logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

19.01.2018

МГУ ОБЯВЯВА конкурс за есе „Богатствата на Земята и човешкият прогрес“.

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВ. РИЛСКИ“

ОБЯВЯВА

Национален ученически конкурс за есе, презентация / постер, компютърен дизайн, цикъл от фотографии на тема:

„Богатствата на Земята и човешкият прогрес“.

Цели на конкурса: Учениците да изявят своите познания за твърдите и течните полезни изкопаеми, които се срещат по нашите земи и да покажат загриженост по рационалното им извличане и използване.

Изисквания и регламент за участие:

1.    Есе

      Обем: от 2 до 4 страници;

      Шрифт: Times New Roman, размер 14;

2.    Презентация

до 10 слайда

3.    Цикъл от фотографии

 до 10 броя.

Конкурсът обхваща две възрастови групи - ученици от 5-ти до 8-ми клас и ученици от 9-ти до12-ти клас.

 

Всяка една от творбите трябва да има заглавие и бъде придружена от информация за автора: три имена  възрастова група, клас на обучение, учебно заведение, ръководител, имейл за контакт с участника.

Творбите се представят само на електронен носител.

Краен срок за предаване на творбите:

            15 април 2018 г.

имейл: dekangpf@mgu.bg

Компетентно жури ще разгледа постъпилите творби и ще направи класиране.

Резултатите ще бъдат обявени на сайта на МГУ до 15 май 2018г., а наградените ще бъдат информирани по електронната поща.

Наградените и техните ръководители ще получат Сертификат от МГУ.

Разработките на победителите ще бъдат отпечатани в Годишника на МГУ „Св. Ив. Рилски”, който се издава във връзка с ежегодно организираната Международна конференция и тържествата за патронния празник на университета, а така също и на сайта на университета.

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter