logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

31.08.2020

Деканат ГПФ СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на абсолвент...

[цялата новина]

31.08.2020

Класиране - студентски общежития

Класиране - студентски общежития - 2020г. ...

[цялата новина]

11.08.2020

Pепортаж за МГУ Кърджали

https://rodopi24.blogspot.com/2020/08/otlichno-obuchenie-sigurna-realizacia.html...

[цялата новина]

27.07.2020

ДИ и ДЗ - катедра Ми

Дати за ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ДИПЛОМНА ЗАЩИТА ...

[цялата новина]

07.07.2020

Резултати от проведеното проучване "Студентска удовлетвореност" по време на дистанционното обучение в МГУ

Във връзка с наложеното, заради Covid-19, дистанционно обучение през по-голямата част от летен семестър на учебната 2019/2020 година, бе проведено онлайн проучване сред студентите от всички курсове, форми на обучение и ОКС. Целта на проучването бе да проследи удовлетвореността на...

[цялата новина]

07.07.2020

Безплатно обучение за докторанти и учени с награда от 30 000 лв.

Безплатно обучение за докторанти и учени с награда от 30 000 лв. Отворено е кандидатстването за третото издание н...

[цялата новина]

07.07.2020

Съобщение за Държавен изпит на кат. ПС

ДАТа ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ СПЕЦИАЛНОСТ “Подземно строителство” 1) ДЪРЖАВеН ИЗПИТ ЗА ОКС “БАКАЛАВЪР” - 15.07.2020г. от 09.00 часа, зала 235 2) Всеки дипломант трябва да има ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗА ПОЛОЖЕНИ ИЗПИТИ, изготвено от Деканат на МТФ. 3) Записване за Държавен из...

[цялата новина]

25.06.2020

Спечелени проекти по Наредбата за конкурсно финансиране

Спечелени проекти по Наредбата за конкурсно финансиране ...

[цялата новина]

25.06.2020

Споразумение за сътрудничество и нова съвместна магистърска програма между МГУ и Военната академия

На 24 юни 2020 г. във Военната академия „Г. С. Раковски“ беше подписано споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между МГУ „Св. Иван Рилски“ и Академията. В него се предвиждат дейности, свързани с развитието на нормативната база и институционалното изграждане в облас...

[цялата новина]

18.06.2020

СЪОБЩЕНИЕ от катедра "Механизация на мините"

Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2019г./2020г. дипломните защити в катедра "Механизация на мините " ще се проведат на 16.07.2020г. и на 08.10.2020г. от 10,00 часа в лаб. № 20. катедра "Механизация на мините"...

[цялата новина]

18.06.2020

Дати за ДИ и ДЗ - кат. МиГ

Дати за ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ДИПЛОМНА ЗАЩИТА ...

[цялата новина]

17.06.2020

Дата за държавен изпит и дипломни защити в кат ХИГ

СЪОБЩЕНИЕ Държавният изпит и Дипломните защити за специалността “Хидрогеология и инженерна геология” (юлска сесия) ще се проведат на 16.07.2020 г. (четвъртък) от 9.00 часа. Срока за записване е до 10.07.2020 г. Срок за предаване на дипломните р...

[цялата новина]

08.06.2020

Cъобщение за държавен изпит от кат. ГППИ

КАТЕДРА “ГЕОЛОГИЯ И ПРОУЧВАНЕ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ”...

[цялата новина]

01.06.2020

Cъобщение от кат. "СДТНГ" за провеждане на държавен изпит и дипломни защити

КАТЕДРА “СОНДИРАНЕ, ДОБИВ И ТРАНСПОРТ НА НЕФТ И ГАЗ” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2019/2020 година На 10 юли 2020 г. ще се проведат: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа в зала 261 за абсолвентите от специалност '...

[цялата новина]

26.05.2020

Съобщение от катедра "Инженерна геоекология"

Уважаеми студенти, Държавният изпит ще се проведе на 14.07. 2020 г. от 9 часа в зала 101D Дипломните защити ще се проведат на 14.07. 2020 г. от 10 часа в зала М8А ...

[цялата новина]

14.05.2020

Информация за летни месеци 2020г.

Моля разпечатайте: Заявление за ползване на общежитие /от 01.08.20г. до 01.09.20г./ Попълнете заявлението. Сканирайте/снимайте и изпратете на sos@mgu.bg ...

[цялата новина]

27.04.2020

ОБРАЗОВАНИЕ С ТРАДИЦИИ

$(document).ready(function() { $('video').prop('muted',true).play() }); ...

[цялата новина]

01.04.2020

„ЗА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА": Национални стипендии за млади жени учени от ЮНЕСКО и L'Oreal – 2020

Програмата ще предостави три стипендии от по 5000 евро всяка. Срокът за кандидатстване за стипендиите е удължен до 30 април 2020 г. Повече информация за програмата и критериите за кандидатстване можете да откриете на официалната страница на конкурса: ...

[цялата новина]

06.03.2020

Kандидатстудентските борси в Пловдив и Кюстендил

В края на месец февруари, Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ имаше удоволствието да бъде представен от 2 екипа настоящи възпитаници на кандидатстудентските борси в Пловдив и Кюстендил, организирани от Министерство на образованието и науката. И двете изложения преми...

[цялата новина]

28.02.2020

Cреща с ректора на университета „Гоце Делчев“ гр. Щип (Р. Северна Македония)

На 25.02.2020г. Ректорът на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“- проф. Ивайло Копрев, се срещна с ректора на университета „Гоце Делчев“ гр. Щип (Р. Северна Македония) - проф. Блажо Боев. Срещата между двамата Ректори бе с фокус укрепване и разширяване на досегашнот...

[цялата новина]

18.11.2019

Първо място за интерактивна карта на Световния ГИС ден 2019 г.

Катедра „Маркшайдерство и геодезия“ с първо място в конкурс на Световния ГИС ден 2019 ...

[цялата новина]

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter