logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

23.04.2018

Посещение на делегация от партньорски Минен университет, гр. Ксу-джоу, Китай

На 19 април 2018 г. Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ бе посетен от колеги, от партньорския Китайски Университет по Минно дело и технологии в гр. Ксу-джоу. На проведената работна среща присъства академичното ръководство на МГУ „Св. Иван Рилски“ в лицето на Ректора проф. Любен Тотев, проф. Вяра Пожидаева – Заместник ректор по учебната дейност; доц. Павел Павлов – Заместник ректор по научноизследователската дейност, доц. Стефка Приставова – Заместник ректор по международно сътрудничество и проекти, деканите на трите факултета и представители на студентската общност. От страна на Китайски Университет делегацията бе представена от проф. Санг Шхун – декан на Международния Колеж към университета; проф. Цанг Нонг – декан на Минен факултет; проф. Цао Юйн – заместник декан на Училище по мехатронно инженерство; д-р Янг Цен – заместник директор на международния офис към университета.

На срещата бяха обсъдени възможностите на съвместна работа на двата университета. В резултат на проведената дискусия, присъстващите се обединиха в решението си за подписване на анекс към Договора за сътрудничество, който анекс включва следните четири направления:
- Дългосрочни обучения на студенти с държавно финансиране, в направленията – минно инженерство; геоложко инженерство, мехатронно инженерство и техническа безопасност;
- Осигуряване на краткосрочни мобилности на студенти и преподаватели като се използват всички възможни за финансиране програми;
- Разработване на магистърски програми за обучения с издаване на дипломи и от двата университета;
- Участие в съвместни изследователски проекти.


Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter