logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Сборник с научни доклади

МГУ "Св. Иван Рилски"
2017

Сборник: Геология и геофизика

Ураново-полиметалните находища в Сливен-Твърдишкия рудeн район от Западнобалканската металогенна зона, БългарияПетко Попов Камен Поповизтегли
Геотоп „Сополивите камъни“ в същинска Средна гораБорис Вълчев Валентина Николоваизтегли
Върху разпределението на желязото в минерали от ясписи от Източните Родопи по спектроскопски данниРуслан И. Костов Радостин Паздеров Любомир Михайловизтегли
Геотоп „Кобилини стени“ в Западна Стара планинаБорис Вълчевизтегли
Сеизмичен секветно-стратиграфски анализ на сухоземната част от Долнокамчийския седиментен басейнЦветелина Толева Христо Димитровизтегли
Самородно злато от находище Седефче, Източни Родопи, БългарияГеорги Лютовизтегли
Структурногеоложкият подход при оценката на геоложките загуби в находищата на карбонатни скали – варовици, доломити и мрамориИван Димитров Димитър Съчковизтегли
Геоконсервационна стойност на периглациалните релефни форми в РилаДимитър Синьовски Наталия Калуцкова Николай Дронин Валентина Николова Надежда Атанасова Илияна Цветковаизтегли
Потенциалът на Бургаския езерен комплекс като геопаркДимитър Синьовски Наталия Калуцкова Николай Дронин Димка Синьовскаизтегли
Геоложка, петроложка и геохимична характеристика на перлитната суровина от находище „Счупената планина“, Джебелско и вместващите я вулканитиСтанислав Стойков Анита Методиева Милослав Кацаров Милко Харизановизтегли
Секвентно-стратиграфски анализ за изучаване на трансгресивно-регресивните цикли по сондажно- геофизични данни за район от Централна Северна БългарияХристомир Станевизтегли
Геоложки особености на мезозойския разрез между селата Старо село и Студена в Голо бърдо, Западна БългарияЕлица Илиеваизтегли
Фрактални свойства на елементите от тектониката на плочитеБойко Рангелов Янко Ивановизтегли
Европейски ERASMUS+ проект CABARET и участието на Минно-геоложки университет в негоБойко Рангеловизтегли
Изследване на възможностите на АВО-методите за откриване на въглеводородни акумулацииМартин Тошев изтегли
Геофизичен подход за картиране на стари минни изработки и разуплътнени зони във въгледобивни райониСтефан Димовски Николай Стоянов Християн Цанков Атанас Кисьовизтегли
Математически филтрационен модел на термоминерално находище „Меричлери“Николай Стоянов Стефан Зейнеловизтегли
Приложение на хиперспектрални вегетационни индекси за установяване на заболяванe на млади ябълкови дърветаКалинка Величкова Дора Крежоваизтегли
Хиперспектрални измервания на скали и почви в Централно СредногориеДеница Борисова Бануш Банушев Христо Николов Румен Недков Даниела Аветисянизтегли
Екстензионна реактивация на компресионни разломни зони: пример от източната част на Златишкия грабенЯнко Герджиков Зорница Доцева Диан Вангеловизтегли
Деформационни свойства на плиоценските глини от Софийския басейнСтефчо Стойнев Антонио Лаковизтегли
Геодинамични условия на свлачището в село Сипей, община КърджалиАнтонио Лаков Стефчо Стойневизтегли
Биомониторинг на живак с мъхове от минния район на Алмаден, южната част на Централна ИспанияИва Митева Пабло Игерас Хосе Мария Есбриизтегли
Геодинамично състояние на терените в източната част на град ОряховоСтефчо Стойнев Антонио Лаковизтегли

Сборник: Добив и преработка на минерални суровини

Изчислителен анализ при слягането на мулдаНандор Тамашкович Павел Павлов Любен Тотев Детлев Тондера изтегли
Технология за запълване на иззетите добивни пространства с пастово запълнение, прилагана в „Дънди Прешъс Металс Челопеч“Емилия Тодорова Иван Аврамов Иван Георгакиев изтегли
Комбиниране на открития и подземния способ на разработване в световен планСтефан Зехиров Димитър Кайков Ивайло Копрев изтегли
Област на рационалното използване на хидравлични екскаватори на железорудни кариериВ. К. Слободянюк Ю. Ю. Турчин изтегли
Двупосочният транспорт като средство за увеличаване ефективността на работа в открит рудникСлободянюк Роман Пужук Мукола изтегли
Адаптиране на минен вентилационен софтуер към граждански обектиЗахари Динчев Надежда Костадинова Елена Власева изтегли
Усъвършенстване на измерванията на 3D въздушни течения в свободно и полуограничено пространствоЗахари Динчев Ясен Горбунов изтегли
Контрол на системи за местно проветряванеЗахари Динчевизтегли
Иновативна технология за създаване на ортофотопланВеселина Господинова Петър Георгиевизтегли
Мониторинг на концентрацията на въглеродния диоксид и температурата в атмосферата на лекционна зала с естествена вентилацияКалинка Величкова Пламен Савов Майя Вацкичева изтегли
Аналитични изрази за напреженията в стръмно напластен масив около кръгова изработкаВиолета Трифонова-Геноваизтегли
Модернизация на люлкова пресевна уредба с праволинейни движения в хоризонтална равнинаСтефан Пулев изтегли
Колонни флотационни машини – тенденции и приложенияЦветелина Иванова Марин Ранчев Иван Нишков изтегли
Изследвания върху повърхностната химия на пирит преди и след обработката му с различни реагентиСтанислав Джамяров Маргарита Василева Ивалина Аврамова Цветелина Иванова изтегли
Образуване на гипсови отлагания при хидрометалургични операции и флотация на рудиСтанислав Джамяров изтегли
Съвременни тенденции в управлението на отпадъциИрена Григорова Марин Ранчев Теодора Янкова изтегли
Излужване под налягане на прах от очистване на димни газове: експериментално изследванеТодор Ангелов Иванка Вълчанова Александър Цеков изтегли
Оборудване за възлите за класифициране и раздробяване при производството на торовеАндрей Норов Денис Пагалешкин Алексей Грибков Юрий Димитриенко Методи Златев изтегли
Нанотехнологии за пречистване на замърсени водиПетя Генчева Иван Каназирски изтегли
Окисление в течна фаза като възможност за отстраняване на нефтопродукти от продукционна водаМаринела Панайотова Господинка Гичева Любомир Джерахов Нели Минчева изтегли
Отстраняване на медни йони от водна среда чрез емералдинГригор Хлебаров Силвия Лаврова Богдана Куманова изтегли
Отстраняване на сулфати от водна среда чрез повърхностно модифициран клиноптилолитСилвия Лаврова Богдана Куманова изтегли
Биоремедиация на кисели дренажни води, последвана от генериране на електричествоМарина Николова Ирена Спасова Пламен Георгиев Илиян Николов Стоян Грудев изтегли
Излугване на ценни метали от медна шлака чрез хемолитотрофни археи и бактерииПламен Георгиев Марина Николова Ирена Спасова Албена Лазарова Стоян Грудев изтегли
Влияние на някои фактори върху утаяването на желязо от отпадни води под формата на гьотит и хематитПламен Георгиев Ивелина Желева Стоян Грудев Марина Николова Ирена Спасова изтегли
Възможности за намаляване вредното въздействие върху околната среда на обекти от миннодобивните дейности от Родопския минен басейнЕмилия Соколова Величка Христова изтегли
Възможности за оползотворяване на техногенни отпадъци от дейността на миннодобивни и преработвателни предприятия в Родопския регионВеличка Христова Емилия Соколова изтегли
Въглеродни наноточки покрити с олигонуклеотиди, като флуоресцентни хибридизационни сонди за ДНК микрочиповeПолина Младенова Хибики Удоно Анатолий Ангелов Александър Лукановизтегли
Приложение на груповия анализ на Лии в механика на мулдата - права задачаМихаил Вълков изтегли
Груповия анализ на Лии при решаване на коефициентната задача в механика на мулдатаМихаил Вълков изтегли

Сборник: Механизация, електрификация и автоматизация на мините

Възстановяване на зъбни венци на барабанни мелници чрез наваряванеИван Мининизтегли
Определяне на функцията на надеждността и вероятността за безотказна работа на челюстна трошачка тип CJ615:01Иван Минин Димитър Митев изтегли
Уточняване на методиката за изчисляване на вибрационни захранвачиХристо Шейретов изтегли
Изчисляване на механизма за разпъване и прибиране на стрелата на автомобилен кранХристо Шейретов изтегли
Износвания и повреди в редукторите на рудничните локомотиви за подземен извозЛюбен Тасев изтегли
Един подход за определяне на вътрешните сили в нож на кофа на багерРайна Вучева Виолета Трифонова-Генова изтегли
Един подход за определяне на честотата на собствените трептения на стъпален валВиолета Трифонова-Генова Гергана Тонкова изтегли
Синтез на цифрова система за управление на манипулатор OWI- 535 ROBOTIC ARM EDGEЯсен Горбунов Стефан Петров Тихомир Джиков изтегли
Натрупване на заряди в процеса на запълване на наелектризираща се течност в резервоарСтефан Стефанов Иван Проданов изтегли
Релаксация на заряд в резервоар, запълнен с наелектризирана течностСтефан Стефанов Иван Проданов изтегли
Определяне специфичните загуби на активна мощност на синхронни електродвигатели за генериране на реактивна мощностКирил Джустров Иван Стоилов изтегли
Експериментални изследвания на качеството на напрежението на ниво 220 kV при работа на електродъгови пещи в „Стомана– Индъстри“ АДТодор Николов изтегли
Система за измерване на дисплеиКрасимир Велинов изтегли
Възможности за повишаване на надеждността при апаратите за контрол на изолациятаРади Теневизтегли
Информационен модел на универсален агент за управление на разпределено генериране на мощностМила Илиева-Обретенова изтегли
Равновесие на тяло, натоварено с пространствена система от силиАсен Стояновизтегли
Алгоритъм за оптимизиране формата на ролката в центробежно ролковите мелнициСимеон Сезонов изтегли
Напрежения и деформации в раздробяващите валове на двувалов шредер за раздробяване на бетон, гума, пластмаса и дървоМалина Вацкичева Ирена Григорова изтегли
Причини за аварии при инсталациите за модифицирано гориво и депо за неопасни отпадъциТеодора Христова Николай Савов Петя Генчева изтегли

Сборник: Хуманитарни и стопански науки

Методически подход за усъвършенстване на системата за управление на човешкия капитал в Асарел-Медет АД – Панагюрище, БългарияАлександър Чобанов Валентин Велев изтегли
Анализ на производството, потреблението и цените на суровия петролВеселин Митев изтегли
Производителност на труда в минната индустрия – тенденции и перспективиВеселин Митев Боряна Трифонова Борислава Гълъбова изтегли
Проблеми при подбора на кадри в миннодобивната промишленостБоряна Трифонова изтегли
Управлението на проекти като инструмент за организационно развитиеБорислава Гълъбова изтегли
Регионалният имидж - предпоставка за икономическо развитиеКлимент Найденов изтегли
Особености в социално-икономическото развитие на регионите в БългарияМетоди Иванов изтегли
Софтуерни инструменти за бизнес интелиджънсИлия Вечерков Николай Янев Йорданка Анастасова изтегли
Разработване на интернет приложение за Издателска къща "Св. Иван Рилски"Иван Дрънков Десислава Симеонова Станислав Димитров Любомир Мешеков Николай Янев изтегли
Едно допълнение към MS EXCEL за решаване на задачи от областта на механикатаМариана Трифонова Цветина Ралева изтегли
Теоретико-методически аспекти на теста като инструмент за измерване и оценка на знания и уменияКатя Стояноваизтегли
WEB-базирана система за навигация на студентите от МГУДимитрина Делийска Ирина Христоваизтегли
Повишаване на уменията на студентите за работа със специализирани научни текстове на чужд език в МГУ „Св. Иван Рилски” - постигнатото към моментаМилена Първанова Моника Христова Велислава Паничкова Цветелина Вукадинова Екатерина Балачева Елена Давчева изтегли
Положителният ефект от плажния волейбол върху физическото развитие на студентите – волейболистиВиктория Ковачка изтегли
Възможности за придобиване на учителска квалификация по физическо възпитание и за продължаващо обучениеВаня Цолова изтегли
Дуалното обучение във висшето образование – възможност за адаптация на пазара на трудаГеновева Гинчина изтегли
Насърчаване на студентската ангажираност и мотивация при обучението по английски език в инженерно-техническите специалностиПерихан Юсеин изтегли
Концептуални основи на оценяването като компонент на учебната дейностЮлия Илчева Християна Стояноваизтегли
Ретроспекция и съвременно състояние на педагогическия контролЮлия Илчева Християна Стояноваизтегли

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02/8060234Facebook Twitter