logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Дати за изпити

ДатаЧасСпециалностДисциплинаЗала
проф. дтн Васил АНГЕЛОВ
e-mail: angelov@mgu.bg
19.02.2018 13:30 ГПМЕР, СДНГ, ПГ
доц. д-р Райна ВУЧЕВА
e-mail: r.wutschewa@abv.bg
19.02.2018 10:00 АИУТ312
доц. д-р Христо ДИМИТРОВ
e-mail: hristo_dimitrov@mgu.bg
19.02.2018 13ГПМЕРПГ
гл.ас. Митко ДИМОВ
e-mail:
19.02.2018 11МиГ- редовна сесия 303
гл.ас. Митко ДИМОВ
e-mail:
19.02.2018 13ОРС- редовна сесия 303
гл.ас. Митко ДИМОВ
e-mail:
19.02.2018 12РПИ- редовна сесия 303
доц. д-р Евгени КРАЙЧЕВ
e-mail: e_kraichev@yahoo.com
19.02.2018 10:00 ГГПТТ,СДТНГ143
доц. д-р Стефка ПРИСТАВОВА
e-mail: stprist@mgu.bg
19.02.2018 13:30ЕООС, БТ, ОРС (зад.об.)Минералогия и петрография (ч.Петрография)
ас. Радослав Русинов
e-mail: r.rusinov@hotmail.com
19.02.2018 10Всички студентиАЕЗ608
ас. Милко ХАРИЗАНОВ
e-mail: mharizanov@mgu.bg
19.02.2018 9СДТНГ-5 курсКонтрол на сондажите258
доц. д-р Кристиян ЦВЕТКОВ
e-mail: khc1@abv.bg
19.02.2018 11ММП - IV курсОбогатителни машини22
проф. дтн Васил АНГЕЛОВ
e-mail: angelov@mgu.bg
20.02.2018 13:30 ЕООС и БТ
доц. д-р Райна ВУЧЕВА
e-mail: r.wutschewa@abv.bg
20.02.2018 11:00 ЕЕЕО 1312
доц. д-р Ясен Горбунов
e-mail: gorbounov@gmail.com
20.02.2018 8Всички студентиИмпулсна и цифрова схемотехника610
доц. д-р Александър ЗДРАВКОВ
e-mail: alex_zdravkov@mgu.bg
20.02.2018 12ГПМЕРСедиментология244
доц. д-р Иван КАНАЗИРСКИ
e-mail: kanazirskis@abv.bg
20.02.2018 9 ЕООС, БТ, ОРС, 1ви курс, задочно обучение ОБЩА ХИМИЯ303А
проф. д.т.н. Валери МИТКОВ
e-mail: Valery.mitkov@gmail.com
20.02.2018 10ПС I курсВъведение в специалността235
доц. д-р Стефан ПУЛЕВ
e-mail: st_pulev@yahoo.com
20.02.2018 9:45 всички студенти съпротивление на материалите и теоретична механика309
доц. д-р Антоанета ЯНЕВА
e-mail: antoaneta.yaneva@gmail.com
20.02.2018 9:30ММП – III - редовно обучениеРуднични подемни уредби421
доц. д-р Райна ВУЧЕВА
e-mail: r.wutschewa@abv.bg
21.02.2018 10:00 ГГПТТ 3312
доц. д-р Цветан МИТРОВ
e-mail: tzmitrov@mgu.bg
21.02.2018 10 -всички-бакалаври700
доц. д-р Даниела ПАРАШКЕВОВА
e-mail: dani.parashkevova@gmail.com
21.02.2018 10сп. “АИУТ” - V – задочно обучениеКомпютърни системи в управлението615
доц. д-р Камен ПОПОВ
e-mail: kpopov@mgu.bg
21.02.2018 10ГПМЕРГИС246
доц. д-р Константин КОСТОВ
e-mail: ccostow@yahoo.com
22.02.2018 10 Ел. машини121
доц. д-р Мариана ТРИФОНОВА-ДРАГАНОВА
e-mail: trifonova.m@mgu.bg
22.02.2018 11Всички, задочно обучениеОфис и CAD системи514а, 515
доц. д-р Антоанета ЯНЕВА
e-mail: antoaneta.yaneva@gmail.com
22.02.2018 9:30АИУТ - IV - редовно обучениеМеханизация на мините – II част421
доц. д-р Симеон ГАГОВ
e-mail:
23.02.2018 12ВсичкиВсички610
проф. д-р Георги МИХАЙЛОВ
e-mail: mihayg@mgu.bg
23.02.2018 10РПИ-4Надземен рудничен комплекс225
доц. д-р Стефка ПРИСТАВОВА
e-mail: stprist@mgu.bg
23.02.2018 13:30ЕООС, БТ, ОРС (зад.об.)Минералогия и петрография (ч.Петрография)
доц. д-р Румен ИСТАЛИЯНОВ
e-mail: emp@mgu.bg , rgi@mgu.bg
24.02.2018 10 ЕЕЕО - V курс - задочноЕл. снабдяване на ПП105
доц. д-р Радостин ПАЗДЕРОВ
e-mail: rpazderov@abv.bg
24.02.2018 10СДНГ и ПГ (зад.об.))Минералогия и петрография
ст.пр. Милена ПЪРВАНОВА
e-mail: Purvanova@mgu.bg
25.02.2018 14СДТНГ II курсанглийски език301A
доц. д-р Мариана ТРИФОНОВА-ДРАГАНОВА
e-mail: trifonova.m@mgu.bg
25.02.2018 11Всички, задочно обучениеОфис и CAD системи514а, 515
доц. д-р Райна ВУЧЕВА
e-mail: r.wutschewa@abv.bg
26.02.2018 10:00 ОРС 3,РПИ 3312
доц. д-р Елена ГАВРИЛОВА
e-mail: elenag@mbox.contact.bg
26.02.2018 10Висша математика I частМЕМФ Задочно обучение, I курс346
доц. д-р Иван КАНАЗИРСКИ
e-mail: kanazirskis@abv.bg
26.02.2018 13:30 РПИ, 1ви курс, задочно обучение ОБЩА ХИМИЯ320
доц. д-р Павел ПАВЛОВ
e-mail: nid@mgu.bg
26.02.2018 11Строителство на подземни съоръженияМиГ(редовно)236
гл.ас. Ина ПОПОВА
e-mail: ina_bojinova@abv.bg
26.02.2018 12 за студентите от специалност МИГ (задочно обучение)ХИГ151
доц. д-р Иван МИНИН
e-mail: minin@dir.bg
27.02.2018 10:30ЕЕЕО - IVТехника и технология за обогатяване на полезни изкопаеми20
гл.ас. Ясен ПРОКОПОВ
e-mail: yasen@mgu.bg
27.02.2018 10всичкиИнженерна геодезия202
доц. д-р Стефан ПУЛЕВ
e-mail: st_pulev@yahoo.com
27.02.2018 9:45 всички студенти съпротивление на материалите и теоретична механика309
доц. д-р Антоанета ЯНЕВА
e-mail: antoaneta.yaneva@gmail.com
27.02.2018 10:30РПИ – III - редовно обучениеМинни машини и съоръжения – II част421
проф. д-р Георги СТОЯНЧЕВ
e-mail: g.stoyanchev@mail.bg
28.02.2018 10РПИ-4Подземен добив II (въгледобив)227
доц. д-р Евгения АЛЕКСАНДРОВА
e-mail: jogeni@abv.bg
01.03.2018 11РПИ III курс задочно обучение 215
гл.ас. д-р Калинка ВЕЛИЧКОВА
e-mail:
01.03.2018 10ГГПТТ и ММПФизика II част162
доц. д-р Здравко ИЛИЕВ
e-mail: iliev@mgu.bg
02.03.2018 14Сп. „АИУТ” и Сп.”ЕЕЕО” – задочно обучениеМикропроцесорна техника508
доц. д-р Виолета Маринова
e-mail: marinova99@abv.bg
02.03.2018 10ММП,КМКПМСъпромат 1част и 2част260
доц. д-р Иван МИНИН
e-mail: minin@dir.bg
04.03.2018 10:30ЕЕЕО - IVТехника и технология за обогатяване на полезни изкопаеми20
проф. д-р Димитър АНАСТАСОВ
e-mail: danast@mgu.bg
05.03.2018 10МГ-2Подземно добив на полезни изкопаеми408
доц. д-р Ясен Горбунов
e-mail: gorbounov@gmail.com
06.03.2018 9Сп. „АИУТ“ – задочно обучение - поправкаИмпулсна и цифрова схемотехника610
доц. д-р Нели МИНЧЕВА-ПЕНЕВА
e-mail:
06.03.2018 10 химия/аналитична химия 303a
проф. д-р Маринела ПАНАЙОТОВА
e-mail: marinela_panayotova@abv.bg, marichim@mgu.bg
06.03.2018 12студенти задочно обучениeФИЗИКОХИМИЯ303
ас. Милко ХАРИЗАНОВ
e-mail: mharizanov@mgu.bg
06.03.2018 9СДТНГ-5 курсКонтрол на сондажите258
доц. д-р Константин КОСТОВ
e-mail: ccostow@yahoo.com
07.03.2018 10 Ел. машини121
гл.ас. д-р Кирил Куцаров
e-mail: kbkutsarov@gmail.com
07.03.2018 10РПИ-1Въведение в минното дело236
доц. д-р Антоанета ЯНЕВА
e-mail: antoaneta.yaneva@gmail.com
07.03.2018 10:30РПИ – III - редовно обучениеМинни машини и съоръжения – II част421
ас. д-р Илиян ИЛИЕВ
e-mail: ilian.iliev@mgu.bg
08.03.2018 13 ВИЕ
доц. д-р Румен КУЛЕВ
e-mail: r.kulev@abv.bg
08.03.2018 10СДТНГ-4 курс ГГПТТ-4Машини и съоръжения за добив и транспорт на нефт и газв катедрат
ас. д-р Даниел Георгиев
e-mail: daniel__georgiev@abv.bg
09.03.2018 10всички 220
гл.ас. д-р Лъчезар Георгиев
e-mail: lucho_sdng1@mail.bg
09.03.2018 10СДТНГ-5 курсРазработка и експлоатация на нефтени и газови находища, І частв катедрат
доц. д-р Здравко ИЛИЕВ
e-mail: iliev@mgu.bg
09.03.2018 14Сп. „АИУТ” и Сп.”ЕЕЕО” – задочно обучениеМикропроцесорна техника508
ас. Иван ТОДОРОВ
e-mail: Ibt@mgu.bg
09.03.2018 11СДТНГ-4 курсСондиране, І част - ПЯСв катедрат
гл.ас. Катя АСЕНОВА
e-mail: k_asenova@yahoo.com
10.03.2018 11МиГ Ік.Въведение в ГиМ204a
гл.ас. Катя АСЕНОВА
e-mail: k_asenova@yahoo.com
10.03.2018 10зад.обуч.Движение на скалите204a
гл.ас. д-р Господинка ГИЧЕВА
e-mail: e_gospodinka@yahoo.com
10.03.2018 11студенти задочно обучениeОРГАНИЧНА ХИМИЯ303A
доц. д-р Ивайло КОПРЕВ
e-mail: ivokoprev@gmail.com
10.03.2018 10 Всички 220
доц. д-р Диана Ташева
e-mail: diana_detcheva@abv.bg
10.03.2018 10сп. “АИУТ” – задочно обучениеИдентификация508
доц. д-р Диана Ташева
e-mail: diana_detcheva@abv.bg
10.03.2018 12сп. “АИУТ” – задочно обучениеПриложно програмно осигуряване508
доц. д-р Мариана ТРИФОНОВА-ДРАГАНОВА
e-mail: trifonova.m@mgu.bg
10.03.2018 11Всички, задочно обучениеОфис и CAD системи514а, 515
ас. Радослав Русинов
e-mail: r.rusinov@hotmail.com
11.03.2018 10Всички студентиАЕЗ508
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
11.03.2018 10Обща геологияСДТНГ-1, ПГ-1, ЕООС-1, ГПМЕР-1, БТ-1; задочно обучение264
гл.ас. Митко ДИМОВ
e-mail:
12.03.2018 12РПИ- Поправителна сесия 303
гл.ас. Митко ДИМОВ
e-mail:
12.03.2018 13ОРС- Поправителна сесия 303
гл.ас. Митко ДИМОВ
e-mail:
12.03.2018 11МиГ- Поправителна сесия 303
доц. д-р Александър ЗДРАВКОВ
e-mail: alex_zdravkov@mgu.bg
12.03.2018 12ГПМЕРСедиментология244
ас. д-р Илиян ИЛИЕВ
e-mail: ilian.iliev@mgu.bg
12.03.2018 14 Къси съединения в ел. системи
доц. д-р Стефка ПРИСТАВОВА
e-mail: stprist@mgu.bg
12.03.2018 13:30ЕООС, БТ, ОРС (зад.об.)Минералогия и петрография (ч.Петрография)
ас. Милко ХАРИЗАНОВ
e-mail: mharizanov@mgu.bg
12.03.2018 9СДТНГ-5 курсКонтрол на сондажите258
доц. д-р Нели МИНЧЕВА-ПЕНЕВА
e-mail:
13.03.2018 10 химия/аналитична химия 303a
доц. д-р Пламен САВОВ
e-mail: psavov@mgu.bg
13.03.2018 10ГПФФизика II част162
гл.ас. д-р Лъчезар Георгиев
e-mail: lucho_sdng1@mail.bg
14.03.2018 10СДТНГ-5 курсРазработка и експлоатация на нефтени и газови находища, І частв катедрат
доц. д-р Даниела ПАРАШКЕВОВА
e-mail: dani.parashkevova@gmail.com
14.03.2018 10сп. “АИУТ” - V – задочно обучениеКомпютърни системи в управлението615
проф. д-р Георги СТОЯНЧЕВ
e-mail: g.stoyanchev@mail.bg
14.03.2018 10РПИ-4Подземен добив II (въгледобив)227
доц. д-р Евгения АЛЕКСАНДРОВА
e-mail: jogeni@abv.bg
15.03.2018 11РПИ III курс задочно обучение 215
доц. д-р Мариана ТРИФОНОВА-ДРАГАНОВА
e-mail: trifonova.m@mgu.bg
15.03.2018 11МиГ Ік.CAD системи за ТММ514а, 515
доц. д-р Бануш БАНУШЕВ
e-mail: banushev@mgu.bg
16.03.2018 12ГГПМЕР ІІ (зад.)Магмена петрология
гл.ас. Сергей ДОБРЕВ
e-mail: sergeydobrev@gmail.com
16.03.2018 10всичкивсички
доц. д-р Иван МИНИН
e-mail: minin@dir.bg
16.03.2018 10MMП - IVМинни машини20
проф. д-р Георги МИХАЙЛОВ
e-mail: mihayg@mgu.bg
16.03.2018 10РПИ-4Надземен рудничен комплекс225
доц. д-р Елена ГАВРИЛОВА
e-mail: elenag@mbox.contact.bg
19.03.2018 10Висша математика II частМЕМФ Задочно обучение, I курс346
доц. д-р Мила ИЛИЕВА - ОБРЕТЕНОВА
e-mail: milailieva@abv.bg
20.03.2018 10 Електроника-спец. АИУТ и ЕЕЕО119
доц. д-р Цветан МИТРОВ
e-mail: tzmitrov@mgu.bg
21.03.2018 10 -всички-бакалаври700
доц. д-р Мила ИЛИЕВА - ОБРЕТЕНОВА
e-mail: milailieva@abv.bg
27.03.2018 10 Електронни устройства в ИТ-спец. КТИД119
доц. д-р Цветан МИТРОВ
e-mail: tzmitrov@mgu.bg
18.04.2018 10 -всички-бакалаври700
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
22.09.2018 10Обща геологияСДТНГ-1, ПГ-1, ЕООС-1, ГПМЕР-1, БТ-1; задочно обучение264

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter