logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

20.12.2017

Работна среща на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН в МГУ „Св. Иван Рилски”

Работна среща на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”

Като част от съвместната работа на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и българските университети по реализиране на целите включени в Националния план за действие по Пакта за младежта, в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ беше проведена работна среща, целта на която бе висшите учебни заведения да споделят своите коментари по Плана и заявят готовност за участие в изпълнението на включените в него приоритети.

В срещата участие взеха представители на университета - домакин, Медицински университет - София, Университета за национално и световно стопанство и Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия.

По време на дискусията бяха отбелязани редица важни точки, част от които:
- Очакванията на бизнеса към професионалната подготовка на завършващите студенти са нереалистично високи;
- Браншовите и професионални организации да участват в представянето на професии пред ученици и студенти, с цел кариерно ориентиране;
- Съществува необходимост от допълнителна квалификация на преподавателите в реална работна среда;
- Да бъдат инициирани възможности за колективна работа по проекти между бизнеса и висшите учебни заведения;
- Има нужда от действия към стимулиране доброволчеството сред студенти и ученици, с цел тяхното мотивиране, активизиране и включване.


Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter