logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Сборник с научни доклади

МГУ "Св. Иван Рилски"
2016

Сборник: Геология и геофизика

Пепелообразуващи елементи във въглища от Гоцеделчевския басейн, БългарияЙордан Кортенски Александър Здравковизтегли
Лазерна „Раман” спектроскопия и LA-ICP-MS анализи на мед-съдържащи пирит и сфалерит от златно-медно находище ЧелопечДимитър Петровизтегли
Самородно злато и телурови минерали от дълбочинна супергенна зона в Au-Cu находище ЧелопечДимитър Петровизтегли
Елементи-примеси в коломорфен марказит и халкопирит от сребърно-златното находище Седефче, Източни РодопиГеорги Лютовизтегли
Елементи-примеси в сфалерит, пираргирит, пирит и арсенопирит от сребърно-златното находище Седефче, Източни РодопиГеорги Лютовизтегли
Каньонът на река Петър (Петра, Петраница) между селата Губислав и Миланово (Западна Стара планина)Борис Вълчевизтегли
Минерален състав на ясписи от Източните РодопиРуслан И. Костов Радостин Паздеров Любомир Михайловизтегли
Химико-минераложка характеристка на древни шлаки от Росенското рудно поле Част 1 – находище “Пропаднала вода”Добринка Ставракева Николета Цанковаизтегли
Химико-минераложка характеристика на древни шлаки от Росенското рудно поле Част 2 – находища “Коручешме” и “Росен”, металургичен център “Атия”Николета Цанкова Добринка Ставракева Петър Лещаков Калин Димитровизтегли
Картографска поддръжка на кандидатстващия геопарк Белоградчишки скали Н. Калцукова Д. Синьовски Н. Телнова Н. Дронин Д. Юсеиноваизтегли
Международни измерения на кандидатстващия геопарк Белоградчишки скали Димитър Синьовски Наталия Калуцкова Николай Дронин Валентина Николоваизтегли
Моделиране на мостови съоръжения и хидравлични анализи с HEC-RAS в Тунджанското структурно понижение, в района на гр. ЕлховоКрасимира Кършеваизтегли
Петрография, минералогия и геохимия на въглища от Пчеларовското находище, Източни Родопи I част. Петрографска и минераложка характеристикаИрена Костоваизтегли
Петрография, минералогия и геохимия на въглища от Пчеларовското находище, Източни Родопи II част. Геохимична характеристикаИрена Костоваизтегли
Интегрална гео-база данни за акваторията на Авренското крайбрежие (н. Галата до н. Иланджик)Богдан Проданов Любомир Димитровизтегли
Характеризиране на зеолитен туф от североизточна Йордания чрез използването на данни от сондажиХалид Таравнех Ибрахим Раба Мохамад Навасрех Халил Ибрахим Хани Ал Навафлехизтегли
Тимошкия разлом и терциерна отседна тектоника в част от западна БългарияДиан Вангелов Мирослава Павлова Янко Герджиков Александър Куновизтегли
Разсипно злато в еоценски седименти от източния Балкан и Предбалкан Венелин Желев Георги Айданлийски Иван Петров изтегли
Първи цифров модел на морското дъно на южнобългарското черноморско крайбрежие - широк бургаски заливТодор Ламбев Любомир Димитровизтегли
Геоелектричен подход при търсене на окарстени зони и перспективни участъци за изграждане на вододобивни сондажиСтефан Димовски Николай Стояновизтегли
Повишаване разрешаващата способност на сеизмограмите за извършване на скоростен анализ при обработката на сухоземни сеизмични данниМая Григороваизтегли
Пасивна сеизмика за целите на търсене и проучване на въглеводородиМая Григороваизтегли
Хидрогеоложки модел на влиянието на река Дунав върху нивото на подземните води и възможно наводняване на проектния блок-7 на АЕЦ „Козлодуй“Николай Тонев Стояновизтегли
Модели на замърсяването на карстовия водоносен хоризонт от старото и новото депо за битови отпадъци на град ПазарджикНиколай Стоянов Стефан Димовскиизтегли
Кинематичен модел на системи за ранно предупреждение (земетресения и цунами) в Азербайджан (на примера на Баку)Янко Иванов Атанас Кисьов Бойко Рангеловизтегли
Основни дейности прилагани в процеса за разпознаване на образи при решаване на прогнозни геоложки задачи Атанас Кисьовизтегли
Геофизичен подход за мониторинг на солния клин в крайбрежните зониЯнко Иванов Атанас Кисьовизтегли
Многогодишни гравиметрични измервания на Крупнишкия полигонРади Радичев Емил Михайлов Димитър Димитров Християн Цанковизтегли
Историческа справка за метрологичното обезпечаване на статичните гравиметри използвани от геофизици и геодезисти в БългарияРади Радичев Емил Михайловизтегли
Приложимост на любителски дистанционно управляеми летателни системи (ДУЛС) за решаване на приложни задачиХристиян Цанков Иван Парушевизтегли
Установяване на влиянието на вида на анода върху работата на МГК с медиатор сероводородКатерина Николова Анатолий Ангелов Светлана Браткова Петя Геноваизтегли
Идентификация на скали в открити мини по инфрачервени спектрални данниДеница Борисова Бануш Банушев Христо Николов Дойно Петковизтегли
Спектрометрични измервания на отразена радиация за целите на екологията Калинка Величкова Дора Крежова Светла Маневаизтегли
Преглед на съвременните подходи за лабораторно определяне на резервоарните свойства на плътни скали-колекториЕфросима Занева-Добранова Лъчезар Георгиев изтегли
Оценка эффективности ингибиторов коррозии в условиях совместного применения с ингибиторами солеотложенийДина А. Султанова Дмитрий В. Мардашов Радмир Р. Хусаиновизтегли
Геотехнически условия на тунел „Железница“ от АМ „Струма“Антонио Лаков Стефчо Стойневизтегли
Геодинамично състояние на свлачището в село Плетена, община Сатовча, БългарияСтефчо Стойнев Антонио Лаков изтегли

Сборник: Добив и преработка на минерални суровини

Препоръчвана система за безцеликово разработване на метазалежа в условията на участък „Мързян север“, мина „Ерма река“Г.Стоянчев Е. Михайлов Кр. Дерменджиев К. Куцаров Г. Дачевизтегли
Дистанционный контроль состояния техногенных массивов на горных предприятияхА.М. Гальперин А.М. Петряков Е.А. Семеноваизтегли
Организацията на депа за строителни отпадъциЕлена Демиреваизтегли
Заздравяване на почвата със синтетични влакнаЪрнст-Дитер Хорниг изтегли
Нови инструменти, които могат да бъдат използвани във вентилационни мрежиДору Циоклеа Константин Лупу Йон Герге Флорин Радои Корнелиу Боантаизтегли
Внедряване на безвзривна технология на добив с използване на Surface Miner Wirtgen 2500 SM в кариера „Козяк“ Ивайло Копрев Жанета Станева Костадин Христов Тихомир Поповизтегли
Сравнителен анализ между две инсталации за преработка на варовик, добит в кариера „Козяк“ Костадин Христов Тихомир Попов Жанета Станеваизтегли
Проходимост на рудничен самосвал през технологичен път със страничен наклонСтефан Пулевизтегли
Приложение на метода на крайните елементи за изследване устойчивостта на бордовете на открити рудници Фу Шун (Китай) и Марица-изток (България)Ксиаолинг Ли-Щереваизтегли
Програмна реализация на един нелинеен стохастичен модел в механика на мулдата – наклонен пласт част ІМихаил Вълков Радостин Каракерезов изтегли
Програмна реализация на един нелинеен стохастичен модел в механика на мулдата – наклонен пласт част ІІМихаил Вълков Радостин Каракерезов изтегли
Пожарни инциденти в транспортни тунели – статистика, анализ, моделиранеДиана Македонска Елена Власеваизтегли
Вентилация на складове за промишлени взривни вещества с ветровентилаториЗахари Динчевизтегли
Концентрация на въглеродния диоксид в атмосферата на лекционна зала с естествена вентилацияКалинка Величкова Майя Вацкичева Пламен Савовизтегли
Технологични възможности за максимално разкриване на рудните минерални фази при зърнометричната подготовка на суровината в ОФ „Асарел“Марин Ранчевизтегли
Динамика на двукорпусна резонансна пресевна уредбаСтефан Пулевизтегли
Разработване на технологична схема на пилотен хидрометалургичен завод за извличане на мед и благородни метали от металургични отпадъциТодор Ангелов Иванка Вълчанова Александър Цековизтегли
Цементация на благородни метали от кисел разтвор на тиокарбамидТеодора Янковаизтегли
Концентриране и спектрофотометрично определяне на цианиди, отговарящо на повишените изисквания за мониторинг на повърхностни водиМаринела Панайотова Господинка Гичеваизтегли
Влияние на рециклирането на плутония върху материалния баланс на ядрения горивен цикълИвайло Найденовизтегли
Пречистване на сондажни води, замърсени при добив на нефтИван Каназирски Петя Генчеваизтегли
Отпадъчна вода от нефтодобив – химичен състав и оценка на въздействието й върху околната средаМаринела Панайотова Нели Минчева Господинка Гичева Светлана Браткова Любомир Джераховизтегли
Състав и третиране на отпадъчни води от добива на нефтНели Минчеваизтегли
Наноразмерни частици отложени върху арамидни влакнаПетя Генчеваизтегли
Цементный завод будущегоМетоди Златев Петер Гротйоханизтегли
Адсорбция/десорбция на арсенатни йони върху/от гьотит и хематитИвелина Желева Пламен Георгиев Стоян Грудевизтегли
Моделиране дисперсията на финни прахови частици (PM10) в атмосферата, отделени при работата на ТЕЦ „Марица Изток-2”Пламен Георгиев Борислав Пенчевизтегли
Анализ на работата на седиментни микробни горивни клетки, засадени с различна растителностРосен Иванов Светлана Браткова Анатолий Ангеловизтегли
Високо луминисцентни въглеродни наночастици като биосензори за мониторинг на тежки металиПолина Младенова Александър Луканов Анатолий Ангеловизтегли
Прилагане на въглеродни квантови точки в развитието на органичните фоточувствителни слънчеви клеткиИван Николов Александър Луканов Анатолий Ангеловизтегли
Биоремедиация in situ на почва тежко замърсена с цветни метали и арсен Пламен Георгиев Ирена Спасова Марина Николова Стоян Грудевизтегли
Механизми на биологично окисление на уран в природни екосистемиСтоян Грудев Ирена Спасова Пламен Георгиев Марина Николоваизтегли
Биологично излугване на метали от отработена руда, свързано с добив на мед, опазване на околната среда и генериране на електричествоИрена Спасова Марина Николова Пламен Георгиев Стоян Грудевизтегли
Адсорбция/ десорбция на арсенатни йони върху/ от гьотит и хематитИвелина Желева Пламен Георгиев Стоян Грудевизтегли

Сборник: Механизация, електрификация и автоматизация на мините

Зависимост на коефициента на напълване с топки на барабанните мелници от изразходваната мощност с цел определянето му по време на движениеИван Мининизтегли
Относно оценката на ресурса на многокофови багериПетко Недялков Иван Минин Симеон Савовизтегли
Определяне на предавателните отношения на зъбните предавки на вална скоростна кутия на шарнирно съчленен самосвал Христо Шейретовизтегли
Изследване влиянието на различни фактори върху натоварването на ролките на лентови транспортьориХристо Шейретовизтегли
Структуриране и унифициране на системата от базови елементи на челюстните трошачкиКристиян Цветков Юлиян Димитровизтегли
Геометрично моделиране при оптимизиране на параметри на челюстните трошачкиЮлиян Димитров Кристиян Цветков изтегли
Интензивност на износването на бандажите в рудничните локомотиви за подземен извозЛюбен Тасевизтегли
Относно численото моделиране на натоварване върху нож на кофа Николай Динев Райна Вучева Виолета Трифонова-Геноваизтегли
Изследване върху напрегнатото състояние на нож на кофа Николай Динев Райна Вучева Виолета Трифонова-Геноваизтегли
Изследване шума и вибрациите на автомобилите „КРАЗ-2516“ в условията на рудник „Асарел Медет“Юрий Иванов Светлозар Токмакчиевизтегли
Внедряване на система за МТЗ с комбинирана логическа и посочна селективност в РУСН на АУРУБИС БългарияСтефан Чобановизтегли
Проблеми на първичната комутация при ретрофит на КРУСтефан Чобановизтегли
Изследване на защита от заземяване при съоръжения с високо напрежение чрез заземена неутрална точкаВлад Михай Паскулеску Николае Йоан Власин Мариус Корнел Сувар Даниел Флореаизтегли
Изследване на ефективността на светодиодиКрасимир Велиновизтегли
WEB базирана база данни за осветителиКрасимир Велиновизтегли
Оценка к.п.д. на фотоволтаични панели при продължителна експлоатацияРумен Исталиянов Николай Лаков Венцислав Спасовизтегли
Токове на еднофазно земно съединение в електроснаб­дителните системи на подвижните подстанции в „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАДТодор Върбевизтегли
Анализ на условията за електробезопасност при експлоатация на електроснабдителни системи захранвани от подвижни подстанции в „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАДТодор Върбевизтегли
Приблизителен метод за определяне мощността на двигателите на челюстните трошачки използвани за едро трошенеТеодора Христоваизтегли
Макет за изследване на операционен усилвателМила Илиева-Обретеноваизтегли
Проверка на размерите на мостове чрез използването на лимнометричен ключЛоранд Тот Анджелика Каламар Георге Артур Гаман Сорин Симион Мариус Ковачизтегли
Едно допълнение към SCATTER-диаграмите в EXCELМариана Трифонова Лина Драгановаизтегли
Изследване движението на механична система с две степени на свобода в матрична формаАсен Стояновизтегли
Решаване на статически определими пространствени ферми в матрична формаАсен Стояновизтегли

Сборник: Хуманитарни и стопански науки

Споделянето на съвременникаДобрин Тодоров изтегли
Законната реклама на хазартни игри в електронните медииЖени Стефанова изтегли
Информационно общество: актуална житейска ситуация и социализационни практики Ваня Серафимоваизтегли
Анализ на строителната активност в България през периода 2000-2015 г. и прогнози за бъдещото развитие на показателяВеселин Митевизтегли
Анализ на жизненото равнище в р България и възможности за неговото повишаванеЕмил Димов Боряна Трифонова Борислава Гълъбоваизтегли
Ключови компетенции на проектния мениджър за успешното и ефективно управление на проектБорислава Гълъбоваизтегли
Влиянието на корпоративната социална отговорност върху работещите в минната индустрия Весела Петроваизтегли
Критерии за оценка на конкурентоспособността на предприятията от минната индустрия Габриела Сидероваизтегли
Управление на демографския риск в Р. България – тенденции и перспективи Климент Найденов Методи Ивановизтегли
Стратегическото пространствено планиране като инструмент за насърчаване на регионалното развитие в БългарияМетоди Иванов Климент Найденов изтегли
Предизвикателства пред социалното предприемачество в БългарияВенелин Терзиев Нели Бенчева Теодора Стоева Милена Тепавичарова Екатерина Арабскаизтегли
Институционална подкрепа на социалното предприемачествоВенелин Терзиев Нели Бенчева Теодора Стоева Милена Тепавичарова Екатерина Арабскаизтегли
Либерализацията на електроенергийни пазари: решение за ребалансиране на „проблема на липсващите пари“ чрез прилагане на механизми за въздействие върху търсенетоКонстантин Делисивковизтегли
Определяне на икономическия потенциал на ЕКСПРЕС СЕРВИЗ ООДМирослав Ганчевизтегли
Определяне бюджета на инвестиционен проект с включен риск анализЖулиета Манчеваизтегли
Епистемична неопределеност при инженерна оценка на базовите разход и график на строителни проекти Жулиета Манчеваизтегли
Риск за енергийната сигурност в Сърбия и Бългаия: сравнително изследванеБоян Джорджевич Драган Михайлович Мира Джорджевичизтегли
Пазара на въглеродни емисии: насърчаване на инвестициите в енергийни проекти в СърбияДрагица Стоянович Габриела Попович изтегли
Осигуряване качеството на софтуерен продукт- перспективи и приложение при обучение на компютърни специалистиЙорданка Анастасова Филип Хаджиевизтегли
Разработване на интернет приложение-WEB базиран двуезичен речник на минни термини Десислава Симеонова Станислав Димитров Димитрина Делийскаизтегли
Методически аспекти на обучението по бази данниДимитрина Делийска Ирина Христоваизтегли
Програмни системи за 3D моделиране и използването им в учебния процесМариана Трифонова Евгени Костадинов Мартин Рихеровизтегли
Спортна наука или спортология. Приносът на проф. Михаил БъчваровЙордан Иванов Стайко Цоневизтегли
Фитнесът като средство за физическа активност на студентите от МГУ „ Св. Иван Рилски“ – мотиви и предпочитанияВаня Цолова Евгени Е. Йорданов Илиян Балановизтегли
Компютърен подход към многовариантността в чуждоезиковото обучение Милена Първанова Иван Дрънков Любомир Мешековизтегли
Критическото мислене и мястото му в класната стаяМаргарита Папазоваизтегли
Проверка на основни знания и умения по приготвяне, транспортиране, полагане и уплътняване на бетонната смес чрез тестКатя Стояноваизтегли
Предизвикателството успешно да се решават задачи по физика Юлия Илчеваизтегли
Съвременни средства за оценяване на резултатите от обучение Юлия Илчеваизтегли

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02/8060234Facebook Twitter