logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Дати за изпити

ДатаЧасСпециалностДисциплинаЗала
доц. д-р Кирил ДЖУСТРОВ
e-mail: justrov@mgu.bg
19.06.2018 10.00всички специалностивсички дисциплини308
гл.ас. д-р Георги ДАЧЕВ
e-mail: georgidachev87@gmail.com
20.06.2018 10,30РПИ-3 - задочноМеханика на скалите при разработване находища на пол. изк.504
доц. д-р Константин Костов
e-mail: ccostow@yahoo.com
20.06.2018 10.00ЕЕЕОЕлектрически машини135
доц. д-р Христо ШЕЙРЕТОВ
e-mail: sheiretov@abv.bg
20.06.2018 10ЕЕЕО - І курс - задочно обучениеХидравлична и пневматична техника5
проф. дтн Васил АНГЕЛОВ
e-mail: angelov@mgu.bg
21.06.2018 13.30 МиГ I курсВисша математика II част 135
гл.ас. д-р Захари ДИНЧЕВ
e-mail: dinchev@mgu.bg
21.06.2018 11:00РПИ -3к (задочно)Минна аерология630
проф. дтн Росица Петрова
e-mail: rpetrova_fri@yahoo.com
21.06.2018 09.00БТ и ЕООСПочвознание101D
ас. Милко ХАРИЗАНОВ
e-mail: mharizanov@mgu.bg
21.06.2018 11:00СДТНГ-4 курс, ред.Контрол на сондажителаб. 258
ас. Милко ХАРИЗАНОВ
e-mail: mharizanov@mgu.bg
21.06.2018 09:00СДТНГ-3 курс, ред. и зад.Промивни течности и циментови разтворив катедрат
доц. д-р Елена ВЛАСЕВА
e-mail: elena.vlaseva@mgu.bg
22.06.2018 10:00ВсичкиВсички630
доц. д-р Бануш БАНУШЕВ
e-mail: banushev@mgu.bg
23.06.2018 11 ч.ГПМЕР-І задочно об.)Кристалооптика362
доц. д-р Николай Колев
e-mail: nick_kf12@abv.bg
23.06.2018 12:00МиГфизика 1346
гл.ас. д-р Симеон САВОВ
e-mail:
23.06.2018 11:00АИУТ-III курс задочно обучениеМеханизация на мините I част20
проф. д-р Момчил МИНЧЕВ
e-mail: momchil.minchev@mgu.bg
24.06.2018 9.00МиГ магистри поправ.изпитМОГМИ 2ч.204а
проф. дтн Васил АНГЕЛОВ
e-mail: angelov@mgu.bg
25.06.2018 13.30РПИ, ГГПТТ I курсВисша математика II част 135А
доц. д-р Теодора ХРИСТОВА
e-mail: teodora@mgu.bg
25.06.2018 10.30ЕЕЕО Електротехнически материали121
доц. д-р Елена ВЛАСЕВА
e-mail: elena.vlaseva@mgu.bg
27.06.2018 10:00ВсичкиВсички630
доц. д-р Николай Колев
e-mail: nick_kf12@abv.bg
29.06.2018 13:00РПИфизика 1346
проф. д-р Момчил МИНЧЕВ
e-mail: momchil.minchev@mgu.bg
29.06.2018 9.00МиГ магистри попр.изпитЖироск. ориентиране204а
проф. дтн Васил АНГЕЛОВ
e-mail: angelov@mgu.bg
05.07.2018 13.30ОРС I курсВисша математика II част 135
доц. д-р Радостин ПАЗДЕРОВ
e-mail: rpazderov@abv.bg
07.07.2018 10 ч. МГ-І, РПИ-І, задочно об.Минералогия и петрография342
гл.ас. д-р Благовеста ВЛАДКОВА
e-mail: b_vladkova@yahoo.com
09.07.2018 11:00ВсичкиТБ629
гл.ас. д-р Благовеста ВЛАДКОВА
e-mail: b_vladkova@yahoo.com
10.07.2018 11:00ВсичкиТБ629
доц. д-р Иван КАНАЗИРСКИ
e-mail: kanazirskis@abv.bg
04.09.2018 10.00ЕООС, БТ, ОРС, РПИ, ГГПТТ, ПС Задочно обучениеОбща химияв катедрат поправителна сесия задочно обучение
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
09.09.2018 14.00ГПМЕР-3 задочноИсторична геология277
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
09.09.2018 11.00ГПМЕР-2 задочноСтратиграфия277
гл.ас. д-р Господинка ГИЧЕВА
e-mail: e_gospodinka@yahoo.com
10.09.2018 14:30 ч.ЕООС, БТ, ГПМЕР, задочно обучениеОРГАНИЧНА ХИМИЯ303 А поправителна сесия
доц. д-р Евгени КРАЙЧЕВ
e-mail: e_kraichev@yahoo.com
10.09.2018 10,00всички специалности-задочно об.всички дисциплини143
доц. д-р Нели МИНЧЕВА-ПЕНЕВА
e-mail: nnmintcheva@mgu.bg
10.09.2018 14:30ЕООС, БТ, ГПМЕРАналитична химия/Химия303а
проф. д-р Маринела ПАНАЙОТОВА
e-mail: marichim@mgu.bg, m_panayotova@mgu.bg
10.09.2018 14:30 ч.ЕООС, БТ, ГПМЕР и ОРС, задочно обучениеФизикохимия303 А поправителна сесия
проф. д-р Маринела ПАНАЙОТОВА
e-mail: marichim@mgu.bg, m_panayotova@mgu.bg
10.09.2018 14:30 ч.ЕООС, БТ, II курс, задочно обучениеХИДРОХИМИЯ303 А поправителна сесия
доц. д-р Станислав СТОЙКОВ
e-mail: ststst@abv.bg
10.09.2018 10:00всичкивсички-
доц. д-р Стефчо СТОЙНЕВ
e-mail: stoynev.geot@mgu.bg
10.09.2018 09:00Всички (ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)ХИГ375 Поправителна сесия само за задочно обучение.
доц. д-р Борис ВЪЛЧЕВ
e-mail: bobivalchev@gmail.com
11.09.2018 10.00ГПМЕР-1 задочноПалеонтология (поправителна сесия)279
доц. д-р Борис ВЪЛЧЕВ
e-mail: bobivalchev@gmail.com
11.09.2018 10.00ГПМЕР-3 задочноПолева геология (поправителна сесия)279
доц. д-р Веселин МИТЕВ
e-mail: ves_mitev@abv.bg
11.09.2018 10:00ВсичкиВсичкикаб. 391 Поправителна сесия
доц. д-р Калин РУСКОВ
e-mail: rouskov@mgu.bg
11.09.2018 12:00всичкивсички246
доц. д-р Станислав СТОЙКОВ
e-mail: ststst@abv.bg
11.09.2018 10:00всичкивсички-
доц. д-р Генадий ТАКОВ
e-mail: gbtakov@abv.bg
11.09.2018 10.00всички специалности-задочно об.всички дисциплини316
гл.ас. д-р Боряна ТРИФОНОВА
e-mail: boriana_trifonova@abv.bg
11.09.2018 10:00ВсичкиВсичкикаб. 390 Поправителна сесия
доц. д-р Антоанета ЯНЕВА
e-mail: antoaneta.yaneva@gmail.com
11.09.2018 9:30всички всички421
проф. д-р Валентин ВЕЛЕВ
e-mail: velev_mgu@abv.bg
12.09.2018 09:00ВсичкиВсичкикаб. 398
доц. д-р Христо ДИМИТРОВ
e-mail: hristo_dimitrov@mgu.bg
12.09.2018 10:00всичкиПетролна геология, ГПНГН-
доц. д-р Ефросима ЗАНЕВА-ДОБРАНОВА
e-mail: dekangpf@mgu.bg
12.09.2018 9:00всичкивсички-
ас. Елица ИЛИЕВА
e-mail: elicailieva@mgu.bg
12.09.2018 13.30ГПМЕР-3 задочноРегионална геология (поправителна сесия)277
доц. д-р Иван КАНАЗИРСКИ
e-mail: kanazirskis@abv.bg
12.09.2018 10.00ЕООС, БТ, ОРС, РПИ, ГГПТТ, ПС Задочно обучениеОбща химияв катедрат
ас. д-р Весела ПЕТРОВА
e-mail: vessela.st@gmail.com
12.09.2018 10:00ВсичкиВсичкикаб. 397 Поправителна сесия
ас. Ваня СЕРАФИМОВА
e-mail: serafimova.vanya@gmail.com
12.09.2018 10:00Инженерна безопасностМикросоциологиякаб. 323 Поправителна сесия
ас. Ваня СЕРАФИМОВА
e-mail: serafimova.vanya@gmail.com
12.09.2018 12:00ГГПТТСоциологиякаб. 323 Поправителна сесия
гл.ас. д-р Господинка ГИЧЕВА
e-mail: e_gospodinka@yahoo.com
13.09.2018 14:30 ч.ЕООС, БТ, ГПМЕР, задочно обучениеОРГАНИЧНА ХИМИЯ303 А ликвидационна сесия
пр. д-р Елена ДАВЧЕВА
e-mail: elena.davcheva@mgu.bg
13.09.2018 8:00всичкируски езикблок 3, каб. 6
проф. д-р Маринела ПАНАЙОТОВА
e-mail: marichim@mgu.bg, m_panayotova@mgu.bg
13.09.2018 14:30 ч.ЕООС, БТ, ГПМЕР и ОРС, задочно обучениеФизикохимия303 А ликвидационна сесия
проф. д-р Маринела ПАНАЙОТОВА
e-mail: marichim@mgu.bg, m_panayotova@mgu.bg
13.09.2018 14:30 ч.ЕООС, БТ, II курс, задочно обучениеХИДРОХИМИЯ303 А ликвидационна сесия
проф. д-р Вяра ПОЖИДАЕВА
e-mail: vpojidaeva@abv.bg
13.09.2018 10,00РПИ,ПС,БТ,ЕООС,ГГПТТ 1к.-всички зад.обучениеИнженерна графика,Техн.документиране,МИГ312
гл.ас. д-р Боряна ТРИФОНОВА
e-mail: boriana_trifonova@abv.bg
13.09.2018 10:00ВсичкиВсичкикаб. 390 Ликвидационна сесия
доц. д-р Емил ДИМОВ
e-mail: emil_dimov@abv.bg
14.09.2018 10:00ВсичкиВсички142
доц. д-р Александър ЗДРАВКОВ
e-mail: alex_zdravkov@mgu.bg
14.09.2018 12:00всичкивсички-
доц. д-р Веселин МИТЕВ
e-mail: ves_mitev@abv.bg
14.09.2018 10:00ВсичкиВсичкикаб. 391 Ликвидационна сесия
ас. Женя СТЕФАНОВА
e-mail: zhenia_st@abv.bg
14.09.2018 09:00ЕООС - МагистриЕкологични процедури и разрешителни режимикаб. 323в Поправителна сесия
ас. Женя СТЕФАНОВА
e-mail: zhenia_st@abv.bg
14.09.2018 08:00ПРПИ/ОРПИ - МагистриМинно право/Минно законодателствокаб. 323в Поправителна сесия
ас. Женя СТЕФАНОВА
e-mail: zhenia_st@abv.bg
14.09.2018 08:00ЕЕЕО с ВИЕ/в минитеОснови на правотокаб. 323в Поправителна сесия
ас. Женя СТЕФАНОВА
e-mail: zhenia_st@abv.bg
14.09.2018 08:00ЕООС - Задочно обучениеПравни и организационни аспекти на ООСкаб. 323в Поправителна сесия
доц. д-р Стефчо СТОЙНЕВ
e-mail: stoynev.geot@mgu.bg
14.09.2018 09:00Всички (ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)ХИГ375 Ликвидационна сесия само за задочно обучение.
доц. д-р Петя ГЕНЧЕВА
e-mail: p_gencheva@abv.bg
15.09.2018 09.00СДТНГ -1 курс задочнообучение, ОРС -1 курс задочно обучениеОрганична химия, Неорганична и аналитична химия320
гл.ас. д-р Митко ДИМОВ
e-mail: mdimov_mgu@abv.bg
15.09.2018 11:30МиГ - задочно обучение"Икономика и управление"303 Поправителна сесия
гл.ас. д-р Митко ДИМОВ
e-mail: mdimov_mgu@abv.bg
15.09.2018 10:00РПИ - задочно обучение"Икономика и управление"303 Поправителна сесия
гл.ас. д-р Митко ДИМОВ
e-mail: mdimov_mgu@abv.bg
15.09.2018 10:45ОПИ - задочно обучениеИкономика и управление303 Поправителна сесия
гл.ас. д-р Митко ДИМОВ
e-mail: mdimov_mgu@abv.bg
16.09.2018 10:45АИУТ и ММ - задочно обучение"Икономика и управление"303 Поправителна сесия
гл.ас. д-р Митко ДИМОВ
e-mail: mdimov_mgu@abv.bg
16.09.2018 10:00ЕЕЕО - задочно обучение"Икономика и управление"303 Поправителна сесия
гл.ас. д-р Митко ДИМОВ
e-mail: mdimov_mgu@abv.bg
16.09.2018 11:30ГГПТТ - задочно обучение"Икономика и управление"303 Поправителна сесия
ас. Женя СТЕФАНОВА
e-mail: zhenia_st@abv.bg
16.09.2018 09:00ЕООС - МагистриЕкологични процедури и разрешителни режимикаб. 323в Ликвидационна сесия
ас. Женя СТЕФАНОВА
e-mail: zhenia_st@abv.bg
16.09.2018 09:00ПРПИ/ОРПИ - МагистриМинно право/Минно законодателствокаб. 323в Ликвидационна сесия
ас. Женя СТЕФАНОВА
e-mail: zhenia_st@abv.bg
16.09.2018 09:00ЕЕЕО с ВИЕ/в минитеОснови на правотокаб. 323в Ликвидационна сесия
ас. Женя СТЕФАНОВА
e-mail: zhenia_st@abv.bg
16.09.2018 09:00ЕООС - Задочно обучениеПравни и организационни аспекти на ООСкаб. 323в Ликвидационна сесия
гл.ас. д-р Илиян ИЛИЕВ
e-mail: ilian.iliev@mgu.bg
17.09.2018 10 00ЕЕЕО редовно и задочно обучениеМЕЕС105
доц. д-р Йордан Йорданов
e-mail: -
17.09.2018 11:00всичкиТПНГН-
проф. д-р Йордан КОРТЕНСКИ
e-mail: jordan_kortenski@abv.bg
17.09.2018 10:00всичкиВГ-
доц. д-р Нели МИНЧЕВА-ПЕНЕВА
e-mail: nnmintcheva@mgu.bg
17.09.2018 10:00ЕООС, БТ, ГПМЕРАналитична химия/Химия336
ас. д-р Весела ПЕТРОВА
e-mail: vessela.st@gmail.com
17.09.2018 10:00ВсичкиВсичкикаб. 397 Ликвидационна сесия
доц. д-р Камен ПОПОВ
e-mail: kpopov@mgu.bg
17.09.2018 10:00всичкивсички246
ас. Ваня СЕРАФИМОВА
e-mail: serafimova.vanya@gmail.com
17.09.2018 12:00Инженерна безопасностМикросоциологиякаб. 323 Ликвидационна сесия
ас. Ваня СЕРАФИМОВА
e-mail: serafimova.vanya@gmail.com
17.09.2018 10:00ГГПТТСоциологиякаб. 323 Ликвидационна сесия
доц. д-р Борис ВЪЛЧЕВ
e-mail: bobivalchev@gmail.com
18.09.2018 10.00ГПМЕР-1 задочноПалеонтология (ликвидационна сесия)279
доц. д-р Борис ВЪЛЧЕВ
e-mail: bobivalchev@gmail.com
18.09.2018 10.00ГПМЕР-3 задочноПолева геология (ликвидационна сесия)279
гл.ас. д-р Илиян ИЛИЕВ
e-mail: ilian.iliev@mgu.bg
18.09.2018 10 00ЕЕЕО редовно и задочно обучениеВИЕ105
проф. д-р Вяра ПОЖИДАЕВА
e-mail: vpojidaeva@abv.bg
18.09.2018 10,00РПИ,ПС,БТ,ЕООС,ГГПТТ 1к.,ММП,ЕЕЕО,АИУТ,ОРС-всички задочно обучениеИГ,Техн.докум.,МИГ,ПГИГ312
доц. д-р Калин РУСКОВ
e-mail: rouskov@mgu.bg
18.09.2018 12:00всичкивсички246
доц. д-р Антоанета ЯНЕВА
e-mail: antoaneta.yaneva@gmail.com
18.09.2018 9:30всички всички421
доц. д-р Райна ВУЧЕВА
e-mail: r.wutschewa@abv.bg
19.09.2018 10.00всички специалности-задочно об.всички дисциплини313
доц. д-р Христо ДИМИТРОВ
e-mail: hristo_dimitrov@mgu.bg
19.09.2018 10:00всичкиПетролна геология, ГПНГН-
гл.ас. д-р Илиян ИЛИЕВ
e-mail: ilian.iliev@mgu.bg
19.09.2018 10 00ЕЕЕО редовно и задочно обучениеКСЕС105
ас. Елица ИЛИЕВА
e-mail: elicailieva@mgu.bg
19.09.2018 13.30ГПМЕР-3 задочноРегионална геология (ликвидационна сесия)277
проф. д-р Йордан КОРТЕНСКИ
e-mail: jordan_kortenski@abv.bg
19.09.2018 10:00всичкиВГ-
пр. д-р Елена ДАВЧЕВА
e-mail: elena.davcheva@mgu.bg
20.09.2018 8:00всичкируски езикблок 3, каб. 6
доц. д-р Йордан Йорданов
e-mail: -
20.09.2018 11:00всичкиТПНГН-
гл.ас. д-р Райно ПОПОВ
e-mail: rayno_popov@abv.bg
20.09.2018 11,00всички специалности-задочно об.всички дисциплини516
доц. д-р Александър ЗДРАВКОВ
e-mail: alex_zdravkov@mgu.bg
21.09.2018 12:00всичкивсички-
доц. д-р Камен ПОПОВ
e-mail: kpopov@mgu.bg
21.09.2018 10:00всичкивсички246
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
22.09.2018 10СДТНГ-1, ПГ-1, ЕООС-1,ГПМЕР-1, БТ-1;задочно обучениеОбща геология264
доц. д-р Ясен ГОРБУНОВ
e-mail: y.gorbounov@mgu.bg
24.09.2018 08.30АИУТ - задочно обучениеИзмерване на неелектрични величини508 Поправителна сесия
доц. д-р Ясен ГОРБУНОВ
e-mail: y.gorbounov@mgu.bg
24.09.2018 08.30АИУТ - задочно обучениеИмпулсна и цифрова схемотехника508 Поправителна сесия
доц. д-р Ясен ГОРБУНОВ
e-mail: y.gorbounov@mgu.bg
25.09.2018 08.30АИУТ - задочно обучениеИзмерване на неелектрични величини508 Ликвидационна сесия
доц. д-р Ясен ГОРБУНОВ
e-mail: y.gorbounov@mgu.bg
25.09.2018 08.30АИУТ - задочно обучениеИмпулсна и цифрова схемотехника508 Ликвидационна сесия

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter