logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

18.09.2017

Университет „Гоце Делчев“ гр. Щип, Република Македония

На 14 септември 2017 година, екип от ръководството на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ представен от проф. д-р Любен Тотев – Ректор, доц. д-р Стефка Приставова – З...

[цялата новина]

13.09.2017

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ откри учебната 2017/2018 година

На 11 септември 2017 година от 10:00 часа в МГУ тържествено се откри учебната 2017/2018 година. На тържеството, деканите от трите факултета при Минно-геоложки университет поздравиха студентите-първокурсници и им пожелаха ползотворна и усърдна ра...

[цялата новина]

13.09.2017

ДИ и ДЗ - кат. „СДТНГ”

КАТЕДРА “СОНДИРАНЕ, ДОБИВ И ТРАНСПОРТ НА НЕФТ И ГАЗ” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2016/2017 година на 25 Септември 2017 г. от 09:00 часа ще се проведе ДЪРЖАВ...

[цялата новина]

13.09.2017

Откриване на обновени лаборатории

Днес 11.09.2017 година в Минно – геоложки университет „Св. Иван Рилски“, се откриха две напълно обновени лаборатории към катедра „Електротехника“. Реализираният проект е финансиран от фирма „ШЕЛ“, и е на стойност 75 000 евро. Двете обновени лабора...

[цялата новина]

10.08.2017

Дати за ДИ и ДЗ кат. ИГЕ

Държавен изпит и дипломна защита в кат. ИГЕ: 18.09.2017г. - 09.00ч. зала М8А - държавен изпит 19.09.2017г. - 09.00ч. зала М8А - дипломна защита...

[цялата новина]

15.06.2017

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

МИННОЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА „МЕХАНИЗАЦИЯ НА МИНИТЕ” Процедура по присъждане на ОНС „ДОКТОР” МИННО-ГЕОЛОЖКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”, СОФИЯ Съобщава, че на...

[цялата новина]

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter