logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Сборник с научни доклади

МГУ "Св. Иван Рилски"
2015

Сборник: Геология и геофизика

Характеристика на архитектурно-елементните единици в разрезите на Петроханската теригенна група в част от Западна Стара планина.ІІ. Псамитнодоминирани руслови единициГеорги Айданлийскиизтегли
Характеристика на архитектурно-елементните единици в разрезите на Петроханската теригенна група в част от Западна Стара планина. ІІІ. Извънруслови единициГеорги Айданлийскиизтегли
Варовиковите късове от разкрития на карбонски и пермски седименти в Северозападна БългарияЯнаки Тенчовизтегли
Скално разнообразие и ледникови форми в района на геотоп Седемте рилски езераИлиана Цветкова Димитър Синьовски изтегли
Ледникови форми и отложения в района на Рибните езера в природен парк „Рилски манастир“Надежда Атанасова Димитър Синьовскиизтегли
Геотоп „Нос Кюприя“, гр. Приморско, Бургаска областБорис Вълчев Венелин Желевизтегли
Геоложки феномени в Понор планина (Западна България)Борис Вълчев Иван Начевизтегли
Магмените прояви в района на селата Медвен и Садово, Източна Стара планинаБануш Банушевизтегли
Структура на метаморфните скали от северната периферия на манастирските височини, между селата Инзово и Драма, Ямболска областИван Димитровизтегли
Приложение на многолъчеви сонарни системи в геоложкото картиране на дънните седименти в краибрежната зона пред плаж Паша дере, Северно Българско ЧерномориеБогдан Проданов Любомир Димитровизтегли
Морфо–литоложка характеристика на шелфа пред Авренското крайбрежиеБогдан Проданов, Любомир Димитровизтегли
Присъствие и разпределение на пепелообразуващи елементи във въглища от Бургаския басейн, БългарияЙордан Кортенски Кристина Вечкова-Стоева Александър Здравковизтегли
Русларско-палеогенска (!) Петролна система в Долнокамчийския седиментен басейнХристо Димитровизтегли
Корелационни връзки между елементите в рудите от златно-медно находище Челопеч, БългарияДимитър Петров Камен Поповизтегли
Основни разломни зони в участък „Западен” на находище "Челопеч"Мартин Добрев Петя Кузмановаизтегли
Геохимичен състав и свойства на почви от остров Ливингстън, АнтарктидаИрена Костова Деница Апостолова Екатерина Филчева Ласло Клайн Митко Поповизтегли
Към въпроса за качеството на опробване на проучвателното сондиране на разсипни находища на златоЛ. Тувхуу Л. Лхагвасурэнизтегли
Нови геологоструктурни данни за кариера „Люляката“, ДевненскоТеменуга Георгиева Венелин Желев Георги Айданлийски Антонио Лаков Стоян Стояновизтегли
Oценка на риска от наводнениe в Елховското структурно понижение, в района на гр. ЕлховоКрасимира Кършеваизтегли
Тектонски проблеми в Ботевградско-Етрополската част на БалканидитеЯнко Герджиков Диан Вангелов Зорница Доцеваизтегли
Локализиране на подходящи места за изграждане на мониторингови кладенци в слабоводоносен скален комплексСтефан Димовски Николай Стояновизтегли
Гравиметрични системи използвани в Република България и оценка точността на системи IGSN-71 и UNIGRACE при точки от гравиметричните и мрежиРади Радичев Емил Михайлов Християн Цанков Атанас Кисьовизтегли
Високоточни гравиметрични измервания на някои отсечки от софийския полигон и базите към негоРади Радичев Емил Михайлов Николай Кириловизтегли
Предварителни проучвания и изследване на кинематичен модел на система за мониторинг и ранно предупреждение от земетресения в условията на „Асарел ЕАД”Иван Парушев Бойко Рангеловизтегли
Влияние на оператора за изглаждане на скоростните функции върху действието на дълбочинната Кирхоф миграция преди сумиранеМая Григороваизтегли
Влияние на остатъчните скорости след дълбочинна Кирхоф миграция преди сумиранеМая Григороваизтегли
Оценка опасността от втечняване на хвоста от хвостохранилище «Люляковица» - определяне динамичната якост на хвостаСтефчо Стойнев Антонио Лаковизтегли
Геотехнически условия на тунел „Кресна“ от АМ „Струма“Стефчо Стойнев Антонио Лаковизтегли
Математически филтрационен модел на термоминерално находище „Хасковски минерални бани“Николай Стояновизтегли
Математически моделни изследвания за оценка на защитния ефект от глинестия изолационен екран и задържащата способност на геоложката основа на депа за битови отпадъциНиколай Стояновизтегли
Изследване, оценка и типизация на геолого-техническите условия на сондиране на находищата на полезни изкопаеми на МонголияЦэвээнжав Ж. Дугэржав Л. Наранбат М. Чинбат Ч. Тувшинбаяр Д. Ганбаатар П. Улзийсайхан О.изтегли
Определяне на взаимодействието на близко разположени фундаменти на силози за зърно при наличието на слаби зони в земната основаИна Божинова-Поповаизтегли
Деформационни свойства на структурирани глиниАся Божинова-Хаапаненизтегли
Оценка на подхранването на подземните води в Дунавската равнина (Северна България) по климатични данни Таня Василева Татяна Ореховаизтегли
Оценка на ролята на вертикалната филтрация на подземните води в обсега на АЕЦ „Козлодуй“Петър Гергиновизтегли
Щампови изпитвания на циментопочвена възглавницаДимчо Евстатиев Ванушка Петроваизтегли
Модел за определяне на зависимост между температурата на околната среда и на природния газ използван в домакинствата в Р. БългарияМартин Бояджиев Лъчезар Георгиевизтегли
Микросеизмично сондиране, статистически характеристики на полето в района на Интермизийския разломЕмил Ойнаковизтегли
Експериментални георадарни изследвания на памук могила край с. Брестовица, община Родопи, област ПловдивХристиян Цанков Атанас Кисьовизтегли
Оценка на технологичното ниво на сондажните работиЦэвээнжав Ж. Дугэржав Л. Наранбат М. Чинбат Ч. Тувшинбаяр Д. Ганбаатар П. Улзийсайхан О.изтегли

Сборник: Добив и преработка на минерални суровини

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАТОВАРВАНЕТО НА ИЗОЛИРАН ПОДДЪРЖАЩ ЦЕЛИК В УСЛОВИЯТА НА НАХОДИЩЕ „ГЮДЮРСКА”Георги Дачевизтегли
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЧИСЛОВОТО МОДЕЛИРАНЕ ПРИ ИЗЗЕМВАНЕ НА ЗАПАСИТЕ ОТ ГРАНИЧНИЯ ЦЕЛИК В БЛОК 150 НА РУДНИК ЧЕЛОПЕЧ Теменуга Георгиева Иван Аврамовизтегли
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ШИРОКО ОБХВАТЕН ПОДВОДЕН РАЗРОХВАЧИвайло Копрев1, Ангел Паскалев2изтегли
ПОДВОДЕН ИЛИ ОТКРИТ ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ. ПОЛЗИ И ВРЕДААнгел Паскалев1, Ивайло Копрев2изтегли
Прогнозна оценка за рационално управление на сгуроотвал в процеса на миннодобивна дейностЕ.В. Прокопенко С.В. Борщевский С.В. Маслоизтегли
REMEDIATION APPROACHES FOR LIQUEFACTION SUSCEPTIBLE DUMPS OF FORMER OPENCAST LIGNITE MINESNandor Tamaskovics Pavel Pavlov Detlev Tondera Cathleen Drebenstedtизтегли
ФИЗИКО-ХИМИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАСИПИЩА С ГЕОЛОГИЧНИ МАТЕРИАЛИ, ИЗГРАДЕНИ ПРИ ДОБИВ НА МЕДНА РУДАМартин Банов Павел Павловизтегли
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГЕОЛОЖКИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА РЕКУЛТИВАЦИЯТАПавел Павлов Мартин Бановизтегли
О КОЛЬСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ КЛАСТЕРЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАЩЕНИЯ С ВЫСОКОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ И ОТРАБОТАВШИМ ЯДЕРНЫМ ТОПЛИВОМСамаров В.Н. Непомнящий В.З. Комлева Е.В.изтегли
ПРЕМЕСТВАНИЯ НА ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ ПРИ ПРОКАРВАНЕ НА ДВА УСПОРЕДНИ ТУНЕЛА НА МЕТРОТО-ІІІ ЧАСТМихаил Вълковизтегли
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ РАМКИ, ПОДЛОЖЕНИ НА ЛИНЕЙНИ ПРЕМЕСТВАНИЯ И ТЕМПЕРАТУРНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ Виолета Трифонова–Геноваизтегли
ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ НАПРЕЖЕНИЯ ОКОЛО КРЪГЛА ИЗРАБОТКА, НАТОВАРЕНА СЪС СЪСРЕДОТОЧЕНА СИЛА Виолета Трифонова–Геноваизтегли
COMPUTATIONAL METHODS FOR VENTILATION NETWORKS MANAGEMENTDoru Cioclea Constantin Lupu Ion Gherghe Florin R?doi Vlad Mihai P?sculescuизтегли
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ЕСТЕСТВЕНАТА И МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ НА ТРАНСПОРТЕН ТУНЕЛЕлена Власева Захари Динчевизтегли
ПРОГНОЗИРАНЕ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА В МИНЕН РАЙОН С ПРАХ ЧРЕЗ ИЗКУСТВЕНА НЕВРОННА МРЕЖАВеселин Христов Радостин Каракерезов Станислав Топаловизтегли
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С ЦИАНСЪДЪРЖАЩИ СЪЕДИНЕНИЯ В МИННАТА ПРОМИШЛЕНОСТБлаговеста Владковаизтегли
ВЪРХУ ОЦЕНКАТА НА ОПАСНОСТТА ОТ ПОДХЛЪЗВАНИЯ И ПАДАНИЯСилвия Иванова Михаил Михайловизтегли
МОДЕЛИРАНЕ ДИСПЕРСИЯТА НА SO2, ОТДЕЛЕН ИНЦИДЕНТНО В АТМОСФЕРАТА ПРИ РАБОТАТА НА ТЕЦ „БОБОВ ДОЛ”Пламен Георгиев Цветелина Иванова Василина Янковаизтегли
STUDY ON NEGATIVE EFFECTS ON THE ENVIRONMENT DUE TO AIR POLLUTION WITH SO2 Toth Lorand George Artur G?man Angela C?l?mar Kovacs Marius Simion Sorinизтегли
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА НА ТОПЛИНЕН ПРЕНОС ПРИ КОМПЛЕКСНО ОХЛАЖДАНЕ ЧРЕЗ КОНВЕКЦИЯ И РАДИАЦИОНЕН ОБМЕН НА СКАЛНИ ОБРАЗЦИ Майя Вацкичева Пламен Савовизтегли
БЕЗЦИАНИДНО ИЗВЛИЧАНЕ НА БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ Теодора Янкова, Марин Ранчев, Ирена Григорова, Иван Нишковизтегли
ИЗПОЛЗВАНЕ МЕТОДИТЕ НА ОБОГАТЯВАНЕ ЗА ИЗВЛИЧАНЕ НА ЖЕЛЯЗО ОТ НЕКОНДИЦИОННИ ПРОДУКТИ И ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТВАНЕТО НА ЖЕЛЕЗНИ РУДИ Величка Христоваизтегли
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ФЛОТАЦИИ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ЗОЛОУНОСА ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙНаталья Звягинцева1, Константин Гуменюк2изтегли
КОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛИ НА ОСНОВАТА НА ГИПС И ПЕПЕЛИНАТеодора Тинкова, Ирена Григорова, Георги Парасков, Иван Нишковизтегли
РЕАКТОР ЗА РАЗГРАЖДАНЕ ПО МЕТОДА НА КИПЯЩ СЛОЙ, НА ОТПАДЪК ОТ ФЛОТАЦИЯ НА МЕДНИ ШЛАКИ В АУРУБИС БЪЛГАРИЯ Иван Градинаров1, Виктор Стоилов2, Димитър Георгиев3изтегли
SOLVENT SUBLATION IN WATER-SALT SOLUTIONS BY SODIUM DODECYLSULFATEO. L. Lobachevaизтегли
РЕНТГЕНОВ И МИКРОСКОПСКИ АНАЛИЗ НА РЕАЛЕН НЕКОНДИЦИОНЕН МАТЕРИАЛ ОТ ПРЕРАБОТВАНЕТО НА ЖЕЛЕЗНИ РУДИВеличка Христоваизтегли
АДСОРБЦИЯ НА МАНГАН В СТАТИЧНИ И ДИНАМИЧНИ УСЛОВИЯ – ФАКТОРИ ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СОРБЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИНевена Кехайоваизтегли
ВЛИЯНИЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ СЕПАРАТОРИ ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДВУКАМЕРНА МИКРОБНА ГОРИВНА КЛЕТКАКатерина Николова, Анатолий Ангелов, Светлана Браткова, Ани Стефановаизтегли
ПРЕПОРЪКИ ЗА ЗАЩИТА ОТ КОРОЗИЯ НА БЕТОННИ ПОВЪРХНОСТИ Петя Генчеваизтегли
ОТПАДЪЦИТЕ ОТ МЕТАЛУРГИЯТА НА ЧЕРНИ МЕТАЛИ КАТО РЕСУРСМаринела Панайотова, Владко Панайотовизтегли
БИОТЕХНОЛОГИЧНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИ ВОДИ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМА ПРОДУЦИРАЩА ГОЛЕМИ КОЛИЧЕСТВА БИОЛОГИЧНО РАЗГРАДИМА ОРГАНИЧНА МАТЕРИЯИрена Спасова, Марина Николова, Пламен Георгиев, Стоян Грудевизтегли
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГЕНЕРИРАНЕТО НА КИСЕЛИ ДРЕНАЖНИ ВОДИ В ХАЛДА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ УРАН-СЪДЪРЖАЩИ МИННИ ОТПАДЪЦИСтоян Грудев, Ирена Спасова, Марина Николова, Пламен Георгиев изтегли
ВЪЗМОЖНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛИНОПТИЛОЛИТ, МОДИФИЦИРАН С МЕТАЛИ, ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ХРОМ ОТ ОТПАДЪЧНИ ВОДИМаринела Панайотоваизтегли
МИКРОБНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТЕЖКИ МЕТАЛИ ОТ АКТИВНА УТАЙКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕН КОМПОСТМарина Николова, Ирена Спасова, Пламен Георгиев, Стоян Грудевизтегли
МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА КОРОЗИЯТА НА МЕТАЛНИ ТРЪБИ В ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ИНФИЛТРАТНИ ВОДИПетя Генчева1, Теодора Христова2изтегли
СИНТЕЗ НА ПОЛУПРОВОДНИКОВИ НАНОЧАСТИЦИ ОТ МЕТАЛНИ КСАНТОГЕНАТИГосподинка Гичева, Нели Минчеваизтегли

Сборник: Механизация, електрификация и автоматизация на мините

Симулационно моделиране и изследване на валцова трошачка за трошене на медни рудиИван Мининизтегли
Симулационно и експериментално изследване на задвижването и пусковия процес на конусна инерционна трошачкаПетко Недялков Симеон Савовизтегли
Математично моделиране и изследване на целева функция за качество на готов продукт получен при работа с КИД-300Симеон Савов Петко Недялков Иван Мининизтегли
Аспекти, свързани със сертифицирането на гумено-лентови транспортьори за съответствие с изискванията на директива ATEX 94/9/EC Флорин Адриан Паун Михаела Парайан Никулина Ватаву Адриан Юрка Леонард Лупизтегли
Определяне на предавателните отношения на зъбните предавки на планетарна скоростна кутия на двуосен самосвал за открит рудникХристо Шейретовизтегли
Определяне диаметъра на вала на барабани за лентови транс-портьори с изнесени и вградени лагери Христо Шейретовизтегли
Проект на кофа с „разделно рязане” на роторен багер SRS 4000Николай Динев Райна Вучеваизтегли
Изследване на износването на реборда на бандажните гривни при рудничните локомотиви за подземен извозЛюбен Тасевизтегли
Физически основи на предаваната тягова сила посредст¬вом контакта на триене при руднични локомотиви за подземен извозЛюбен Тасевизтегли
Критерии за избор на раздробяваща машинаМалина Вацкичева, Ирена Григороваизтегли
Активно съпротивление на електропроводи с несинусоидални токове Стефан Чобанов Менто Ментешевизтегли
Анализ на възможностите и методика за тестване на цифрова защита VІР 300 Стефан Чобановизтегли
Диференциална защита на силови трансформатори, основана на разпознаване на отрицателни токови веригиОлег Шонин Даниил Иванченкоизтегли
Изследване отклонението и несиметрията на напрежението при работа на мощни електродъгови стоманодобивни пещиИван Стоилов Кирил Джустров Тодор Николовизтегли
Експериментални изследвания на работата на захранващо устройство с магнитен шунтТодор Върбевизтегли
Изследване на специфичния разход на електроенергия при полуавтогенно смилане на медни рудиТеодора Христоваизтегли
Особености при пускане и изследване на характеристиките на асинхронен двигател с навит ротор като машина с двойно захранване при достигане на двойната синхронна скорост на въртенеАнгел Зъбчев Мила Илиева Венко Войводов Петър Петров Ромео Александров изтегли
Работа на светодиодни модули при директно захранване от фотоволтаични панелиРосен Стефанов Красимир Велиновизтегли
Компютърна система за изследване на слънчевата радиация и естествената осветеностКрасимир Велинов Росен Стефанов Владимир Василев Светлана Велинова изтегли
Потенциални възможности за икономия на електроенергия за осветление при пътни тунели в Република БългарияРосен Стефанов Красимир Велиновизтегли
Светодиодна осветителна уредба за изследване на фотосинтезатаСветлана Велиноваизтегли
Идеалният отразяващ разсейвател в колориметрията и фотометрията – предизвикателство и реализацияБожана Ханджиева-Флориан Гергана Блъсковаизтегли
Приложение на безпилотните летателни апарати в минно-добивната промишленостЗдравко Илиев Диана Дечеваизтегли
Платформа за изграждане на управляващи системи, базирани на безжични комуникацииЗдравко Илиев Диана Дечеваизтегли
Една задача за движение на твърдо тяло с неподвижна точкаАсен Стояновизтегли
Изследване съставното движение на точка с MATHCADАсен Стояновизтегли
Изследване върху напреженията и деформациите в разномодулна греда Симеон Сезоновизтегли

Сборник: Хуманитарни и стопански науки

Новата система за академично израстване в България и кариерното развитие на философската колегияДобрин Тодоров изтегли
Гносис и КичАндрей Рождественскийизтегли
Българската минна индустрия през 2014 г. – перспективи, очаквания и прогнози Веселин Митевизтегли
Анализ на строителната активност в България през периода 2000 - 2014 г. и прогнози за бъдещото развитие на показателяВеселин Митевизтегли
Физически и икономически индикатори на ресурсната ограниченост Юли Радев Теодора Христова изтегли
Теоретични основи на конкуренцията и конкурентоспособността на предприятията от минната индустрияЕмил Димов Габриела Сидероваизтегли
Аутсорсинг на съпътстващи добива на минерални ресурси дейностиАтанас Близнаков Десислава Костоваизтегли
Методични и приложни аспекти за идентификация и оценка на интегрирания риск в минното производствоМитко Димовизтегли
SPA туризма в Сърбия, с референция към SPA център ГАМЗИГРАДБиляна Илич Драган Михайловичизтегли
Концепцията интелигентен град и показателят „общи загуби на вода”Юрий Ивановизтегли
Концесията за добив като форма на концесиониране в Република България – законова база Гена Велковскaизтегли
Развитие на пазарите на CO2 емисии в Р. СърбияБоян Джорджевич Драгица Стоянович Мира Джорджевичизтегли
Дуална система – европейски аспекти Катя Стояноваизтегли
Научни основи на оцеляването в екстремални ситуацииЙордан Иванов Димитър Кайковизтегли
Взаимовръзки между наследствените предразположения и психофизическата готовност на студенти за действие в трудни ситуации Йордан Иванов Радослав Ханчев Ваня Цолова Иванка Ставрева Евгени Йордановизтегли
Влияние на учебно-тренировъчните занимания по волейбол върху двигателните способности на ученици Петко Маврудиев Соня Максимоваизтегли
Физическата активност - значим фактор за понижаване на тревожносттаВаня Цоловаизтегли
Възможности за адаптация на физическата подготовка на студентите към изискванията на професионалната дейност в минно-добивната промишленостИванка Ставреваизтегли
Интелигентни информационни технологии, приложими в минния браншНиколай Янев Йорданка Анастасова Кънчо Ивановизтегли
Разработка на приложения в среда на AUTODESK-продуктиМариана Трифонова Елена Николова Светлана Тончеваизтегли
Формиране на адекватна физическа готовност за оцеляване в кризисни ситуацииТодор Мариновизтегли
Някои особености на физическата дееспособност на студенти от УАСГ Весела Стойчева изтегли

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02/8060234Facebook Twitter