logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

03.10.2018

Cъобщение от катедра "Механизация на мините"

Занятията с магистрите задочно обучение II курс в базова специалност: "Механизация на минното производство", специалност "Механизация на добива и транспорта на минерални суровини" ще започнат от 05.1...

[цялата новина]

26.09.2018

Механизация на минното производство

Занятията с магистрите задочно обучение I и II курс в базова специалност: "Механизация на минното производство", специалност "Механизация на добива и транспорта на минерални суровини" ще започнат от ...

[цялата новина]

12.09.2018

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ с отличие за IT иновация

МГУ „Св. Иван Рилски“ получи отличие за иновация, свързана с провеждането на Европейската нощ на учените през 2017 г. През септември 2017 екип от катедра „Маркшайдерство и геодезия“, използвайки с...

[цялата новина]

28.08.2018

КАТЕДРА “ГЕОЛОГИЯ И ПРОУЧВАНЕ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно заповед № Р-672/13.06.2018 на Ректора на МГУ на 13 Септември 2018 г. и на 08 Октомври 2018г от 8.30 часа ще се проведе ДЪРЖАВЕН ИЗ...

[цялата новина]

28.08.2018

Откриване на новата учебна година

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТКРИВАНЕТО НА УЧ. 2018/2019 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ПЪРВОКУРСНИЦИ, РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.09.2018 г (ПОНЕДЕЛНИК) ОТ 10,00 ЧАС...

[цялата новина]

25.08.2018

дата за Държавен изпит и Дипломни защити в катедра ХИГ

СЪОБЩЕНИЕ Държавният изпит и Дипломните защити за специалността “Хидрогеология и инженерна геология” (септемврийска сесия) ще се проведат на 13.09.2018 г. (петък) от 9.00 ч...

[цялата новина]

25.08.2018

На вниманието на абсолвентите, които са се дипломирали през месец юли 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ На вниманието на абсолвентите, които са се дипломирали през месец юли 2018 г. Уважаеми колеги, Дипломите за висше образование на успешно завършилите ОКС „Ба...

[цялата новина]

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter