logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

22.06.2018

Връчване на сертификати за кариерни консултанти по международната програма Global Career Development Facilitator (GCDF)

На 22.06.2018 г. в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ бяха връчени сертификати за кариерни консултанти по международната програма Global Career Development Facilitator (GCDF). След успешно...

[цялата новина]

14.06.2018

Дата за Държавен изпит кат.ИГЕ

Държавен изпит - 05.07.2018г от 09.00ч зала 101D Дипломна защита - 06.07.2018г от 09.00ч зала 101D Cрокът за записване и предаване на дипломни работи 25.06.2018г. Важи за бакала...

[цялата новина]

29.05.2018

Връчване на дипломи за Академични длъжности „Доцент”, „Главен асистент”, научна степен „Доктор на науките” и ОНС „Доктор”

В Минно – геоложки университет „Св. Иван Рилски“ на 22 май 2018 г. тържествено бяха връчени дипломите на 37 наши колеги преподаватели, придобили ОНС „Доктор”, академични длъжности „Главен асистент”,...

[цялата новина]

24.04.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - Деканат МТФ

Държавният изпит за студентите от спец. „РПИ“, ОКС „бакалавър“ ще се проведе на 28 юни 2018 год. от 9,00 часа в зала 220. Срок за записване: 26 юни 2018 год. в деканата на МТФ. ...

[цялата новина]

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter