logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Сборник с научни доклади

МГУ "Св. Иван Рилски"
2019

Сборник: Геология и геофизика

11изтегли

Сборник: Добив и преработка на минерални суровини

22изтегли

Сборник: Механизация, електрификация и автоматизация на мините

33изтегли

Сборник: Хуманитарни и стопански науки

44изтегли

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02/8060234Facebook Twitter