logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Дати за изпити

ДатаЧасСпециалностДисциплинаЗала
доц. д-р Иван КАНАЗИРСКИ
e-mail: kanazirskis@abv.bg
04.09.2018 10.00ЕООС, БТ, ОРС, РПИ, ГГПТТ, ПС Задочно обучениеОбща химияв катедрат поправителна сесия задочно обучение
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
09.09.2018 14.00ГПМЕР-3 задочноИсторична геология277
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
09.09.2018 11.00ГПМЕР-2 задочноСтратиграфия277
гл.ас. д-р Господинка ГИЧЕВА
e-mail: e_gospodinka@yahoo.com
10.09.2018 14:30 ч.ЕООС, БТ, ГПМЕР, задочно обучениеОРГАНИЧНА ХИМИЯ303 А поправителна сесия
доц. д-р Евгени КРАЙЧЕВ
e-mail: e_kraichev@yahoo.com
10.09.2018 10,00всички специалности-задочно об.всички дисциплини143
гл.ас. д-р Кирил КУЦАРОВ
e-mail: kbkutsarov@gmail.com
10.09.2018 10,00РПИ-1-задочноВъведение в минното дело236 поправителна и ликвидационна сесии
гл.ас. д-р Кирил КУЦАРОВ
e-mail: kbkutsarov@gmail.com
10.09.2018 10,00ПС-3 - задочноДобив на полезни изкопаеми (подземно)236 поправителна и ликвидационна сесии
гл.ас. д-р Кирил КУЦАРОВ
e-mail: kbkutsarov@gmail.com
10.09.2018 10,00СДТНГ-3 ;ГПМЕР-4; ЕООС-4-задочноМинни технологии236 поправителна и ликвидационна сесии
доц. д-р Нели МИНЧЕВА-ПЕНЕВА
e-mail: nnmintcheva@mgu.bg
10.09.2018 14:30ЕООС, БТ, ГПМЕРАналитична химия/Химия303а
проф. д.т.н. Валери МИТКОВ
e-mail: Valery.mitkov@gmail.com
10.09.2018 10:00 часаВсички студентиВъведение в специалността, Взривна техника и технологииВШПП за вз
проф. д-р Георги МИХАЙЛОВ
e-mail: mihayg@mgu.bg
10.09.2018 9,00РПИ-4 - задочноНадземен рудничен комплекс236 поправителна сесия
проф. д-р Георги МИХАЙЛОВ
e-mail: mihayg@mgu.bg
10.09.2018 9,00АИУТ-2; ММП-3; ЕЕЕО-2 - задочноТехнология на минното производство236 поправителна сесия
проф. д-р Маринела ПАНАЙОТОВА
e-mail: marichim@mgu.bg, m_panayotova@mgu.bg
10.09.2018 14:30 ч.ЕООС, БТ, ГПМЕР и ОРС, задочно обучениеФизикохимия303 А поправителна сесия
проф. д-р Маринела ПАНАЙОТОВА
e-mail: marichim@mgu.bg, m_panayotova@mgu.bg
10.09.2018 14:30 ч.ЕООС, БТ, II курс, задочно обучениеХИДРОХИМИЯ303 А поправителна сесия
доц. д-р Станислав СТОЙКОВ
e-mail: ststst@abv.bg
10.09.2018 10:00всичкивсички-
доц. д-р Стефчо СТОЙНЕВ
e-mail: stoynev.geot@mgu.bg
10.09.2018 09:00Всички (ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)ХИГ375 Поправителна сесия само за задочно обучение.
ас. Милко ХАРИЗАНОВ
e-mail: mharizanov@mgu.bg
10.09.2018 11:00СДТНГ-4 и 5 к., ред. и зад.Контрол на сондажителаб. 258
ас. Милко ХАРИЗАНОВ
e-mail: mharizanov@mgu.bg
10.09.2018 09:00СДТНГ-3 курс, ред. и зад.Промивни течности и циментови разтворилаб. 258
доц. д-р Анатолий АНГЕЛОВ
e-mail: tonyagev@mgu.bg
11.09.2018 13.00БТЕнзимология, Биотехнологии за микробни метаболитине е указа Изпитът ще се проведе от проф. д-р М. Кръстева . За информация тел. 02 80 60 558
гл.ас. д-р Благовеста ВЛАДКОВА
e-mail: b_vladkova@yahoo.com
11.09.2018 14:00ВсичкиТБ629
доц. д-р Борис ВЪЛЧЕВ
e-mail: bobivalchev@gmail.com
11.09.2018 10.00ГПМЕР-1 задочноПалеонтология (поправителна сесия)279
доц. д-р Борис ВЪЛЧЕВ
e-mail: bobivalchev@gmail.com
11.09.2018 10.00ГПМЕР-3 задочноПолева геология (поправителна сесия)279
гл.ас. д-р Лъчезар Георгиев
e-mail: lucho_sdng1@mail.bg
11.09.2018 10:00СДТНГ-4 и 5 к., ред. и зад.Разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, І частв катедрат
гл.ас. д-р Лъчезар Георгиев
e-mail: lucho_sdng1@mail.bg
11.09.2018 10:00СДТНГ-4 и 5 к., ред. и зад.Разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, ІІ частв катедрат
гл.ас. д-р Веселина ГОСПОДИНОВА
e-mail: veselina_gospodinova80@abv.bg
11.09.2018 9.30МиГвсички206
ас. Сергей ДОБРЕВ
e-mail: sergeydobrev@gmail.com
11.09.2018 10:00всичкивсички-
гл.ас. д-р Живко ИЛИЕВ
e-mail: halkopirit@mail.bg
11.09.2018 10.00ВсичкиВсички4
доц. д-р Веселин МИТЕВ
e-mail: ves_mitev@abv.bg
11.09.2018 10:00ВсичкиВсичкикаб. 391 Поправителна сесия
гл.ас. д-р Валентина НИКОЛОВА
e-mail: v.nikolova@mgu.bg
11.09.2018 13.00ГПМЕР-3 задочноГеоморфология и кватернерна геология (ликвидационна сесия)276
гл.ас. д-р Радостина РИЗОВА
e-mail: Radost_Rizova@abv.bg
11.09.2018 10.00РПИ-1 задочно, МиГ-1 задочноОбща геология (поправителна сесия)277
доц. д-р Калин РУСКОВ
e-mail: rouskov@mgu.bg
11.09.2018 12:00всичкивсички246
доц. д-р Станислав СТОЙКОВ
e-mail: ststst@abv.bg
11.09.2018 10:00всичкивсички-
доц. д-р Генадий ТАКОВ
e-mail: gbtakov@abv.bg
11.09.2018 10.00всички специалности-задочно об.всички дисциплини316
гл.ас. д-р Боряна ТРИФОНОВА
e-mail: boriana_trifonova@abv.bg
11.09.2018 10:00ВсичкиВсичкикаб. 390 Поправителна сесия
гл.ас. д-р Александър ЦОНКОВ
e-mail: altzon@abv.bg
11.09.2018 10.00МиГвсички203
доц. д-р Антоанета ЯНЕВА
e-mail: antoaneta.yaneva@gmail.com
11.09.2018 9:30всички всички421
гл.ас. д-р Милена БЕГНОВСКА
e-mail: m_begnovska@abv.bg
12.09.2018 10.00МиГвсички203
проф. д-р Валентин ВЕЛЕВ
e-mail: velev_mgu@abv.bg
12.09.2018 09:00ВсичкиВсичкикаб. 398
проф. д-р Михаил ВЪЛКОВ
e-mail: mvulkov@abv.bg
12.09.2018 10,00РПИ,ПС,ОРС,КТИДТеоретична механика,Земна и скална механика,Приложна МНС324
гл.ас. д-р Георги ДАЧЕВ
e-mail: georgidachev87@gmail.com
12.09.2018 10,30РПИ-3 - задочноМеханика на скалите при разработване находища на пол. изк.504 поправителна сесия
доц. д-р Христо ДИМИТРОВ
e-mail: hristo_dimitrov@mgu.bg
12.09.2018 10:00всичкиПетролна геология, ГПНГН-
доц. д-р Ефросима ЗАНЕВА-ДОБРАНОВА
e-mail: dekangpf@mgu.bg
12.09.2018 9:00всичкивсички-
ас. Елица ИЛИЕВА
e-mail: elicailieva@mgu.bg
12.09.2018 13.30ГПМЕР-3 задочноРегионална геология (поправителна сесия)277
доц. д-р Иван КАНАЗИРСКИ
e-mail: kanazirskis@abv.bg
12.09.2018 10.00ЕООС, БТ, ОРС, РПИ, ГГПТТ, ПС Задочно обучениеОбща химияв катедрат
доц. д-р Даниела ПАРАШКЕВОВА
e-mail: dani.parashkevova@mgu.bg
12.09.2018 10АИУТ - задочно обучениеТехнически средства за автоматизация615
ас. д-р Весела ПЕТРОВА
e-mail: vessela.st@gmail.com
12.09.2018 10:00ВсичкиВсичкикаб. 397 Поправителна сесия
доц. д-р Юли РАДЕВ
e-mail: uliradev@yahoo.com
12.09.2018 10:00ЕООС – 5; Биотехнология – 4 - Задочно обучениеИкономика и управление142 Поправителна сесия
ас. Ваня СЕРАФИМОВА
e-mail: serafimova.vanya@gmail.com
12.09.2018 10:00Инженерна безопасностМикросоциологиякаб. 323 Поправителна сесия
ас. Ваня СЕРАФИМОВА
e-mail: serafimova.vanya@gmail.com
12.09.2018 12:00ГГПТТСоциологиякаб. 323 Поправителна сесия
доц. д-р Светлозар Бакърджиев
e-mail: -
13.09.2018 10:00всичкивсички246
гл.ас. д-р Господинка ГИЧЕВА
e-mail: e_gospodinka@yahoo.com
13.09.2018 14:30 ч.ЕООС, БТ, ГПМЕР, задочно обучениеОРГАНИЧНА ХИМИЯ303 А ликвидационна сесия
пр. д-р Елена ДАВЧЕВА
e-mail: elena.davcheva@mgu.bg
13.09.2018 8:00всичкируски езикблок 3, каб. 6
гл.ас. д-р Георги ДАЧЕВ
e-mail: georgidachev87@gmail.com
13.09.2018 10,30ПС-2 задочноМеханика на скалите504 поправителна сесия
проф. д-р Маринела ПАНАЙОТОВА
e-mail: marichim@mgu.bg, m_panayotova@mgu.bg
13.09.2018 14:30 ч.ЕООС, БТ, ГПМЕР и ОРС, задочно обучениеФизикохимия303 А ликвидационна сесия
проф. д-р Маринела ПАНАЙОТОВА
e-mail: marichim@mgu.bg, m_panayotova@mgu.bg
13.09.2018 14:30 ч.ЕООС, БТ, II курс, задочно обучениеХИДРОХИМИЯ303 А ликвидационна сесия
проф. д-р Вяра ПОЖИДАЕВА
e-mail: vpojidaeva@abv.bg
13.09.2018 10,00РПИ,ПС,БТ,ЕООС,ГГПТТ 1к.-всички зад.обучениеИнженерна графика,Техн.документиране,МИГ312
гл.ас. Ясен ПРОКОПОВ
e-mail: yasen@mgu.bg
13.09.2018 10.00всичкивсички213
доц. д-р Юли РАДЕВ
e-mail: uliradev@yahoo.com
13.09.2018 10:00ЕООС – 5; Биотехнология – 4 - Задочно обучениеИкономика и управление142 Ликвидационна сесия
гл.ас. д-р Боряна ТРИФОНОВА
e-mail: boriana_trifonova@abv.bg
13.09.2018 10:00ВсичкиВсичкикаб. 390 Ликвидационна сесия
доц. д-р Светлозар Бакърджиев
e-mail: -
14.09.2018 10:00всичкивсички246
гл.ас. д-р Благовеста ВЛАДКОВА
e-mail: b_vladkova@yahoo.com
14.09.2018 14:00ВсичкиТБ629
доц. д-р Емил ДИМОВ
e-mail: emil_dimov@abv.bg
14.09.2018 10:00ВсичкиВсички142
доц. д-р Александър ЗДРАВКОВ
e-mail: alex_zdravkov@mgu.bg
14.09.2018 12:00всичкивсички-
доц. д-р Румен КУЛЕВ
e-mail: r.kulev@abv.bg
14.09.2018 10:30СДТНГ-4 курс, зад.Машини и съоръжения за добив и транспорт на нефт и газв катедрат
доц. д-р Румен КУЛЕВ
e-mail: r.kulev@abv.bg
14.09.2018 10:30СДТНГ-3 курс, зад.Машини исъоръжения за сондиранев катедрат
доц. д-р Веселин МИТЕВ
e-mail: ves_mitev@abv.bg
14.09.2018 10:00ВсичкиВсичкикаб. 391 Ликвидационна сесия
ас. Женя СТЕФАНОВА
e-mail: zhenia_st@abv.bg
14.09.2018 09:00ЕООС - МагистриЕкологични процедури и разрешителни режимикаб. 323в Поправителна сесия
ас. Женя СТЕФАНОВА
e-mail: zhenia_st@abv.bg
14.09.2018 08:00ПРПИ/ОРПИ - МагистриМинно право/Минно законодателствокаб. 323в Поправителна сесия
ас. Женя СТЕФАНОВА
e-mail: zhenia_st@abv.bg
14.09.2018 08:00ЕЕЕО с ВИЕ/в минитеОснови на правотокаб. 323в Поправителна сесия
ас. Женя СТЕФАНОВА
e-mail: zhenia_st@abv.bg
14.09.2018 08:00ЕООС - Задочно обучениеПравни и организационни аспекти на ООСкаб. 323в Поправителна сесия
доц. д-р Стефчо СТОЙНЕВ
e-mail: stoynev.geot@mgu.bg
14.09.2018 09:00Всички (ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)ХИГ375 Ликвидационна сесия само за задочно обучение.
проф. д-р Георги СТОЯНЧЕВ
e-mail: g.stoyanchev@mail.bg
14.09.2018 11,00ОРС-2 - задочноОснови на миннодобивните технологии227 каб. поправителна сесия
проф. д-р Георги СТОЯНЧЕВ
e-mail: g.stoyanchev@mail.bg
14.09.2018 11,00РПИ-4 - задочноОснови на проектирането (подземно)227 каб. поправителна сесия
проф. д-р Георги СТОЯНЧЕВ
e-mail: g.stoyanchev@mail.bg
14.09.2018 11,00РПИ-4 - задочноПодземен добив 2 (Въгледобив)227 каб. поправителна сесия
доц. д-р Петя ГЕНЧЕВА
e-mail: p_gencheva@abv.bg
15.09.2018 09.00СДТНГ -1 курс задочнообучение, ОРС -1 курс задочно обучениеОрганична химия, Неорганична и аналитична химия320
гл.ас. д-р Митко ДИМОВ
e-mail: mdimov_mgu@abv.bg
15.09.2018 11:30МиГ - задочно обучение"Икономика и управление"303 Поправителна сесия
гл.ас. д-р Митко ДИМОВ
e-mail: mdimov_mgu@abv.bg
15.09.2018 10:00РПИ - задочно обучение"Икономика и управление"303 Поправителна сесия
гл.ас. д-р Митко ДИМОВ
e-mail: mdimov_mgu@abv.bg
15.09.2018 10:45ОПИ - задочно обучениеИкономика и управление303 Поправителна сесия
проф. д-р Георги НИКОЛОВ
e-mail: georgi.nikolov@mgu.bg
15.09.2018 09:00СДТНГ-3 курс, зад.Обща, подземна и сондажна хидравликав катедрат
проф. д-р Георги НИКОЛОВ
e-mail: georgi.nikolov@mgu.bg
15.09.2018 09:00СДТНГ-5 курс, зад.Транспорт и използване на нефта и газав катедрат
доц. д-р Иван Проданов
e-mail: enemko@mail.bg
15.09.2018 11.00всички задочно обучениеЕлектротехника и електроника, Електротехника и ел. измервания, Обща електротехника304
гл.ас. д-р Митко ДИМОВ
e-mail: mdimov_mgu@abv.bg
16.09.2018 11:30ГГПТТ - задочно обучение"Икономика и управление"303 Поправителна сесия
гл.ас. д-р Митко ДИМОВ
e-mail: mdimov_mgu@abv.bg
16.09.2018 10:45АИУТ и ММ - задочно обучение"Икономика и управление"303 Поправителна сесия
гл.ас. д-р Митко ДИМОВ
e-mail: mdimov_mgu@abv.bg
16.09.2018 10:00ЕЕЕО - задочно обучение"Икономика и управление"303 Поправителна сесия
ас. Женя СТЕФАНОВА
e-mail: zhenia_st@abv.bg
16.09.2018 09:00ЕООС - МагистриЕкологични процедури и разрешителни режимикаб. 323в Ликвидационна сесия
ас. Женя СТЕФАНОВА
e-mail: zhenia_st@abv.bg
16.09.2018 09:00ПРПИ/ОРПИ - МагистриМинно право/Минно законодателствокаб. 323в Ликвидационна сесия
ас. Женя СТЕФАНОВА
e-mail: zhenia_st@abv.bg
16.09.2018 09:00ЕЕЕО с ВИЕ/в минитеОснови на правотокаб. 323в Ликвидационна сесия
ас. Женя СТЕФАНОВА
e-mail: zhenia_st@abv.bg
16.09.2018 09:00ЕООС - Задочно обучениеПравни и организационни аспекти на ООСкаб. 323в Ликвидационна сесия
доц. д-р Иван Иванов
e-mail: idim68@abv.bg
17.09.2018 9.00ГПМЕР-3 задочноСтруктурна геология и геотектоника (ликвидационна сесия)276
гл.ас. д-р Илиян ИЛИЕВ
e-mail: ilian.iliev@mgu.bg
17.09.2018 10 00ЕЕЕО редовно и задочно обучениеМЕЕС105
доц. д-р Йордан Йорданов
e-mail: -
17.09.2018 11:00всичкиТПНГН-
проф. д-р Йордан КОРТЕНСКИ
e-mail: jordan_kortenski@abv.bg
17.09.2018 10:00всичкиВГ-
доц. д-р Нели МИНЧЕВА-ПЕНЕВА
e-mail: nnmintcheva@mgu.bg
17.09.2018 10:00ЕООС, БТ, ГПМЕРАналитична химия/Химия336
проф. д-р Георги МИХАЙЛОВ
e-mail: mihayg@mgu.bg
17.09.2018 9,00РПИ-4 - задочноНадземен рудничен комплекс236 ликвидационна сесия
проф. д-р Георги МИХАЙЛОВ
e-mail: mihayg@mgu.bg
17.09.2018 9,00АИУТ-2; ММП-3; ЕЕЕО-2 - задочноТехнология на минното производство236 ликвидационна сесия
ас. д-р Весела ПЕТРОВА
e-mail: vessela.st@gmail.com
17.09.2018 10:00ВсичкиВсичкикаб. 397 Ликвидационна сесия
доц. д-р Камен ПОПОВ
e-mail: kpopov@mgu.bg
17.09.2018 10:00всичкивсички246
ас. Ваня СЕРАФИМОВА
e-mail: serafimova.vanya@gmail.com
17.09.2018 12:00Инженерна безопасностМикросоциологиякаб. 323 Ликвидационна сесия
ас. Ваня СЕРАФИМОВА
e-mail: serafimova.vanya@gmail.com
17.09.2018 10:00ГГПТТСоциологиякаб. 323 Ликвидационна сесия
ас. Милко ХАРИЗАНОВ
e-mail: mharizanov@mgu.bg
17.09.2018 11:00СДТНГ-4 и 5 к., ред. и зад.Контрол на сондажителаб. 258
ас. Милко ХАРИЗАНОВ
e-mail: mharizanov@mgu.bg
17.09.2018 09:00СДТНГ-3 курс, ред. и зад.Промивни течности и циментови разтворилаб. 258
проф. д-р Димитър АНАСТАСОВ
e-mail: danast@mgu.bg
18.09.2018 10,30М и Г - 2 - задочноДобив на полезни изкопаеми (подземно)408 поправителна сесия
доц. д-р Борис ВЪЛЧЕВ
e-mail: bobivalchev@gmail.com
18.09.2018 10.00ГПМЕР-1 задочноПалеонтология (ликвидационна сесия)279
доц. д-р Борис ВЪЛЧЕВ
e-mail: bobivalchev@gmail.com
18.09.2018 10.00ГПМЕР-3 задочноПолева геология (ликвидационна сесия)279
гл.ас. д-р Живко ИЛИЕВ
e-mail: halkopirit@mail.bg
18.09.2018 9.00ВсичкиВсички4
гл.ас. д-р Илиян ИЛИЕВ
e-mail: ilian.iliev@mgu.bg
18.09.2018 10 00ЕЕЕО редовно и задочно обучениеВИЕ105
проф. д-р Вяра ПОЖИДАЕВА
e-mail: vpojidaeva@abv.bg
18.09.2018 10,00РПИ,ПС,БТ,ЕООС,ГГПТТ 1к.,ММП,ЕЕЕО,АИУТ,ОРС-всички задочно обучениеИГ,Техн.докум.,МИГ,ПГИГ312
доц. д-р Калин РУСКОВ
e-mail: rouskov@mgu.bg
18.09.2018 12:00всичкивсички246
доц. д-р Антоанета ЯНЕВА
e-mail: antoaneta.yaneva@gmail.com
18.09.2018 9:30всички всички421
проф. д-р Димитър АНАСТАСОВ
e-mail: danast@mgu.bg
19.09.2018 10,30РПИ-3 - задочноПодземен добив 1 (Рудодобив)408 поправителна сесия
доц. д-р Райна ВУЧЕВА
e-mail: r.wutschewa@abv.bg
19.09.2018 10.00всички специалности-задочно об.всички дисциплини313
проф. д-р Михаил ВЪЛКОВ
e-mail: mvulkov@abv.bg
19.09.2018 10,00РПИ,ПС,ОРС,КТИДТеоретична механика,Земна и скална механика,Приложна МНС324
гл.ас. д-р Лъчезар Георгиев
e-mail: lucho_sdng1@mail.bg
19.09.2018 10:00СДТНГ-4 и 5 к., ред. и зад.Разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, І частв катедрат
гл.ас. д-р Лъчезар Георгиев
e-mail: lucho_sdng1@mail.bg
19.09.2018 10:00СДТНГ-4 и 5 к., ред. и зад.Разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, ІІ частв катедрат
гл.ас. д-р Георги ДАЧЕВ
e-mail: georgidachev87@gmail.com
19.09.2018 10,30РПИ-3 - задочноМеханика на скалите при разработване находища на пол. изк.504 ликвидационна сесия
доц. д-р Христо ДИМИТРОВ
e-mail: hristo_dimitrov@mgu.bg
19.09.2018 10:00всичкиПетролна геология, ГПНГН-
ас. Сергей ДОБРЕВ
e-mail: sergeydobrev@gmail.com
19.09.2018 10:00всичкивсички-
гл.ас. д-р Илиян ИЛИЕВ
e-mail: ilian.iliev@mgu.bg
19.09.2018 10 00ЕЕЕО редовно и задочно обучениеКСЕС105
ас. Елица ИЛИЕВА
e-mail: elicailieva@mgu.bg
19.09.2018 13.30ГПМЕР-3 задочноРегионална геология (ликвидационна сесия)277
проф. д-р Йордан КОРТЕНСКИ
e-mail: jordan_kortenski@abv.bg
19.09.2018 10:00всичкиВГ-
проф. д-р Георги НИКОЛОВ
e-mail: georgi.nikolov@mgu.bg
19.09.2018 09:00СДТНГ-3 курс, зад.Обща, подземна и сондажна хидравликав катедрат
проф. д-р Георги НИКОЛОВ
e-mail: georgi.nikolov@mgu.bg
19.09.2018 09:00СДТНГ-5 курс, зад.Транспорт и използване на нефта и газав катедрат
гл.ас. д-р Радостина РИЗОВА
e-mail: Radost_Rizova@abv.bg
19.09.2018 13.30РПИ-1 задочно, МиГ-1 задочноОбща геология (ликвидационна сесия)277
проф. д-р Димитър АНАСТАСОВ
e-mail: danast@mgu.bg
20.09.2018 10,30М и Г - 2 - задочноДобив на полезни изкопаеми (подземно)408 ликвидационна сесия
гл.ас. д-р Веселина ГОСПОДИНОВА
e-mail: veselina_gospodinova80@abv.bg
20.09.2018 9.30МиГвсички206
пр. д-р Елена ДАВЧЕВА
e-mail: elena.davcheva@mgu.bg
20.09.2018 8:00всичкируски езикблок 3, каб. 6
гл.ас. д-р Георги ДАЧЕВ
e-mail: georgidachev87@gmail.com
20.09.2018 10,30ПС-2-задочноМеханика на скалите504 ликвидационна сесия
доц. д-р Йордан Йорданов
e-mail: -
20.09.2018 11:00всичкиТПНГН-
доц. д-р Даниела ПАРАШКЕВОВА
e-mail: dani.parashkevova@mgu.bg
20.09.2018 10АИУТ - задочно обучениеАвтоматизация на обогатителни процеси615
гл.ас. д-р Райно ПОПОВ
e-mail: rayno_popov@abv.bg
20.09.2018 11,00всички специалности-задочно об.всички дисциплини516
гл.ас. Ясен ПРОКОПОВ
e-mail: yasen@mgu.bg
20.09.2018 10.00всичкивсички213
проф. д-р Димитър АНАСТАСОВ
e-mail: danast@mgu.bg
21.09.2018 10,30РПИ-3 - задочноПодземен добив 1 (Рудодобив)408 ликвидационна сесия
доц. д-р Александър ЗДРАВКОВ
e-mail: alex_zdravkov@mgu.bg
21.09.2018 12:00всичкивсички-
доц. д-р Румен КУЛЕВ
e-mail: r.kulev@abv.bg
21.09.2018 10:30СДТНГ-4 курс, зад.Машини и съоръжения за добив и транспорт на нефт и газв катедрат
доц. д-р Румен КУЛЕВ
e-mail: r.kulev@abv.bg
21.09.2018 10:30СДТНГ-3 курс, зад.Машини исъоръжения за сондиранев катедрат
доц. д-р Даниела ПАРАШКЕВОВА
e-mail: dani.parashkevova@mgu.bg
21.09.2018 10АИУТ - задочно обучениеКомпютърни системи за управление615
доц. д-р Камен ПОПОВ
e-mail: kpopov@mgu.bg
21.09.2018 10:00всичкивсички246
проф. д-р Георги СТОЯНЧЕВ
e-mail: g.stoyanchev@mail.bg
21.09.2018 11,00ОРС-2 - задочноОснови на миннодобивните технологии227 каб. ликвидационна сесия
проф. д-р Георги СТОЯНЧЕВ
e-mail: g.stoyanchev@mail.bg
21.09.2018 11,00РПИ-4 - задочноОснови на проектирането (подземно)227 каб. ликвидационна сесия
проф. д-р Георги СТОЯНЧЕВ
e-mail: g.stoyanchev@mail.bg
21.09.2018 11,00РПИ-4 - задочноПодземен добив 2 (Въгледобив)227 каб. ликвидационна сесия
ас. Милко ХАРИЗАНОВ
e-mail: mharizanov@mgu.bg
21.09.2018 11:00СДТНГ-4 и 5 к., ред. и зад.Контрол на сондажителаб. 258
ас. Милко ХАРИЗАНОВ
e-mail: mharizanov@mgu.bg
21.09.2018 09:00СДТНГ-3 курс, ред. и зад.Промивни течности и циментови разтворилаб. 258
гл.ас. д-р Александър ЦОНКОВ
e-mail: altzon@abv.bg
21.09.2018 10.00МиГвсички203
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
22.09.2018 10СДТНГ-1, ПГ-1, ЕООС-1,ГПМЕР-1, БТ-1;задочно обучениеОбща геология264
доц. д-р Ясен ГОРБУНОВ
e-mail: y.gorbounov@mgu.bg
24.09.2018 08.30АИУТ - задочно обучениеИзмерване на неелектрични величини508 Поправителна сесия
доц. д-р Ясен ГОРБУНОВ
e-mail: y.gorbounov@mgu.bg
24.09.2018 08.30АИУТ - задочно обучениеИмпулсна и цифрова схемотехника508 Поправителна сесия
доц. д-р Ясен ГОРБУНОВ
e-mail: y.gorbounov@mgu.bg
25.09.2018 08.30АИУТ - задочно обучениеИзмерване на неелектрични величини508 Ликвидационна сесия
доц. д-р Ясен ГОРБУНОВ
e-mail: y.gorbounov@mgu.bg
25.09.2018 08.30АИУТ - задочно обучениеИмпулсна и цифрова схемотехника508 Ликвидационна сесия

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter