logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

24.04.2018

ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ URPS , IM

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ За студентите от спец. „УРПС“ - ОКС „бакалавър“ и „Индустриален менидмънт – ОКС „магистър” , ще се проведе на 18.06.2018 г. от 9.00 ч...

[цялата новина]

23.04.2018

Посещение на делегация от партньорски Минен университет, гр. Ксу-джоу, Китай

На 19 април 2018 г. Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ бе посетен от колеги, от партньорския Китайски Университет по Минно дело и технологии в гр. Ксу-джоу. На проведената работна среща прис...

[цялата новина]

18.03.2018

Заплащане с ПОС-устройства в КАСАТА НА УНИВЕРСИТЕТА – РЕКТОРАТ

Уведомяваме всички обучаващи се в МИННО –ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.ИВАН РИЛСКИ“ студенти, докторанти, специализанти и други, че таксите за обучение, таксите за административни услуги и студентски н...

[цялата новина]

04.01.2018

Съобщение - Магистри, I и II курс, задочно обучение, катедра "Механизация на мините"

Очните занятия за летния семестър на учебната 2017/2018г. за магистри I и II курс, задочно обучение, специалност "Механизация на добива и транспорта на минерални суровини" ще се проведат от 12 мар...

[цялата новина]

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter