logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Дати за изпити

ДатаЧасСпециалностДисциплинаЗала
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
19.01.2020 14.30ХИГ-2Стратиграфия, исторична и регионална геология 277
ас. Сергей ДОБРЕВ
e-mail: sergeydobrev@gmail.com
19.01.2020 12:00всички всички242
доц. д-р Румен ИСТАЛИЯНОВ
e-mail: emp@mgu.bg , rgi@mgu.bg
20.01.2020 10 00ЕЕЕО, редовно и задочно обучениеЕлектроснабдяване на промишлени предприятия105
доц. д-р Щерьо ЛЬОМОВ
e-mail: lyomov@mgu.bg
20.01.2020 10:30СДТНГ-4 к.,ред.Сондиране, 2 част-сондиране за нефт и газв катедрат
доц. д-р Мариана ТРИФОНОВА-ДРАГАНОВА
e-mail: trifonova.m@mgu.bg
20.01.2020 16:00КТИД 3Разработка на приложен софтуер511
доц. д-р Веселин ХРИСТОВ
e-mail: veso@mgu.bg
20.01.2020 9:00КТИД II, УРПС I Компютърни мрежи и комуникации 515
доц. д-р Евгения АЛЕКСАНДРОВА
e-mail: jogeni72@gmail.com
21.01.2020 11:00РПИ - III курс редовно обучениеОткрит добив I220 / 221
доц. дн Александър Луканов
e-mail: alex_loukanov@yahoo.com
24.01.2020 13:15Всички специалностиХимия на околната средакат ИГЕ
доц. д-р Йорданка АНАСТАСОВА
e-mail: yordanka.anastasova@mgu.bg
27.01.2020 9:30КТИД - магистриЗащита на критични данни515
доц. дн Александър Луканов
e-mail: alex_loukanov@yahoo.com
28.01.2020 13:15Всички специалностиБиосензори и биоиндикаторикат ИГЕ
доц. дн Александър Луканов
e-mail: alex_loukanov@yahoo.com
28.01.2020 13:15Всички специалностиЕкотоксикологиякат ИГЕ
ас. Володя ДЖАРОВ
e-mail: volodyadzharov@gmail.com
30.01.2020 09.30КТИД - магистри І курсПрограмируеми контролери617
ас. Величка РУЙКОВА
e-mail: velichka.ruykova@mgu.bg
01.02.2020 11ЕЕЕО VОснови на автоматизацията610
доц. д-р Бануш БАНУШЕВ
e-mail: banushev@mgu.bg
03.02.2020 14 ч.ГПМЕР-ІКристалооптика362
доц. д-р Бануш БАНУШЕВ
e-mail: banushev@mgu.bg
03.02.2020 14 ч.ГПМЕР-ІІМагмена петрология362
проф. д-р Димитър АНАСТАСОВ
e-mail: danast@mgu.bg
04.02.2020 11.00М и Г -2 - задочноПодземен добив на полезни изкопаеми408
доц. д-р Ясен ГОРБУНОВ
e-mail: y.gorbounov@mgu.bg
04.02.2020 10АИУТИзмерване на неелектрични величини и Импулсна и цифрова схемотехника610
гл.ас. д-р Захари ДИНЧЕВ
e-mail: dinchev@mgu.bg
04.02.2020 10:00ПС-задочноВПО630
доц. д-р Николай КОЛЕВ
e-mail: nic_k@mgu.bg
04.02.2020 14:00МТФфизика346
проф. д-р Йордан КОРТЕНСКИ
e-mail: jordan_kortenski@abv.bg
04.02.2020 10:00ГПМЕРВГ244
доц. д-р Евгени КРАЙЧЕВ
e-mail: evgeni.kraychev@mgu.bg
04.02.2020 10,00ГГПТТ 3, задочно обучениеТоплотехника143
проф. д-р Маринела ПАНАЙОТОВА
e-mail: marichim@mgu.bg, m_panayotova@mgu.bg
04.02.2020 14ЕООС, БТ, ОРС - всички задочно обучениеФизикохимия320 редовна сесия
гл.ас. д-р Райно ПОПОВ
e-mail: rayno.popov@mgu.bg
04.02.2020 13,00ГГПТТ 5, задочно обучениеПТГТТО516
доц. д-р Стефан ПУЛЕВ
e-mail: st_pulev@yahoo.com
04.02.2020 08:45всички специалностиМеханика, Съпротивление на материалите309
доц. д-р Христо ДИМИТРОВ
e-mail: hristo_dimitrov@mgu.bg
05.02.2020 10:00ГПМЕР- 4Петролна геология-
доц. д-р Валери ЗЛАТАНОВ
e-mail: vnz@mgu.bg
05.02.2020 10:00СДТНГ-4 к., зад. об.Сондиране, 1 част -ПЯСв катедрат
доц. д-р Николай КОЛЕВ
e-mail: nic_k@mgu.bg
05.02.2020 13:00МТФфизика346
гл.ас. д-р Райно ПОПОВ
e-mail: rayno.popov@mgu.bg
05.02.2020 10,00ГГПТТ 5, задочно обучениеПТГГТТ516
ас. Володя ДЖАРОВ
e-mail: volodyadzharov@gmail.com
06.02.2020 09.30КТИД - магистри І курсПрограмируеми контролери617
гл.ас. д-р Здравец ЕФТИМОВ
e-mail: Zdravetse@yahoo.com
06.02.2020 12.00РПИ-4 - задочноНетрадиционни методи за добив на п.и.408
проф. д-р Георги МИХАЙЛОВ
e-mail: mihayg@mgu.bg
06.02.2020 10,00РПИ-4 - задочноНадземен рудничен комплекс236
проф. д-р Вяра ПОЖИДАЕВА
e-mail: vpojidaeva@abv.bg, vyara pozhidaeva@mgu.bg
06.02.2020 10,00всички специалности-задочно об.всички дисциплини312
доц. д-р Станислав СТОЙКОВ
e-mail: ststst@abv.bg
06.02.2020 10:00ПГ, СДТНГГПМН-
доц. д-р Виолета ТРИФОНОВА-ГЕНОВА
e-mail: violeta.trifonova@yahoo.com
06.02.2020 10:45КМКПМ+ММПвсички309
гл.ас. д-р Любомир ГЕОРГИЕВ
e-mail: lubo_62@mgu.bg
07.02.2020 11.00МТФ II курс + ГГПТТ II курс задочноВисша математика III част303
гл.ас. д-р Валентина НИКОЛОВА
e-mail: v.nikolova@mgu.bg
07.02.2020 14.00ГПМЕР-2 (задочно)Геоморфология и кватернерна геология 276
гл.ас. Тодор ТРЕНДАФИЛОВ
e-mail: todor@mgu.bg
07.02.2020 13.00МиГГИС202
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
08.02.2020 12.00ГПМЕР-3 (задочно)Исторична геология277
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
08.02.2020 9.00ПГ-2 (задочно)Стратиграфия, исторична и регионална геология277
доц. д-р Аспарух КАМБУРОВ
e-mail: asparuh.kamburov@mgu.bg
08.02.2020 10.00всичкивсички204а
доц. д-р Евгени КРАЙЧЕВ
e-mail: evgeni.kraychev@mgu.bg
08.02.2020 10,00СДТНГ 3 задочно обучениеТермодинамика и ДВГ143
доц. д-р Евгени КРАЙЧЕВ
e-mail: evgeni.kraychev@mgu.bg
08.02.2020 10,00ЕЕЕО 2,ММП 3Топлотехника143
ст.пр. Милена ПЪРВАНОВА
e-mail: Purvanova@mgu.bg
08.02.2020 12:00СДТНГ I к. задочноанглийски език301А
доц. д-р Симеон САВОВ
e-mail: simeon.savov@mgu.bg
08.02.2020 12:00ПС II курс задочноМинни и строителни машини20
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
08.02.2020 10.00СДТНГ, ГГИ, ПГ и ГПМЕР (задочно обучение)Обща геология274
доц. д-р Диана ТАШЕВА
e-mail: decheva@mgu.bg
08.02.2020 10АИУТТеория на автоматичното управление I и Идентификациция508
ас. Милко ХАРИЗАНОВ
e-mail: mharizanov@mgu.bg
08.02.2020 10:00СДТНГ-5 к., зад. об.Контрол на сондажите262
гл.ас. д-р Кирил КУЦАРОВ
e-mail: kbkutsarov@gmail.com
10.02.2020 10.00РПИ-1-задочноВъведение в минното дело408
проф. д-р Димитър АНАСТАСОВ
e-mail: danast@mgu.bg
11.02.2020 11.00М и Г -2 - задочноПодземен добив на полезни изкопаеми408
доц. д-р Христо ДИМИТРОВ
e-mail: hristo_dimitrov@mgu.bg
11.02.2020 10:00ГПМЕР- 4Петролна геология-
доц. д-р Румен КУЛЕВ
e-mail: r.kulev@abv.bg
11.02.2020 11:00СДТНГ, ГГПТТ-4к., зад. об.Машини и съоръжения за добив и транспорт на нефт и газв катедрат
гл.ас. д-р Петко Недялков
e-mail: petko.nedyalkov@mgu.bg
11.02.2020 9:00ГГПТТ III задочноТМ и ММ19
доц. д-р Стефан ПУЛЕВ
e-mail: st_pulev@yahoo.com
11.02.2020 08:45всички специалностиМеханика, Съпротивление на материалите309
доц. д-р Илиян ИЛИЕВ
e-mail: ilian.iliev@mgu.bg
12.02.2020 10.00ЕЕЕО- редовно и задочно обучениевсички дисциплини105
доц. д-р Борис ВЪЛЧЕВ
e-mail: bobivalchev@gmail.com
13.02.2020 10.00ГГИ-2 (задочно обучение)Палеонтология и стратиграфия265
проф. д-р Вяра ПОЖИДАЕВА
e-mail: vpojidaeva@abv.bg, vyara pozhidaeva@mgu.bg
13.02.2020 10,00всички специалности-задочно об.всички дисциплини312
доц. д-р Виолета ТРИФОНОВА-ГЕНОВА
e-mail: violeta.trifonova@yahoo.com
13.02.2020 10:45ММП и КМКПМтеоретична механика309
ас. Веселин БАЛЕВ
e-mail: veselinbalev@mgu.bg
14.02.2020 10:00ПССтроителни материали235
гл.ас. д-р Любомир ГЕОРГИЕВ
e-mail: lubo_62@mgu.bg
14.02.2020 11.00МТФ II курс + ГГПТТ II курс задочноВисша математика III част303
гл.ас. д-р Петко Недялков
e-mail: petko.nedyalkov@mgu.bg
14.02.2020 9:00КМКПМ и ММП, III задочноТМ и ММ19
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
15.02.2020 9.00ГПМЕР-2 (задочно)Стратиграфия277
гл.ас. д-р Наталия АЛЕКСАНДРОВА
e-mail: nataliya.aleksandrova@mgu.bg
15.02.2020 9.00МиГ 3 к. зад.об.ОДИ202
гл.ас. д-р Господинка ГИЧЕВА
e-mail: e_gospodinka@yahoo.com
15.02.2020 10 чЕООС, БТ IIОрганична химия303 задочно обучение, редовна изпитна сесия
доц. д-р Елена ДЕМИРЕВА-МИЛУШЕВА
e-mail: el_demireva@abv.bg, demireva@mgu.bg
15.02.2020 10:00ПС- IVПодземна градска инфраструктура235
доц. д-р Златинка КОВАЧЕВА
e-mail: zkovacheva@hotmail.com
15.02.2020 10.00МЕМФ I курс задочноВисша математика II част 135
доц. д-р Радостин ПАЗДЕРОВ
e-mail: rpazderov@abv.bg
15.02.2020 10 ч.СДТНГ-І, ПГ-ІМинералогия и петрография342
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
15.02.2020 10.00БТ и ЕООС (задочно обучение)Обща геология274
гл.ас. Тодор ТРЕНДАФИЛОВ
e-mail: todor@mgu.bg
15.02.2020 9.00МиГМОРПИ203
ас. Милко ХАРИЗАНОВ
e-mail: mharizanov@mgu.bg
15.02.2020 10:00СДТНГ-5 к., зад. об.Контрол на сондажите262
гл.ас. д-р Наталия АЛЕКСАНДРОВА
e-mail: nataliya.aleksandrova@mgu.bg
16.02.2020 11.00МиГ 3 к. зад.об.ЦОИ202
ас. Веселин БАЛЕВ
e-mail: veselinbalev@mgu.bg
16.02.2020 10:00ПССтроителни материали235
доц. д-р Райна ВУЧЕВА
e-mail: rayna vuchewa@mgu.bg
17.02.2020 10,00АИУТМашинознание312
гл.ас. д-р .Венцислав Радулов
e-mail: vradulov@yahoo.com
17.02.2020 9.00МТФ I курс задочноДескриптивна геометрия260
доц. д-р Райна ВУЧЕВА
e-mail: rayna vuchewa@mgu.bg
18.02.2020 10,00ГГПТТ 3,СДТНГ 3, ГГПТТ 4ТММ с МЕ, ПМСГПБИ312
проф. д-р Йордан КОРТЕНСКИ
e-mail: jordan_kortenski@abv.bg
18.02.2020 10:00ГПМЕРВГ244
проф. дгн Руслан КОСТОВ
e-mail: rikostov@mgu.bg
18.02.2020 9 ч.ГПМЕР-ІМинералогия и кристалография342
проф. дгн Руслан КОСТОВ
e-mail: rikostov@mgu.bg
18.02.2020 9 ч.ГГИ-I, ХИГ-ІОснови на минералогията342
доц. д-р Стефан ПУЛЕВ
e-mail: st_pulev@yahoo.com
18.02.2020 08:45всички специалностиМеханика, Съпротивление на материалите309
гл.ас. д-р Асен СТОЯНОВ
e-mail: asen_dragomirov@mail.bg
18.02.2020 9,30всички специалности-ред. и зад. обучениеТеор.механика, Техн.механика304
гл.ас. д-р Николета ЦАНКОВА
e-mail: niktzankova@abv.bg
18.02.2020 10 ч.РПИ-І, МиГ-ІГеология, минералогия и петрография (част Минералогия и петрография)346
гл.ас. д-р Николета ЦАНКОВА
e-mail: niktzankova@abv.bg
18.02.2020 10 ч.ЕООС- І и ІІ, БТ -І и ІІ, ОРС-І и ІІМинералогия и петрография (част Минералогия)346
гл.ас. д-р Благовеста ВЛАДКОВА
e-mail: b_vladkova@yahoo.com
19.02.2020 11:00ОРС, ГПМЕР - задочно629
доц. д-р Райна ВУЧЕВА
e-mail: rayna vuchewa@mgu.bg
19.02.2020 10,00EEEОМашинознание312
доц. д-р Илиян ИЛИЕВ
e-mail: ilian.iliev@mgu.bg
19.02.2020 10.00ЕЕЕО- редовно и задочно обучениевсички дисциплини105
проф. дн Вили ЛИЛКОВ
e-mail: lilkov@abv.bg
19.02.2020 9:00ПГ задочно обучениеАтомна и ядрена физика162
проф. дн Вили ЛИЛКОВ
e-mail: lilkov@abv.bg
19.02.2020 9:00АИУТ и ЕЕЕО задочно обучениефизика162 За студенти слушали лекциите при проф. Лилков.
доц. д-р Райна ВУЧЕВА
e-mail: rayna vuchewa@mgu.bg
20.02.2020 10,00РПИ 2Машинознание312
гл.ас. д-р Здравец ЕФТИМОВ
e-mail: Zdravetse@yahoo.com
20.02.2020 12.00РПИ-4 - задочноНетрадиционни методи за добив на п.и.408
доц. д-р Райна ВУЧЕВА
e-mail: rayna vuchewa@mgu.bg
21.02.2020 10,00ОРСМашинознание312
ас. Сергей ДОБРЕВ
e-mail: sergeydobrev@gmail.com
21.02.2020 10:00всички ГМН, НМС-
проф. д-р Ефросима ЗАНЕВА-ДОБРАНОВА
e-mail: dekangpf@mgu.bg
21.02.2020 10:00СДТНГФНГП-
гл.ас. д-р Живко ИЛИЕВ
e-mail: jivko.iliev@mgu.bg
21.02.2020 10.00ЕЕЕО-3 Минна техника20
доц. д-р Николай КОЛЕВ
e-mail: nic_k@mgu.bg
21.02.2020 13:30МТФфизика346
доц. д-р Евгени КРАЙЧЕВ
e-mail: evgeni.kraychev@mgu.bg
21.02.2020 10,00ЕЕЕО,КМКПМ,ММПТоплотехника143
гл.ас. д-р Петко Недялков
e-mail: petko.nedyalkov@mgu.bg
21.02.2020 13:30 ММП, IV задочноМинни Машини19
доц. д-р Станислав СТОЙКОВ
e-mail: ststst@abv.bg
21.02.2020 10:00ЕООС, БТГПМН-
ас. Милко ХАРИЗАНОВ
e-mail: mharizanov@mgu.bg
21.02.2020 10:00СДТНГ-5 к., зад. об.Контрол на сондажите262
доц. д-р Златинка КОВАЧЕВА
e-mail: zkovacheva@hotmail.com
22.02.2020 10.00МЕМФ I курс задочноВисша математика II част 135
доц. д-р Златинка КОВАЧЕВА
e-mail: zkovacheva@hotmail.com
22.02.2020 9.00ПГ II курсЧислени методи и основи на програмирането135А
доц. д-р Стефка ПРИСТАВОВА
e-mail: stprist@mgu.bg
22.02.2020 12 ч.ЕООС, БТ, ОРС, задочно обучениеМинералогия и петрография (част Петрография)346
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
23.02.2020 10.00СДТНГ, ГГИ, ПГ, ГПМЕР, БТ и ЕООС (задочно обучение)Обща геология (поправителна)274
доц. д-р Ясен ГОРБУНОВ
e-mail: y.gorbounov@mgu.bg
25.02.2020 10АИУТИзмерване на неелектрични величини и Импулсна и цифрова схемотехника610
проф. д-р Ефросима ЗАНЕВА-ДОБРАНОВА
e-mail: dekangpf@mgu.bg
25.02.2020 10:00ГГПТТСПГГГ-
доц. д-р Стефан ПУЛЕВ
e-mail: st_pulev@yahoo.com
25.02.2020 08:45всички специалностиМеханика, Съпротивление на материалите309
гл.ас. д-р Калинка ВЕЛИЧКОВА
e-mail: k.velichkova@mgu.bg
27.02.2020 9:00ММП, КМКПМ и ГГПТТфизика 2 част270 редовна изпитна сесия на студенти задочно обучение
доц. д-р Радостин ПАЗДЕРОВ
e-mail: rpazderov@abv.bg
29.02.2020 10 ч.СДТНГ-І, ПГ-ІМинералогия и петрография342
проф. дн Вили ЛИЛКОВ
e-mail: lilkov@abv.bg
04.03.2020 9:00ПГ задочно обучениеАтомна и ядрена физика162
проф. дн Вили ЛИЛКОВ
e-mail: lilkov@abv.bg
04.03.2020 9:00АИУТ и ЕЕЕО задочно обучениефизика162 За студенти слушали лекциите при проф. Лилков.
проф. д-р Димитър АНАСТАСОВ
e-mail: danast@mgu.bg
05.03.2020 10,00РПИ-4 - задочноНадземен рудничен комплекс236
гл.ас. д-р Калинка ВЕЛИЧКОВА
e-mail: k.velichkova@mgu.bg
05.03.2020 9:00ММП, КМКПМ и ГГПТТфизика 2 част270 поправителна сесия за студенти задочно обучение
проф. д-р Георги МИХАЙЛОВ
e-mail: mihayg@mgu.bg
05.03.2020 10,00РПИ-4 - задочноНадземен рудничен комплекс236
доц. д-р Стефка ПРИСТАВОВА
e-mail: stprist@mgu.bg
06.03.2020 14 ч.ЕООС, БТ, ОРС, задочно обучениеМинералогия и петрография (част Петрография)346
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
07.03.2020 12.00ГПМЕР-3 (задочно)Исторична геология (поправителна)277
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
07.03.2020 9.00ГПМЕР-2 (задочно)Стратиграфия (поправителна)277
ас. Сергей ДОБРЕВ
e-mail: sergeydobrev@gmail.com
07.03.2020 11:00всички ГМН, НМС-
гл.ас. д-р .Венцислав Радулов
e-mail: vradulov@yahoo.com
07.03.2020 9.00МТФ I курс задочноДескриптивна геометрия204Б
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
08.03.2020 9.00ПГ-2 (задочно)Стратиграфия, исторична и регионална геология (поправителна)277
гл.ас. д-р Кирил КУЦАРОВ
e-mail: kbkutsarov@gmail.com
10.03.2020 10.00РПИ-1-задочноВъведение в минното дело408
проф. д-р Маринела ПАНАЙОТОВА
e-mail: marichim@mgu.bg, m_panayotova@mgu.bg
10.03.2020 14ЕООС, БТ, ОРС - всички задочно обучениеФизикохимия320 поправителна сесия

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter