logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Дати за изпити

ДатаЧасСпециалностДисциплинаЗала
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
15.06.2019 10.00ХИГ-2Стратиграфия, исторична и регионална геология277
доц. д-р Тодор ВЪРБЕВ
e-mail: vat@mgu.bg
15.06.2019 10.00ЕЕЕО- редовно и задочно обучениеТВН108
гл.ас. д-р Лъчезар Георгиев
e-mail: lucho_sdng1@mail.bg
15.06.2019 10:00СДТНГ-5 к., зад.Разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, 2 ч.в катедрат
доц. д-р Мила ИЛИЕВА - ОБРЕТЕНОВА
e-mail: mila.ilieva@mgu.bg
15.06.2019 10АИУТ и ЕЕЕО, задочноЕлектроника303
проф. дн Вили ЛИЛКОВ
e-mail: lilkov@abv.bg
15.06.2019 10:00АИУТ - задочно обучениефизика162
проф. д-р Момчил МИНЧЕВ
e-mail: momchil.minchev@mgu.bg
15.06.2019 11.00МиГ 2к.зад.об.МОГМИ204а
проф. д-р Георги НИКОЛОВ
e-mail: georgi.nikolov@mgu.bg
15.06.2019 09:00СДТНГ - 3 к., ред. и зад.Обща, подземна и сондажна хидравликав катедрат
проф. д-р Георги НИКОЛОВ
e-mail: georgi.nikolov@mgu.bg
15.06.2019 09:00СДТНГ - 4 к. ред. и 5 к. зад.Транспорт и съхраняване на нефт и газв катедрат
доц. д-р Калин РУСКОВ
e-mail: rouskov@mgu.bg
15.06.2019 12:00ч.всичкиПМН, СМН246
доц. д-р Симеон САВОВ
e-mail: simeon.savov@mgu.bg
15.06.2019 12:00АИУТ-III курс задочно обучениеМеханизация на мините I част20
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
16.06.2019 10.00ГПМЕР-3 (редовно)Исторична геология277
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
16.06.2019 13.00ГГИ-3Исторична и регионална геология277
гл.ас. д-р Наталия АЛЕКСАНДРОВА
e-mail: nataliya.aleksandrova@mgu.bg
16.06.2019 10.00МиГвсички202
гл.ас. д-р Господинка ГИЧЕВА
e-mail: e_gospodinka@yahoo.com
16.06.2019 11:00 ч.всички студенти, всички специалностиОрганична химия303
ас. Сергей ДОБРЕВ
e-mail: sergeydobrev@gmail.com
16.06.2019 12:00ч.всичкивсички242
проф. д-р Момчил МИНЧЕВ
e-mail: momchil.minchev@mgu.bg
16.06.2019 9.00МиГ 3к.зад.об.ВГ2ч.204а
доц. д-р Симеон САВОВ
e-mail: simeon.savov@mgu.bg
16.06.2019 12:00АИУТ-II курс редовно обучениеМеханизация на мините I част20
доц. д-р Елена ДЕМИРЕВА-МИЛУШЕВА
e-mail: el_demireva@abv.bg, demireva@mgu.bg
17.06.2019 10:00 часаВсички студентиВсички235 ( Виде
доц. д-р Антоанета ЯНЕВА
e-mail: antoaneta.yaneva@mgu.bg
17.06.2019 10:00РПИ 2 задочноМинни машини и съоръжения 2-ра част421
гл.ас. д-р Калинка ВЕЛИЧКОВА
e-mail: k.velichkova@mgu.bg
18.06.2019 10:00ЕЕЕО и АИУТфизика346
гл.ас. д-р Калинка ВЕЛИЧКОВА
e-mail: k.velichkova@mgu.bg
18.06.2019 10:00ММП, ГГПТТ и КМКПМфизика 1346
проф. д-р Михаил ВЪЛКОВ
e-mail: mvulkov@abv.bg
18.06.2019 13,30РПИ,ОРС,СДТНГ,ГГПТТСъпротивление на материалите204Б
гл.ас. д-р Георги ДАЧЕВ
e-mail: georgidachev87@gmail.com
18.06.2019 10,30РПИ-3Механика на скалите при разработване находища на пол. изк.504 Задочно обучение
проф. дтн Васил АНГЕЛОВ
e-mail: angelov@mgu.bg
20.06.2019 10.30ОРС I курс, задочно обучениеВисша математика II част 98 Ректора
гл.ас. д-р Калинка ВЕЛИЧКОВА
e-mail: k.velichkova@mgu.bg
20.06.2019 10:00ЕЕЕО и АИУТфизика346
гл.ас. д-р Калинка ВЕЛИЧКОВА
e-mail: k.velichkova@mgu.bg
20.06.2019 10:00ГГПТТ, ММП и КМКПМфизика 2 част346
доц. д-р Бануш БАНУШЕВ
e-mail: banushev@mgu.bg
21.06.2019 10 ч.ГПМЕР-І, задочно и редовно об.Кристалооптика362
доц. д-р Бануш БАНУШЕВ
e-mail: banushev@mgu.bg
21.06.2019 10 ч.ГПМЕР-ІІ, задочно и редовно об.Магмена петрология362
гл.ас. д-р Георги ДАЧЕВ
e-mail: georgidachev87@gmail.com
21.06.2019 10,30ПС-2Механика на скалите504 Задочно обучение
гл.ас. д-р Захари ДИНЧЕВ
e-mail: dinchev@mgu.bg
21.06.2019 10:30РПИ-задочно 3к.МА630
доц. д-р Валери ЗЛАТАНОВ
e-mail: vnz@mgu.bg
21.06.2019 10:00СДТНГ - 3 к. ред. и 4 к. зад.Сондиране на хидрогеоложки и инженерногеоложки сондажив катедрат
доц. д-р Валери ЗЛАТАНОВ
e-mail: vnz@mgu.bg
21.06.2019 10:00СДТНГ - 3 к. ред. и 4 к. зад.Сондиране, 1 част - Проучвателно ядково сондиранев катедрат
доц. д-р Аспарух КАМБУРОВ
e-mail: asparuh.kamburov@mgu.bg
21.06.2019 10.00всичкивсички204а
доц. д-р Юли РАДЕВ
e-mail: uliradev@yahoo.com
21.06.2019 10:00ЕООС и БТ - задочно обучение"Икономика и управление"142
доц. д-р Бануш БАНУШЕВ
e-mail: banushev@mgu.bg
22.06.2019 10 ч.ГПМЕР-І, задочно и редовно об.Кристалооптика362
доц. д-р Бануш БАНУШЕВ
e-mail: banushev@mgu.bg
22.06.2019 10 ч.ГПМЕР-ІІ, задочно и редовно об.Магмена петрология362
доц. д-р Йордан Йорданов
e-mail: -
22.06.2019 11:30ч.ГПМЕР-4ТПНГНпред кабин
проф. дтн Васил АНГЕЛОВ
e-mail: angelov@mgu.bg
24.06.2019 14,00РПИ I курс задочно обучениеВисша математика II част 98 Ректора
проф. д-р Михаил ВЪЛКОВ
e-mail: mvulkov@abv.bg
24.06.2019 13,30РПИЗемна и скална механика204Б
доц. д-р Здравко ИЛИЕВ
e-mail: iliev@mgu.bg
24.06.2019 10АИУТ редовно и задочноУправление на ел. задвижванията508
проф. дтн Росица Петрова
e-mail: rpetrova_fri@yahoo.com
25.06.2019 9:00Всички специалностиВсички дисциплиникат ИГЕ
доц. д-р Райна ВУЧЕВА
e-mail: rayna vuchewa@mgu.bg
26.06.2019 10,00всички специалностивс.дисциплини - ликв.сесия редовно обучение312
доц. д-р Йордан Йорданов
e-mail: -
26.06.2019 11:30ч.ГПМЕР-4ТПНГНпред кабин
доц. д-р Диана ТАШЕВА
e-mail: decheva@mgu.bg
26.06.2019 10АИУТТеория на автоматичното управление - І част и Оптимизация на технологични процесиация508
доц. д-р Диана ТАШЕВА
e-mail: decheva@mgu.bg
27.06.2019 10АИУТТеория на автоматичното управление - ІІ част и Идентификация508
ас. Веселин БАЛЕВ
e-mail: veselinbalev@mgu.bg
28.06.2019 9:00 часаПодземно строителство - задочно обучение- III курсПодземно строителство235 ( Виде
проф. д-р Цветан ДАМЯНОВ
e-mail: zld47@mgu.bg
28.06.2019 10:00ММП- III курс задочно обучение3D моделиране и специални компютърни методи19
гл.ас. д-р Захари ДИНЧЕВ
e-mail: dinchev@mgu.bg
28.06.2019 10:30РПИ-задочноМА630
доц. д-р Антоанета ЯНЕВА
e-mail: antoaneta.yaneva@mgu.bg
02.07.2019 10:00РПИ 2 задочноМинни машини и съоръжения 2-ра част421
доц. д-р Кирил ДЖУСТРОВ
e-mail: justrov@mgu.bg
08.07.2019 10.00ЕЕЕО -ІІІ курс, задочно обучениеEл. апарати308
доц. д-р Кирил ДЖУСТРОВ
e-mail: justrov@mgu.bg
29.07.2019 10.00ЕЕЕО- ІІІ курс, задочно обучениеЕл. апарати308
проф. дгн Руслан КОСТОВ
e-mail: rikostov@mgu.bg
10.09.2019 10 ч.ГПМЕР-І, редовно и задочно об.Минералогия и кристалография342
проф. дгн Руслан КОСТОВ
e-mail: rikostov@mgu.bg
10.09.2019 10 ч.ГГИ-I редовно и задочно об. ХИГ-редовно об.Основи на минералогията342
доц. д-р Стефка ПРИСТАВОВА
e-mail: stprist@mgu.bg
10.09.2019 14 ч.ГПМЕР-ІІ, редовни и задочно об.Метаморфна петрология362
доц. д-р Стефка ПРИСТАВОВА
e-mail: stprist@mgu.bg
10.09.2019 14 ч.ГГИ-I редовно и задочно об. ХИГ-редовно об.Петрография362
доц. д-р Бануш БАНУШЕВ
e-mail: banushev@mgu.bg
12.09.2019 10 ч.ГПМЕР-І, редовно и задочно об.Кристалооптика362
доц. д-р Бануш БАНУШЕВ
e-mail: banushev@mgu.bg
12.09.2019 10 ч.ГПМЕР-ІІ, редовно и задочно об.Магмена петрология362
доц. д-р Петя ГЕНЧЕВА
e-mail: p_gencheva@mgu.bg
14.09.2019 09.00ОРС,СДТНГ, ГПМЕР, УРПС, ХИГ,Обща химия, Органична химия, Неорганична и аналитична химия303 а,блок
гл.ас. д-р Калинка ВЕЛИЧКОВА
e-mail: k.velichkova@mgu.bg
16.09.2019 12:00ЕЕЕО и АИУТфизика346
гл.ас. д-р Калинка ВЕЛИЧКОВА
e-mail: k.velichkova@mgu.bg
16.09.2019 12:00ГГПТТ, ММП и КМКПМфизика 1 и 2346
гл.ас. д-р Николета ЦАНКОВА
e-mail: niktzankova@abv.bg
18.09.2019 10 ч.МГ, РПИ, редовно об.Минералогия и петрография342
гл.ас. д-р Николета ЦАНКОВА
e-mail: niktzankova@abv.bg
18.09.2019 10 ч.ЕООС, БТ, ОРС, редовно и задочно об.Минералогия и петрография (част Минералогия)342
доц. д-р Радостин ПАЗДЕРОВ
e-mail: rpazderov@abv.bg
19.09.2019 10 ч.МГ, РПИ -задочно об.; ПГ, СДТНГ - редовно и задочно об.Минералогия и петрография342
проф. д.т.н. Валери МИТКОВ
e-mail: Valery.mitkov@gmail.com
20.09.2019 11:00 часаПодземно строителство - задочно обучение- III курсВзривна техника и технологии235 ( Виде
проф. д.т.н. Валери МИТКОВ
e-mail: Valery.mitkov@gmail.com
20.09.2019 11:00 часаПодземно строителство - задочно обучение- I курсВъведение в специалността235 ( Виде
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
20.09.2019 10.00ГГИ-1, ГПМЕР-1, ПГ-1, СДТНГ-1, БТ-1, ЕООС-1 (задочно)Обща геология (ликвидационна)264

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter