logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

18.09.2017

Университет „Гоце Делчев“ гр. Щип, Република Македония


На 14 септември 2017 година, екип от ръководството на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ представен от проф. д-р Любен Тотев – Ректор, доц. д-р Стефка Приставова – Зам. Ректор Международно сътрудничество и проекти и доц. Павел Павлов – Заместник Ректор научно-изследователска дейност посети Университет „Гоце Делчев“ гр. Щип, Република Македония.
По време на посещението бе проведена работна среща с ръководството на университета, на която присъстваха проф. Блажо Боев – Ректор, проф. Зоран Деспотов – Декан на Факултета по Природни и Технически науки. При проведената среща се подписа партньорски договор с университета в гр. Щип, Република Македония. Договориха се конкретни стъпки за неговото изпълнение.

В рамките на работната програма бе посетен и Факултета по Природни и Технически науки, с който МГУ има дългогодишни контакти и успешна съвместна работа. Проведе се среща с ръководство на Факултета, както и със преподаватели на която се обсъдиха възможностите за сътрудничество по програмата Еразъм+ и други възможности за изследователски проекти с европейско финансиране. Бяха договорени и конкретни мероприятия за интензифициране на съвместната работа в образователната и изследователска дейности между двете институции.

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter