logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Факултети

Геологопроучвателен факултет - ГПФ
Факултетен съвет
Председател на факултетния съвет
доц. д-р Ефросима Петрова ЗАНЕВА-ДОБРАНОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 351   
Тел.: 8060351  
e-mail: dekangpf@mgu.bg

проф. дгн Димитър Славчев СИНЬОВСКИ     CV

Кабинет: ГПФ, 267   
Тел.: 8060368  
e-mail: sinsky@mgu.bg

проф. дгн Стефан Сотиров ДИМОВСКИ     CV

Кабинет: ГПФ, 168   
Тел.: 8060355  
e-mail: dimovski@mgu.bg

проф. дн Вили Младенов ЛИЛКОВ

Кабинет: ГПФ, 154   
Тел.: 8060347  
e-mail: lilkov@abv.bg

проф. д-р Ради Георгиев РАДИЧЕВ     CV

Кабинет: ГПФ, 167   
Тел.: 8060351  
e-mail: radirad@mgu.bg
web site: http://www.radirad.ucoz.com

доц. д-р Анатолий Цанков АНГЕЛОВ     CV

Кабинет: МТФ, 100C   
Тел.: 8060478  
e-mail: tonyagev@mgu.bg

доц. д-р Бануш Стоянов БАНУШЕВ     CV

Кабинет: ГПФ, 350   
Тел.: 8060383  
e-mail: banushev@mgu.bg

доц. д-р Валери Николов ЗЛАТАНОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 262В   
Тел.: 8060572,8060571  
e-mail: vnz@mgu.bg

проф. д-р Георги Кирилов НИКОЛОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 363   
Тел.: 8060365  
e-mail: georgi.nikolov@mgu.bg

доц. д-р Ирена Илиева СПАСОВА     CV

Кабинет: МТФ, 100A   
Тел.: 8060263  
e-mail: spasova@mgu.bg

проф. д-р Йордан Иванов КОРТЕНСКИ     CV

Кабинет: ГПФ, 253   
Тел.: 8060359  
e-mail: jordan_kortenski@abv.bg

доц. д-р Камен Петков ПОПОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 245А   
Тел.: 8060575  
e-mail: kpopov@mgu.bg

доц. д-р Николай Тонев СТОЯНОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 366   
Тел.: 8060374  
e-mail: nts@mgu.bg

доц. д-р Пламен Борисов САВОВ

Кабинет: ГПФ, 155   
Тел.: 8060348  
e-mail: psavov@mgu.bg

доц. д-р Станислав Стефанов СТОЙКОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 251   
Тел.: 8060357  
e-mail: ststst@abv.bg

доц. д-р Стефка Димитрова ПРИСТАВОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 350   
Тел.: 8060383  
e-mail: stprist@mgu.bg

проф. д-р Стефчо Боянов СТОЙНЕВ

Кабинет: ГПФ, 367   
Тел.: 8060377  
e-mail: stoynev.geot@mgu.bg

доц. д-р Радостин Иванов ПАЗДЕРОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 352   
Тел.: 8060384  
e-mail: rpazderov@abv.bg

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter