logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Факултети

СЪВЕТ НА ДЕПАРТАМЕНТ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И СПОРТ“


ст. пр. Моника Стоянова Христова

Е-mail: monika.hristova@mgu.bg

доц. д-р Светлана Георгиева БРАТКОВА

Е-mail: s_bratkova@mgu.bg

проф. д.т.н. Валери Емилов МИТКОВ

Е-mail: Valery.mitkov@gmail.com

доц. д-р Борис Владимиров ВЪЛЧЕВ

Е-mail: bobivalchev@gmail.com

доц. д-р Кирил Сталинов ДЖУСТРОВ

Е-mail: justrov@mgu.bg

проф. д.ф.н. Добрин Петков ТОДОРОВ

Е-mail: dobrintodorov61@abv.bg

проф. д.г.н. Стефан Сотиров ДИМОВСКИ

Е-mail: dimovski@mgu.bg

проф. д-р Станислав Йорданов ТОПАЛОВ

Е-mail: stopalov@gmail.com

проф. д-р Йордан Костадинов ИВАНОВ

Е-mail: ivanov.jordan@abv.bg

доц. д-р Ваня Антонова ЦОЛОВА

Е-mail: vania_tzolova@abv.bg

доц. д-р Мариана Трифонова ТРИФОНОВА-ДРАГАНОВА

Е-mail: trifonova.m@mgu.bg

доц. д-р Иван Стоянов МИТЕВ

Е-mail: ivan_mitev@mgu.bg

доц. д-р Евгени Стоянов КРАЙЧЕВ

Е-mail: e_kraichev@yahoo.com

ст. пр. д-р Екатерина Костадинова БАЛАЧЕВА

Е-mail: ekaterina.balacheva@mgu.bg

ст. пр. д-р Елена Григорова ДАВЧЕВА

Е-mail: edavcheva@abv.bg

ст. пр. д-р Иванка Костадинова Ставрева

Е-mail: vania.stavreva@abv.bg

ст. пр. д-р Виктория Благоева КОВАЧКА

Е-mail: victoria.kovachka@gmail.com


Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter