logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Факултети

Геологопроучвателен факултет - ГПФ [Представяне]
КАТЕДРИ | СПЕЦИАЛНОСТИ | ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ
Декан
доц. д-р Ефросима Петрова ЗАНЕВА-ДОБРАНОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 249   
Тел.: 8060221  
e-mail: dekangpf@mgu.bg
Зам.-декан
доц. д-р Валери Николов ЗЛАТАНОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 249   
Тел.: 8060320  
e-mail: vnz@mgu.bg
Началник УД
инж. Дияна Панчева ПАНТЕЛЕЕВА

Кабинет: ГПФ, 249   
Тел.: 8060230  
e-mail: di_pancheva@abv.bg
Гл.експерт
инж. Галина Борисова БЪРЗЕВА

Кабинет: ГПФ,   
Тел.: 8060207  
e-mail: galbarzeva@abv.bg

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter