logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Факултети

ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ НА МИННО-ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН ФАКУЛТЕТ


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МИННО-ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН ФАКУЛТЕТ

доц. д-р инж. Йорданка Найденова Анастасова

E-mail адрес: yordanka.anastasova@mgu.bg


ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МИННО-ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН

ФАКУЛТЕТ

доц. д-р инж. Антоанета Илиева Янева

E-mail адрес: antoaneta.yaneva@mgu.bg


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ НА МИННО-ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН

доц. д-р инж. Кирил Сталинов Джустров

E-mail адрес: justrov@mgu.bg


ЧЛЕНОВЕ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ НА МИННО-ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН ФАКУЛТЕТ

Хабилитирани преподаватели


доц. д-р инж. Ангел Георгиев Зъбчев

E-mail адрес: angel.zabtchev@mgu.bg

доц. д-р инж. Антоанета Илиева Янева

E-mail адрес: antoaneta.yaneva@mgu.bg

доц. д-р Веселин Иванов Христов

E-mail адрес:  veso@mgu.bg

доц. д-р инж. Даниела Димитрова Парашкевова

E-mail адрес: dani.parashkevova@mgu.bg

доц. д-р инж. Диана Дечева Ташева

E-mail адрес: decheva@mgu.bg

доц. д-р инж. Димитър Василев Димитров

E-mail адрес: dimitar.v.dimitrov@mgu.bg

доц. д-р инж. Евгени Стоянов Крайчев

E-mail адрес: evgeni.kraychev@mgu.bg

доц. д-р инж. Здравко Андреев Илиев

E-mail адрес: iliev@mgu,bg

доц. д-р инж. Иван Георгиев Проданов

E-mail адрес:  ivan.prodanov@mgu.bg

доц. д-р инж. Иван Стефанов Минин

E-mail адрес: ivan.minin@mgu.bg

доц. д-р инж. Илиян Христов Илиев

E-mail адрес:  ilian.iliev@mgu.bg

доц. д-р инж. Йорданка Найденова Анастасова

E-mail адрес: yordanka.anastasova@mgu.bg

доц. д-р Мариана Трифонова Драганова

E-mail адрес: trifonova.m@mgu.bg

доц. д-р инж. Мила Илиева Илиева-Обретенова

E-mail адрес: mila.ilieva@mgu.bg

доц. д-р инж. Николай Иванов Янев

E-mail адрес: nikolay.yanev@mgu.bg

доц. д-р инж. Николай Стефанов Переновски

E-mail адрес:  perenovski@mgu.bg

доц. д-р инж. Райна Йорданова Вучева-Николова

E-mail адрес: rayna.vucheva@mgu.bg

доц. д-р инж. Ромео Фердинандов Александров

E-mail адрес: romeo.alexandrov@mgu.bg

доц. д-р инж. Румен Георгиев Исталиянов

E-mail адрес:  rgi@mgu.bg

доц. д-р инж. Симеон Руменов Савов

E-mail адрес: simeon.savov@mgu.bg

доц. д-р инж. Теодора Василева Христова

E-mail адрес: teodora@mgu.bg

доц. д-р инж. Тодор Ангелов Върбев

E-mail адрес: vat@mgu.bg

доц. д-р инж. Христо Константинов Шейретов

E-mail адрес: sheiretov@abv.bg


НЕХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Гл. ас. д-р инж. Живко Григоров Илиев

E-mail адрес: jivko.iliev@mgu.bg

Гл. ас. д-р инж. Любомир Петров Георгиев

E-mail адрес:  lubo_62@mgu.bg

Гл. ас. д-р инж. Николай Лазаров Лаков

E-mail адрес: NLakov@mgu.bg

Гл. ас. д-р инж. Юрий Иванов Иванов

E-mail адрес: yuriy.ivanov@mgu.bg

Ас. инж. Величка Миткова Руйкова

E-mail адрес: velichka.ruykova@mgu.bg


СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

Кристиян Миленов Найденов

E-mail адрес: qkomenta@abv.bg

Мартин Кирчев Николов

E-mail адрес: martin_kirchev@yahoo.comСертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter