logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Факултети

Минно-eлектромеханичен факултет - МЕМФ
КАТЕДРИ | СПЕЦИАЛНОСТИ | ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ
Декан
доц. д-р Кирил Сталинов ДЖУСТРОВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 219   
Тел.: 8060509  
e-mail: justrov@mgu.bg
Зам.-декан
доц. д-р Мариана Трифонова ТРИФОНОВА-ДРАГАНОВА     CV

Кабинет: МЕМФ, 219   
Тел.: 8060509  
e-mail: trifonova.m@mgu.bg
Началник УД
инж. Мария Минюва ИВАНОВА

Кабинет: МЕМФ, 218   
Тел.: 8060222  
e-mail: memf@mgu.bg
Гл.експерт
инж. Албена Славчева НАЙДЕНОВА-ДОНЧЕВА

Кабинет: МЕМФ, 218   
Тел.: 8060510  
e-mail: memf@mgu.bg

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter