logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Факултети

Департамент „Чужди езици и спорт“ -
Факултетен съвет

проф. дфн Атанас Костов СТАМАТОВ

Кабинет: МТФ, каб. 323А   
Тел.: 8060324  
e-mail: at_stamatov@abv.bg

проф. дфн Добрин Петков ТОДОРОВ     CV

Кабинет: МТФ, каб. 323А   
Тел.: 8060324  
e-mail: dobrintodorov61@abv.bg

проф. д-р Вяра Георгиева ПОЖИДАЕВА     CV

Кабинет: МЕМФ, 312   
Тел.: 8060303  
e-mail: vpojidaeva@abv.bg

проф. д-р Йордан Костадинов ИВАНОВ     CV

Кабинет: Спортен комплекс, ет.1, каб.1   
Тел.: 8060504  
e-mail: ivanov.jordan@abv.bg, mgu.sport@abv.bg

проф. д-р Михаил Василев ВЪЛКОВ     CV

Кабинет: Ректорат, 324   
Тел.: 8060331  
e-mail: mvulkov@abv.bg

доц. д-р Ангел Георгиев ЗЪБЧЕВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 314   
Тел.: 8060266  
e-mail: zabtchev@dir.bg

доц. д-р Андрей Юриевич РОЖДЕСТВЕНСКИЙ     CV

Кабинет: МТФ, каб. 323   
Тел.: 8060326  
e-mail: rozhdestvenskiy@abv.bg

доц. д-р Борис Владимиров ВЪЛЧЕВ     CV

Кабинет: ГПФ, 265   
Тел.: 8060369  
e-mail: bobivalchev@gmail.com

доц. д-р Валерия Кирякова КОВАЧЕВА-НИНОВА     CV

Кабинет: МТФ, 25   
Тел.: 8060256  
e-mail: valia@mgu.bg

доц. д-р Диана Дечева Ташева     CV

Кабинет: Лабор.блок, 508Б   
Тел.: 8060411  
e-mail: diana_detcheva@abv.bg

доц. д-р Ефросима Петрова ЗАНЕВА-ДОБРАНОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 355   
Тел.: 8060381  
e-mail: dekangpf@mgu.bg

доц. д-р Ивайло Георгиев КОПРЕВ     CV

Кабинет: МТФ, 215А   
Тел.: 8060280  
e-mail: ivokoprev@gmail.com

доц. д-р Пламен Борисов САВОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 155   
Тел.: 8060348  
e-mail: psavov@mgu.bg

ст.пр. д-р Ваня Антонова ЦОЛОВА     CV

Кабинет: Спортен комплекс, ет.2 , каб.5   
Тел.: 8060330  
e-mail: vania_tzolova@abv.bg, mgu.sport@abv.bg

пр. д-р Екатерина Костадинова БАЛАЧЕВА

Кабинет: Блок 3, каб. 2   
Тел.: 8060524  
e-mail: ebalatcheva@yahoo.com

ст.пр. Моника Стоянова ХРИСТОВА     CV

Кабинет: Блок 3, каб. 6   
Тел.: 8060338  
e-mail: moni_christova@yahoo.com

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter