logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Факултети

ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ НА ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

Проф. д-р Стефчо Боянов СТОЙНЕВ

Е-mail адрес: stoynev@mail.bg


ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

Проф. дгн Руслан Иванов КОСТОВ

Е-mail адрес: rikostov@mgu.bg


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ НА ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

Доц. д-р Борис Владимиров ВЪЛЧЕВ

E-mail адрес: b_valchev@mgu.bg, dekangpf@mgu.bg


ЧЛЕНОВЕ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ НА ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

Хабилитирани преподаватели


Проф. дгн Димитър Славчев СИНЬОВСКИ

E-mail адрес: sinsky@mgu.bg

Проф. дгн Стефан Сотиров ДИМОВСКИ

E-mail адрес: dimovski@mgu.bg

Проф. дн Вили Младенов ЛИЛКОВ

E-mail адрес: lilkov@abv.bg

Проф. д-р Ради Георгиев РАДИЧЕВ

E-mail адрес: radirad@mgu.bg

Проф. д-р Йордан Иванов КОРТЕНСКИ

E-mail адрес: jordan_kortenski@abv.bg

Проф. д-р Стефчо Боянов СТОЙНЕВ

E-mail адрес: stoynev@mail.bg

Проф. д-р Ефросима Петрова ЗАНЕВА-ДОБРАНОВА

E-mail адрес: edobranova@abv.bg

Проф. д-р Николай Тонев СТОЯНОВ

E-mail адрес: nts@mgu.bg

Доц. д-р Анатолий Цанков АНГЕЛОВ

E-mail адрес: tonyagev@mgu.bg

Доц. д-р Бануш Стоянов БАНУШЕВ

E-mail адрес: banushev@mgu.bg

Доц. д-р Валери Валентинов САЧАНСКИ

E-mail адрес: valeri.sachanski@mgu.bg

Доц. д-р Иван Димитров ИВАНОВ

E-mail адрес: ivan.d.ivanov@mgu.bg

Доц. д-р Калин Иванов РУСКОВ

E-mail адрес:  rouskov@mgu.bg

Доц. д-р Камен Петков ПОПОВ

E-mail адрес: kpopov@mgu.bg

Доц. д-р Майя Людмилова ВАЦКИЧЕВА

E-mail адрес: mayavack@gmail.com

Доц. д-р Мартин Минков БОЯДЖИЕВ

E-mail адрес: martinb@mgu.bg

Доц. д-р Пламен Борисов САВОВ

E-mail адрес: psavov@mgu.bg

Доц. д-р Радостин Иванов ПАЗДЕРОВ

E-mail адрес: rpazderov@abv.bg

Доц. д-р Румен Кулев КУЛЕВ

E-mail адрес: r.kulev@abv.bg

Доц. д-р Светлана Георгиева БРАТКОВА

E-mail адрес: s_bratkova@mgu.bg

Доц. д-р Станислав Стефанов СТОЙКОВ

E-mail адрес: ststst@abv.bg

Доц. д-р Стефка Димитрова ПРИСТАВОВА

E-mail адрес: stprist@mgu.bg

Доц. д-р Христо Бориславов ДИМИТРОВ

E-mail адрес: hristo_dimitrov@mgu.bg


НЕХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Гл. ас. д-р Катерина Татянова НИКОЛОВА

E-mail адрес: nikolova_kat@yahoo.com

Гл. ас. д-р Николай Красимиров ХРИСТОВ

E-mail адрес: n_hristov@mgu.bg

Гл. ас. д-р Лъчезар Николов ГЕОРГИЕВ

E -mail адрес: lucho_sdng1@mail.bg

Ас. Атанас Иванов КИСЬОВ

E-mail адрес: at.kisyov@gmail.com


СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

Иван Величков ЧАУШЕВ

E-mail адрес: lootex@abv.bg

Мая Любомирова МИНКОВА

E-mail адрес: maya.minkova@mgu.bg

Пламена Николаева КОЛЕВА

E-mail адрес: ppllamenakoleva@abv.bg


Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter