logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Дати за изпити

ДатаЧасСпециалностДисциплинаЗала
доц. д-р Пламен ГЕОРГИЕВ
e-mail: ps_georgiev@mgu.bg
19.04.2019 11:00ЕООС, БТОснови на екологиятакат ИГЕ
гл.ас. д-р Асен СТОЯНОВ
e-mail: asen_dragomirov@mail.bg
21.04.2019 9,30всички специалности-редовно и задочно об.Механика304
проф. д-р Павел ПАВЛОВ
e-mail: nid@mgu.bg
22.04.2019 12:00 часаМиГ- редовноСтроителство на подземни съоръжения235 ( Виде За студенти редовна форма на обучение
ст.пр. Милена ПЪРВАНОВА
e-mail: Purvanova@mgu.bg
22.04.2019 10:00ГГИ II к.английски език204 Б
ст.пр. Милена ПЪРВАНОВА
e-mail: Purvanova@mgu.bg
22.04.2019 12:00КТИД III к., гр. А и Банглийски език204 Б
ст.пр. Милена ПЪРВАНОВА
e-mail: Purvanova@mgu.bg
22.04.2019 10:00КТИД II к., гр. Аанглийски език204 Б
доц. д-р Аспарух КАМБУРОВ
e-mail: asparuh.kamburov@mgu.bg
23.04.2019 10.00ч.всичкивсички203
ст.пр. Милена ПЪРВАНОВА
e-mail: Purvanova@mgu.bg
23.04.2019 8:00КТИД I к., гр. А и Банглийски език204 Б
ст.пр. Милена ПЪРВАНОВА
e-mail: Purvanova@mgu.bg
23.04.2019 10:00КТИД II к., гр. Б + ГГИ II к.английски език301А ниско ниво
ст.пр. Милена ПЪРВАНОВА
e-mail: Purvanova@mgu.bg
23.04.2019 8:00ГГИ I к.английски език204 Б
гл.ас. д-р Борислава ГЪЛЪБОВА
e-mail: borislava_galabova@abv.bg
24.04.2019 10:00УРПС - 4 курсБанково делокаб. 390 Поправителна сесия
гл.ас. д-р Илиян ИЛИЕВ
e-mail: ilian.iliev@mgu.bg
07.05.2019 14.00ЕЕЕО -редовно и задочно обучениеМЕЕС105
гл.ас. д-р Райно ПОПОВ
e-mail: rayno.popov@mgu.bg
07.05.2019 14,30ГГПТТ 4ЕРПТ516
доц. д-р Генадий ТАКОВ
e-mail: genadiy.takov@mgu.bg
07.05.2019 9,30ГГПТТТМММ316
гл.ас. д-р Райно ПОПОВ
e-mail: rayno.popov@mgu.bg
08.05.2019 14,30ГГПТТ 4ЕРПТ516
доц. д-р Христо ШЕЙРЕТОВ
e-mail: hristo.sheiretov@mgu.bg
08.05.2019 10ЕЕЕО - ІVЕлектрически транспорт5
гл.ас. д-р Илиян ИЛИЕВ
e-mail: ilian.iliev@mgu.bg
09.05.2019 10.00ЕЕЕО -редовно и задочно обучениеКъси съединения в ел. системи105
доц. д-р Христо ШЕЙРЕТОВ
e-mail: hristo.sheiretov@mgu.bg
09.05.2019 10ЕЕЕО-ІІІпневматична и хидравлична техника5
гл.ас. д-р Борислава ГЪЛЪБОВА
e-mail: borislava_galabova@abv.bg
10.05.2019 09:00УРПС - 3 курсУправление на проекти360
гл.ас. д-р Илиян ИЛИЕВ
e-mail: ilian.iliev@mgu.bg
10.05.2019 10.00ЕЕЕО -редовно и задочно обучениеВИЕ105
доц. д-р Нели МИНЧЕВА-ПЕНЕВА
e-mail: nnmintcheva@mgu.bg
10.05.2019 9 ч.ЕООС, БТ, 1 к.Аналитична химия303а
доц. д-р Николай ЯНЕВ
e-mail: nikolay.yanev@mgu.bg
14.05.2019 9.00КТИД 2Операционни системи511
доц. д-р Красимир ВЕЛИНОВ
e-mail: ksi@mgu.bg, candela@mail.bg
17.05.2019 10 00ЕЕЕО, редовно и задочно обучениеОсветителна и инсталационна техника105
доц. д-р Румен ИСТАЛИЯНОВ
e-mail: emp@mgu.bg , rgi@mgu.bg
22.05.2019 10 00ЕЕЕО, редовно и задочно обучениеЕлектрообзавеждане на ВОП105
проф. д-р Георги СТОЯНЧЕВ
e-mail: g.stoyanchev@mail.bg
23.05.2019 10,30РПИ-4Основи на проектирането (подземно)236 Редовна сесия
проф. д-р Георги СТОЯНЧЕВ
e-mail: g.stoyanchev@mail.bg
05.06.2019 10,30РПИ-4Основи на проектирането (подземно)236 Поправителна сесия
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
07.06.2019 10.00ГГИ-1, ГПМЕР-1, ХИГ-1; ПГ-1, СДТНГ-1, БТ-1, ЕООС-1, КТИД-1; редовно обучениеОбща геология (поправителна)264
проф. д.т.н. Валери МИТКОВ
e-mail: Valery.mitkov@gmail.com
10.06.2019 11:00 часаПодземно строителство - редовно обучение- III курсВзривна техника и технологии235 ( Виде
проф. д.т.н. Валери МИТКОВ
e-mail: Valery.mitkov@gmail.com
10.06.2019 11:00 часаПодземно строителство- редовно I курсВъведение в специалността235 ( Виде
проф. д-р Георги СТОЯНЧЕВ
e-mail: g.stoyanchev@mail.bg
12.06.2019 10,30РПИ-4Основи на проектирането (подземно)236 Ликвидационна сесия
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
14.06.2019 10.00ГГИ-1, ГПМЕР-1, ХИГ-1; ПГ-1, СДТНГ-1, БТ-1, ЕООС-1, КТИД-1; редовно обучениеОбща геология (ликвидационна)264
проф. д.т.н. Валери МИТКОВ
e-mail: Valery.mitkov@gmail.com
20.09.2019 11:00 часаПодземно строителство - задочно обучение- III курсВзривна техника и технологии235 ( Виде
проф. д.т.н. Валери МИТКОВ
e-mail: Valery.mitkov@gmail.com
20.09.2019 11:00 часаПодземно строителство - задочно обучение- I курсВъведение в специалността235 ( Виде
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
20.09.2019 10.00ГГИ-1, ГПМЕР-1, ПГ-1, СДТНГ-1, БТ-1, ЕООС-1; задочно обучениеОбща геология (ликвидационна)264

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter