и дипломни защити.

КАТЕДРА “СОНДИРАНЕ, ДОБИВ И ТРАНСПОРТ НА НЕФТ И ГАЗ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2018/2019 година

На 20 септември 2019 г. ще се проведат:


ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа в зала 261

за абсолвентите от специалност ''Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ'' на ОКС БАКАЛАВЪР

и

ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ от 9.00 часа в зала 262 - „Булгартрансгаз”

за абсолвентите от специалности „СДНГ”, „ДТСНГ”, „ПС'' и „Газоснабдяване” на ОКС МАГИСТЪР.


Записване за участие в Държавен изпит и Дипломни защити, и предаване на дипломните работи до 12:00 часа на 05.09.2019 в канцеларията на катедрата.


Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter