logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

30.05.2019

Cъобщение от кат. "СДТНГ"

КАТЕДРА “СОНДИРАНЕ, ДОБИВ И ТРАНСПОРТ НА НЕФТ И ГАЗ”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2018/2019 година
На 05 юли 2019 г. ще се проведат:
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа в зала 261
за абсолвентите от специалност ''Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ''
на ОКС БАКАЛАВЪР
и
ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ от 9.00 часа в зала 262 - „Булгартрансгаз”
за абсолвентите от специалности „СДНГ”, „ДТСНГ”, „ПС'' и „Газоснабдяване” на ОКС МАГИСТЪР.

Записване за участие в Държавен изпит и Дипломни защити, и предаване на дипломните работи до 14:00 часа на 24.06.2019 в канцеларията на катедрата.

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter