logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Дати за изпити

ДатаЧасСпециалностДисциплинаЗала
доц. д-р Кирил ДЖУСТРОВ
e-mail: justrov@mgu.bg
18.02.2019 14.00АИУТ-задочно обучениевсички дисциплини308
гл.ас. д-р Илиян ИЛИЕВ
e-mail: ilian.iliev@mgu.bg
18.02.2019 9.00ЕЕЕО- редовно и задочно обучениеКъси съединения105
доц. д-р Румен ИСТАЛИЯНОВ
e-mail: emp@mgu.bg , rgi@mgu.bg
18.02.2019 13 00ЕЕЕО V курс, задочно обучениеЕлектрообзавеждане на взривоопасни производства105
проф. д-р Момчил МИНЧЕВ
e-mail: momchil.minchev@mgu.bg
18.02.2019 10.00МиГ 3к. зад. об.Висша геодезия 1ч.204а
проф. д-р Павел ПАВЛОВ
e-mail: nid@mgu.bg
18.02.2019 11:00 часаМиГСтроителство на подземни съоръжения235 ( Виде
доц. д-р Мариана ТРИФОНОВА-ДРАГАНОВА
e-mail: trifonova.m@mgu.bg
18.02.2019 12:00ГГПТТ 1 курс, задочноОфис и CAD системи503
доц. д-р Мариана ТРИФОНОВА-ДРАГАНОВА
e-mail: trifonova.m@mgu.bg
18.02.2019 14:00РПИ 1 курс, задочноОфис и CAD системи503
гл.ас. д-р Любомир ГЕОРГИЕВ
e-mail: lubo_62@mgu.bg
19.02.2019 13.00АИУТ, ММП, КМКПМ I курс задочно обучениеВисша математика II част 304
доц. д-р Виолета ИВАНОВА
e-mail: wivanova@abv.bg
19.02.2019 10:00 часаПодземно строителство - задочно обучение- III курсИнженерна геология и хидрогеология235 ( Виде
проф. д-р Георги МИХАЙЛОВ
e-mail: mihayg@mgu.bg
19.02.2019 11РПИ-4 - задочноНадземен рудничен комплекс236 Редовна сесия
доц. д-р Стефан ПУЛЕВ
e-mail: st_pulev@yahoo.com
19.02.2019 8:45всички специалностиМеханика, Съпротивление на материалите309
доц. д-р Генадий ТАКОВ
e-mail: genadiy.takov@mgu.bg
19.02.2019 10,00ЕЕЕОМашинознание311
доц. д-р Тодор ВЪРБЕВ
e-mail: vat@mgu.bg
20.02.2019 10.00ЕЕЕО- задочно обучениеЕл. мрежи и системи108
гл.ас. д-р Юлиян ДИМИТРОВ
e-mail: julian.dimitrov@mgu.bg
20.02.2019 12.00МТФ II курсВисша математика III част303А
проф. дтн Васил АНГЕЛОВ
e-mail: angelov@mgu.bg
21.02.2019 10.30ПС, МиГ I курс задочно обучениеВисша математика I част (ЛААГ)98
доц. д-р Тодор ВЪРБЕВ
e-mail: vat@mgu.bg
21.02.2019 10.00ЕЕЕО - задочно обчениеТВН108
доц. д-р Кирил ДЖУСТРОВ
e-mail: justrov@mgu.bg
21.02.2019 14.00РПИ-задочно обучениевсички дисциплини308
гл.ас. д-р Илиян ИЛИЕВ
e-mail: ilian.iliev@mgu.bg
21.02.2019 10.00ЕЕЕО редовно и задочно обучениеВИЕ105
доц. д-р Евгени КРАЙЧЕВ
e-mail: evgeni.kraychev@mgu.bg
21.02.2019 10,00СДТНГ,ГГПТТТермод. и ДВГ143
доц. д-р Генадий ТАКОВ
e-mail: genadiy.takov@mgu.bg
21.02.2019 10,00ММПТехнол.на машиностроенето311
доц. д-р Мариана ТРИФОНОВА-ДРАГАНОВА
e-mail: trifonova.m@mgu.bg
21.02.2019 14:00КТИД - маг., 1 / 2 курс, ред. и зад.СТВП / Програмиране на Java515
проф. дтн Васил АНГЕЛОВ
e-mail: angelov@mgu.bg
22.02.2019 10.30ГГПТТ, КМКПМ и ММП I курс задочно обучениеВисша математика I част (ЛААГ)98
гл.ас. д-р Лъчезар Георгиев
e-mail: lucho_sdng1@mail.bg
22.02.2019 10:00СДТНГ, 5к., зад.Разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, 1 частв катедрат
доц. д-р Здравко ИЛИЕВ
e-mail: iliev@mgu.bg
22.02.2019 14ММП - задочно обучениеАвтоматизация на минното производство508
проф. дгн Руслан КОСТОВ
e-mail: rikostov@mgu.bg
22.02.2019 14 ч.ГПМЕР-І задочно об.Минералогия и кристалография342
проф. дгн Руслан КОСТОВ
e-mail: rikostov@mgu.bg
22.02.2019 14 ч.ГГИ-I задочно об.Основи на минералогията342
доц. д-р Румен КУЛЕВ
e-mail: r.kulev@abv.bg
22.02.2019 10:00СДТНГ и ГГПТТ, 4к., зад.Машини и съоръжения за добив и транспорт на нефт и газв катедрат
гл.ас. д-р Валентина НИКОЛОВА
e-mail: v.nikolova@mgu.bg
22.02.2019 12.30ГПМЕР-3 задочноГеоморфология и кватернерна геология175
доц. д-р Стефка ПРИСТАВОВА
e-mail: stprist@mgu.bg
22.02.2019 13 ч.ЕООС-ІІ, БТ-ІІ, ОРС-ІІ, задочно об.Минералогия и петрография (част Петрография)362
доц. д-р Пламен САВОВ
e-mail: psavov@mgu.bg
22.02.2019 10:00ГПФфизика162
доц. д-р Станислав СТОЙКОВ
e-mail: ststst@abv.bg
22.02.2019 10:00ЕООСГПМН-
доц. д-р Виолета ТРИФОНОВА-ГЕНОВА
e-mail: violeta.trifonova@yahoo.com
22.02.2019 12-14ММП и КМКПМтеоретична механика208
доц. д-р Александър ЗДРАВКОВ
e-mail: alex_zdravkov@mgu.bg
23.02.2019 10:00ГПМЕР-2Седиментология-
гл.ас. д-р Асен СТОЯНОВ
e-mail: asen_dragomirov@mail.bg
24.02.2019 9,30всички специалностивсички дисциплини304
проф. дтн Васил АНГЕЛОВ
e-mail: angelov@mgu.bg
25.02.2019 10.30РПИ, БТ, ЕООС I курс задочно обучениеВисша математика I част (ЛААГ)98
доц. д-р Румен ИСТАЛИЯНОВ
e-mail: emp@mgu.bg , rgi@mgu.bg
25.02.2019 11 00ЕЕЕО V курс, задочно обучениеЕлектроснабдяване на промишлени предприятия105
доц. д-р Даниела ПАРАШКЕВОВА
e-mail: dani.parashkevova@mgu.bg
25.02.2019 10АИУТ ІV - задочно обучениеАвтоматизация на технологични процеси615
доц. д-р Стефка ПРИСТАВОВА
e-mail: stprist@mgu.bg
25.02.2019 13 ч.ЕООС-ІІ, БТ-ІІ, ОРС-ІІ, задочно об.Минералогия и петрография (част Петрография)362
ас. Милко ХАРИЗАНОВ
e-mail: mharizanov@mgu.bg
25.02.2019 10:00СДТНГ, 5к., зад.Контрол на сондажите258
проф. дтн Васил АНГЕЛОВ
e-mail: angelov@mgu.bg
26.02.2019 10.30ГПМЕР, ОРС I курс задочно обучениеВисша математика I част (ЛААГ)98
доц. д-р Иван Иванов
e-mail: idim68@abv.bg
26.02.2019 11.00ГПМЕР-3 задочноСтруктурна геология и геотектоника270
доц. д-р Румен ИСТАЛИЯНОВ
e-mail: emp@mgu.bg , rgi@mgu.bg
26.02.2019 10 00ЕЕЕО IV курс, редовно обучениеЕлектроснабдяване на промишлени предприятия105
гл.ас. Ясен ПРОКОПОВ
e-mail: yasen@mgu.bg
26.02.2019 11.00всичкивсички203
доц. д-р Стефан ПУЛЕВ
e-mail: st_pulev@yahoo.com
26.02.2019 8:45всички специалностиМеханика, Съпротивление на материалите309
доц. д-р Генадий ТАКОВ
e-mail: genadiy.takov@mgu.bg
26.02.2019 13,00РПИМашинознание311
проф. дтн Васил АНГЕЛОВ
e-mail: angelov@mgu.bg
27.02.2019 10.30АИУТ, ЕЕЕО I курс задочно обучениеВисша математика I част (ЛААГ)98
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
27.02.2019 10.00ГГИ-1, ПГ-1, ГПМЕР-1 задочно Обща геология270
проф. дтн Васил АНГЕЛОВ
e-mail: angelov@mgu.bg
28.02.2019 10.30ЕЕЕО I курс задочно обучениеВисша математика I част (ЛААГ)98
доц. д-р Кирил ДЖУСТРОВ
e-mail: justrov@mgu.bg
28.02.2019 14.00АИУТ-задочно обучениевсички дисциплини308
проф. д-р Ивайло КОПРЕВ
e-mail: ivokoprev@gmail.com
05.03.2019 10:00всички специалностивсички дисциплини221
гл.ас. д-р Кирил КУЦАРОВ
e-mail: kbkutsarov@gmail.com
05.03.2019 10,00РПИ-1 - задочноВъведение в минното дело236 Поправителна сесия
проф. д.т.н. Валери МИТКОВ
e-mail: Valery.mitkov@gmail.com
05.03.2019 11:00 часаПодземно строителствоВъведение в специалността235 ( Виде
доц. д-р Стефан ПУЛЕВ
e-mail: st_pulev@yahoo.com
05.03.2019 8:45всички специалностиМеханика, Съпротивление на материалите309
гл.ас. д-р Николета ЦАНКОВА
e-mail: niktzankova@abv.bg
05.03.2019 9 ч.ЕООС-ІІ, БТ-ІІ, ОРС-ІІ, задочно об.Минералогия и петрография (част Минералогия)342
доц. д-р Нели МИНЧЕВА-ПЕНЕВА
e-mail: nnmintcheva@mgu.bg
06.03.2019 10 ч.ГПМЕР, ГГИ, ЕООС, БТХимия (неорганична и аналитична), Аналитична химия320 могат да се явяват и студенти от по-горни курсове
проф. д-р Георги СТОЯНЧЕВ
e-mail: g.stoyanchev@mail.bg
06.03.2019 10,30РПИ-4 - задочноПодземен добив 2 (Въгледобив)236 Поправителна сесия
доц. д-р Генадий ТАКОВ
e-mail: genadiy.takov@mgu.bg
06.03.2019 10,00всички специалности-задочно об.поправит.сесияМашинознание311
доц. д-р Антоанета ЯНЕВА
e-mail: antoaneta.yaneva@mgu.bg
06.03.2019 9:30РПИ 3 задочноМинни машини и съоръжение 2-ра част421
доц. д-р Кирил ДЖУСТРОВ
e-mail: justrov@mgu.bg
07.03.2019 14.00всички специалностивсички дисциплини308
доц. д-р Здравко ИЛИЕВ
e-mail: iliev@mgu.bg
07.03.2019 14ЕЕЕО задочно обучениеМикропроцесорна техника508
гл.ас. д-р Райно ПОПОВ
e-mail: rayno.popov@mgu.bg
07.03.2019 14.00всички специалности-задочно об.всички дисциплини516
доц. д-р Евгени КРАЙЧЕВ
e-mail: evgeni.kraychev@mgu.bg
08.03.2019 10,00всички специалности-задочно об.поправит.сесиявсички дисциплини143
гл.ас. д-р Райно ПОПОВ
e-mail: rayno.popov@mgu.bg
08.03.2019 14,00всички специалности-задочно об.поправит.сесиявсички дисциплини516
доц. д-р Станислав СТОЙКОВ
e-mail: ststst@abv.bg
08.03.2019 10:00всичкивсички-
гл.ас. д-р Господинка ГИЧЕВА
e-mail: e_gospodinka@yahoo.com
09.03.2019 11:00 ч.ЕООС, БТ, II курс, задочно обучениеОрганична химия303 поправителна сесия
проф. д-р Момчил МИНЧЕВ
e-mail: momchil.minchev@mgu.bg
09.03.2019 10.00МиГ 3к. зад. об. поправ. изпитВисша геодезия 1ч. 204а
проф. д-р Маринела ПАНАЙОТОВА
e-mail: marichim@mgu.bg, m_panayotova@mgu.bg
09.03.2019 11ЕООС ІІІ, БТ ІІІ, ОРС ІІ - задочно обучениеФизикохимия303 поправителна сесия
ас. д-р Здравец ЕФТИМОВ
e-mail: Zdravetse@yahoo.com
11.03.2019 12РПИ-4 - задочноНетрадиционни методи за добив на п.и.236 Поправителна сесия
доц. д-р Иван КАНАЗИРСКИ
e-mail: kanazirskis@abv.bg
11.03.2019 10.00ЕООС, БТ,ОРС, ПС, РПИ,ГГПТТОбща химия поправителен задочно303
доц. д-р Даниела ПАРАШКЕВОВА
e-mail: dani.parashkevova@mgu.bg
11.03.2019 10АИУТ ІV - задочно обучениеАвтоматизация на технологични процеси615
доц. д-р Диана ТАШЕВА
e-mail: decheva@mgu.bg
11.03.2019 10АИУТИдентификация508
доц. д-р Диана ТАШЕВА
e-mail: decheva@mgu.bg
11.03.2019 14АИУТПриложно програмно осигуряване616
доц. д-р Диана ТАШЕВА
e-mail: decheva@mgu.bg
11.03.2019 12АИУТТеория на автоматичното управление - І част 508
доц. д-р Бануш БАНУШЕВ
e-mail: banushev@mgu.bg
12.03.2019 13 ч.ГПМЕР-ІІ задочно об.Магмена петрология362
гл.ас. д-р Любомир ГЕОРГИЕВ
e-mail: lubo_62@mgu.bg
12.03.2019 13.00АИУТ, ЕЕЕО, ММП, КМКПМ I курс задочно обучениеВисша математика II част (поправителна сесия)304
проф. д-р Георги МИХАЙЛОВ
e-mail: mihayg@mgu.bg
12.03.2019 11РПИ-4 - задочноНадземен рудничен комплекс236 Поправителна сесия
доц. д-р Даниела ПАРАШКЕВОВА
e-mail: dani.parashkevova@mgu.bg
12.03.2019 10АИУТ V - задочно обучениеКомпютърни системи за управление615
гл.ас. Ина ПОПОВА
e-mail: ina_bojinova@abv.bg
12.03.2019 13:00РПИ (задочно обучение)ХИГ151
доц. д-р Стефан ПУЛЕВ
e-mail: st_pulev@yahoo.com
12.03.2019 8:45всички специалностиМеханика, Съпротивление на материалите309
доц. д-р Генадий ТАКОВ
e-mail: genadiy.takov@mgu.bg
12.03.2019 10,00всички специалности-зад.обучение,поправ.сесияТМММ,Материалозн.и ТМ311
доц. д-р Нели МИНЧЕВА-ПЕНЕВА
e-mail: nnmintcheva@mgu.bg
13.03.2019 10 ч.ЕООС, БТ, ГПМЕР, ГГИАналитична химия, Химия (неорганична и аналитична)320
проф. д-р Вяра ПОЖИДАЕВА
e-mail: vpojidaeva@abv.bg, vyara pozhidaeva@mgu.bg
13.03.2019 9,00всички специалности-задочно об.поправит.сесиявсички дисциплини312
гл.ас. д-р Петко Недялков
e-mail: petko.nedyalkov@mgu.bg
14.03.2019 11:00ММП-4 курс задочноМинни машини20
проф. д-р Вяра ПОЖИДАЕВА
e-mail: vpojidaeva@abv.bg, vyara pozhidaeva@mgu.bg
14.03.2019 9,00всички специалности-задочно об.поправит.сесиявсички дисциплини312
доц. д-р Евгения АЛЕКСАНДРОВА
e-mail: jogeni@abv.bg
15.03.2019 10:00РПИ - 3. курс задочно обучениеОткрит добив I215
проф. д-р Димитър АНАСТАСОВ
e-mail: danast@mgu.bg
15.03.2019 10,00М и Г - 2 - задочноПодземен добив на полезни изкопаеми408 Поправителна сесия
гл.ас. д-р Симеон Асеновски
e-mail: asenovski@gmail.com
15.03.2019 10:00ОРПИ, РНПИ, ТТВР - 1. курс магистър,Математическо моделиране в открития добив221
доц. д-р Елена ДЕМИРЕВА-МИЛУШЕВА
e-mail: el_demireva@abv.bg, demireva@mgu.bg
15.03.2019 10:00 часаВсички студентиВсички235 ( Виде
доц. д-р Здравко ИЛИЕВ
e-mail: iliev@mgu.bg
15.03.2019 14АИУТ задочно обучениеАвтоматизация на добивни и транспортни машини Микропроцесорна техника508
доц. д-р Станислав СТОЙКОВ
e-mail: ststst@abv.bg
15.03.2019 10:00всичкивсички-
доц. д-р Генадий ТАКОВ
e-mail: genadiy.takov@mgu.bg
15.03.2019 10,00всички специалностивсички дисциплини311
доц. д-р Кирил ДЖУСТРОВ
e-mail: justrov@mgu.bg
21.03.2019 14.00всички специалностивсички дисциплини308
гл.ас. д-р Иван МИТЕВ
e-mail: ivan_mitev@mgu.bg
25.03.2019 11:00 часаВсички студентиМинно строителство235 ( Виде
доц. д-р Антоанета ЯНЕВА
e-mail: antoaneta.yaneva@mgu.bg
26.03.2019 9:30ММП-3 ЗадочноРуднични подемни уредби421
доц. д-р Здравко ИЛИЕВ
e-mail: iliev@mgu.bg
29.03.2019 14ЕЕЕО задочно обучениеМикропроцесорна техника508
доц. д-р Антоанета ЯНЕВА
e-mail: antoaneta.yaneva@mgu.bg
09.04.2019 9:30АИУТ 4 задочноМеханизация на мините 2-ра част421
доц. д-р Здравко ИЛИЕВ
e-mail: iliev@mgu.bg
12.04.2019 14АИУТ задочно обучениеАвтоматизация на добивни и транспортни машини Микропроцесорна техника508
доц. д-р Антоанета ЯНЕВА
e-mail: antoaneta.yaneva@mgu.bg
16.04.2019 9:30ММП-3 ЗадочноРуднични подемни уредби421

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter