logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

23.02.2018

Дата за държавен изпит и дипломни защити за катедра ХИГ

СЪОБЩЕНИЕ Държавният изпит и Дипломните защити за специалността “Хидрогеология и инженерна геология” (мартенска сесия) ще се проведат на 15.03.2018 г. (четвъртък) от 9.00 часа....

[цялата новина]

15.02.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е –Катедра „ОРПИ и ВР“

Очните занятия за летен семестър на уч. 2017/2018 г. за магистрите към катедра „ОРПИ и ВР“, редовно и задочно обучение, първи курс, ще се проведат от 26.03.2018 г.- начало от 13.30 часа, до ...

[цялата новина]

06.02.2018

ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ „Индустриален менидмънт – ОКС „магистър”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ За студентите от спец. „Индустриален менидмънт – ОКС „магистър” , ще се проведе на 16.03.2018 г. от 9.00 часа 142 зала. НЕОБХОДИМО Е С...

[цялата новина]

05.02.2018

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ спец. ”РПИ“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ За студентите от спец. ”РПИ“ ОКС "бакалавър, ще се проведе на 15.03.2018 г. от 9.00 часа, зала 220 НЕОБХОДИМО Е СТУДЕНТИТЕ ДА СЕ ЗАПИ...

[цялата новина]

05.02.2018

СЪ О Б Щ Е Н И Е – Катедра „ОРПИ и ВР“ Дипломна защита

ДИПЛОМНА ЗАЩИТА ЗА МАГИСТРИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „ОРПИ“ , „РНПИ“ и „ТТВР“ ще се проведе на 16.03.2018 година от 9.00 часа в зала 220 на МТФ Краен срок за предаване на дипломните р...

[цялата новина]

01.02.2018

Дати от кат. СДТНГ

Държавният изпит и дипломните защити в катедрата ще се проведат на 16.03.2018 г. от 09:00 часа....

[цялата новина]

22.01.2018

Дати за ДИ и ДЗ на кат." ГППИ"

КАТЕДРА “ГЕОЛОГИЯ И ПРОУЧВАНЕ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ”...

[цялата новина]

16.01.2018

Връчване на награда на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

На 12.01.2018 година, на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ беше връчена награда за първо място в професионално направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“. На...

[цялата новина]

04.01.2018

Съобщение - Магистри, I и II курс, задочно обучение, катедра "Механизация на мините"

Очните занятия за летния семестър на учебната 2017/2018г. за магистри I и II курс, задочно обучение, специалност "Механизация на добива и транспорта на минерални суровини" ще се проведат от 12 мар...

[цялата новина]

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter