logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Факултети

ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ НА МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

проф. д-р Михаил Василев ВЪЛКОВ

Е-mail адрес: mvulkov@abv.bg


ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

проф. д-р Станислав Йорданов ТОПАЛОВ

E-mail адрес: stopalov@gmail.bg


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ НА МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

проф. дтн Валери Емилов МИТКОВ

E-mail адрес: valeriy.mitkov@gmail.com


ЧЛЕНОВЕ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ НА МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

Хабилитирани преподаватели


проф. д-р Ивайло Георгиев КОПРЕВ

E-mail адрес: ivokoprev@gmail.com


проф. д-р Михаил Василев ВЪЛКОВ

E-mail адрес: mvulkov@abv.bg


проф. д-р Маринела Иванова ПАНАЙОТОВА

E-mail адрес: marichim@mgu.bg


проф. д-р Емил Иванов ДИМОВ

E-mail адрес: emil­_dimov@abv.bg


проф. д-р Станислав Йорданов ТОПАЛОВ

E-mail адрес: stopalov@gmail.bg


проф. д-р Павел Евстатиев ПАВЛОВ

E-mail адрес: pavel.pavlov@abv.bg


проф. д-р Димитър Стоянов АНАСТАСОВ

E-mail адрес: danast@mgu.bg


доц. дтн Ирена Любенова ГРИГОРОВА

E-mail адрес: irena.grigorova@mgu.bg


доц. д-р Евгения Иванова АЛЕКСАНДРОВА

E-mail адрес: jogeni@abv.bg


доц. д-р Петър Кръстев ШИШКОВ

E-mail адрес: sfxman86@yahoo.com


доц. д-р Аспарух Красенов КАМБУРОВ

E-mail адрес: asparuh.kamburov@mgu.bg


доц. д-р Иван Стоянов МИТЕВ

E-mail адрес: ivan_mitev@mgu.bg


доц. д-р Валерия Кирякова КОВАЧЕВА

E-mail адрес: valia@mgu.bg


доц. д-р Юли Тодорчев РАДЕВ

E-mail адрес: radev@bgc.bg


доц. д-р Веселин Цветанов МИТЕВ

E-mail адрес: vas_mitev@abv.bg


доц. д-р Стефан Николаев ПУЛЕВ

E-mail адрес: st_pulev@yahoo.com


доц. д-р Иван Александров КАНАЗИРСКИ

E-mail адрес: kanazirski@abv.bg


доц. д-р Нели Николова МИНЧЕВА-ПЕНЕВА

E-mail адрес: nmintcheva@yahoo.com


НЕХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

гл. ас. д-р Захари Иванов ДИНЧЕВ

E-mail адрес: dinchev@mgu.bg


гл. ас. д-р Борислава Бориславова ГЪЛЪБОВА

E-mail адрес: borislava_galabova@abv.bg


гл. ас. д-р Теодора Маврова ЯНКОВА

E-mail адрес: teodoram.yankova@gmail.com


гл. ас. д-р Кремена Георгиева ЩЕРЕВА

E-mail адрес: k_shtereva@mail.bg


СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

Иванка Радкова Стоянова

E-mail адрес: ivankastoyanovaaa@gmail.com


Никола Атанасов Косталов

E-mail адрес: nikola.lek13@gmail.com


Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter