logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Дати за изпити

ДатаЧасСпециалностДисциплинаЗала
доц. д-р Райна ВУЧЕВА
e-mail: rayna vuchewa@mgu.bg
21.02.2020 10,00ОРСМашинознание312
ас. Сергей ДОБРЕВ
e-mail: sergeydobrev@gmail.com
21.02.2020 10:00всички ГМН, НМС-
проф. д-р Ефросима ЗАНЕВА-ДОБРАНОВА
e-mail: dekangpf@mgu.bg
21.02.2020 10:00СДТНГФНГП-
доц. д-р Здравко ИЛИЕВ
e-mail: iliev@mgu.bg
21.02.2020 13.00ЕЕЕО задочно обучениеМикропроцесорна техника508
доц. д-р Валерия КОВАЧЕВА-НИНОВА
e-mail: valia@mgu.bg
21.02.2020 10:00ЕООС, БТ, задочно обучениеОснови на минералните технологии25
доц. д-р Николай КОЛЕВ
e-mail: nic_k@mgu.bg
21.02.2020 13:30МТФфизика346
доц. д-р Евгени КРАЙЧЕВ
e-mail: evgeni.kraychev@mgu.bg
21.02.2020 10,00ЕЕЕО,КМКПМ,ММПТоплотехника143
гл.ас. д-р Петко Недялков
e-mail: petko.nedyalkov@mgu.bg
21.02.2020 13:30 ММП, IV задочноМинни Машини19
доц. д-р Станислав СТОЙКОВ
e-mail: ststst@abv.bg
21.02.2020 10:00ЕООС, БТГПМН-
ас. Милко ХАРИЗАНОВ
e-mail: mharizanov@mgu.bg
21.02.2020 10:00СДТНГ-5 к., зад. об.Контрол на сондажите262
доц. д-р Христо ШЕЙРЕТОВ
e-mail: hristo.sheiretov@mgu.bg
21.02.2020 10ЕЕЕО V задочноЕлектрически транспорт5
доц. д-р Христо ШЕЙРЕТОВ
e-mail: hristo.sheiretov@mgu.bg
21.02.2020 10 ММП-V задочноТовароподемни машини5
доц. д-р Златинка КОВАЧЕВА
e-mail: zkovacheva@hotmail.com
22.02.2020 10.00МЕМФ I курс задочноВисша математика II част 135
доц. д-р Златинка КОВАЧЕВА
e-mail: zkovacheva@hotmail.com
22.02.2020 9.00ПГ II курсЧислени методи и основи на програмирането135А
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
23.02.2020 10.00СДТНГ, ГГИ, ПГ, ГПМЕР, БТ и ЕООС (задочно обучение)Обща геология (поправителна)274
гл.ас. д-р Николай Лаков
e-mail: NLakov@mgu.bg
24.02.2020 12.00ММП и АИУТ - редовно и задочно обучениевсички дисциплини308
гл.ас. Ясен ПРОКОПОВ
e-mail: yasen@mgu.bg
24.02.2020 11.00всичкивсички204а
доц. д-р Ясен ГОРБУНОВ
e-mail: y.gorbounov@mgu.bg
25.02.2020 10АИУТИзмерване на неелектрични величини и Импулсна и цифрова схемотехника610
проф. д-р Ефросима ЗАНЕВА-ДОБРАНОВА
e-mail: dekangpf@mgu.bg
25.02.2020 10:00ГГПТТСПГГГ-
доц. д-р Стефан ПУЛЕВ
e-mail: st_pulev@yahoo.com
25.02.2020 08:45всички специалностиМеханика, Съпротивление на материалите309
гл.ас. д-р Калинка ВЕЛИЧКОВА
e-mail: k.velichkova@mgu.bg
27.02.2020 9:00ММП, КМКПМ и ГГПТТфизика 2 част270 редовна изпитна сесия на студенти задочно обучение
доц. д-р Здравко ИЛИЕВ
e-mail: iliev@mgu.bg
28.02.2020 13.00АИУТАвтоматизация на добивни и транспортни машини508
доц. д-р Здравко ИЛИЕВ
e-mail: iliev@mgu.bg
28.02.2020 13.00ММПАвтоматизация на минното производство508
доц. д-р Здравко ИЛИЕВ
e-mail: iliev@mgu.bg
28.02.2020 13.00ЕЕЕО и АИУТ редовно обучениеМикропроцесорна техника508
доц. д-р Здравко ИЛИЕВ
e-mail: iliev@mgu.bg
28.02.2020 13.00АИУТ задочно обучениеМикропроцесорна техника508
доц. д-р Теодора ХРИСТОВА
e-mail: teodora@mgu.bg
28.02.2020 14.15-14.3ЕЕЕОЕлектрически машини I121
доц. д-р Радостин ПАЗДЕРОВ
e-mail: rpazderov@abv.bg
29.02.2020 10 ч.СДТНГ-І, ПГ-ІМинералогия и петрография342
проф. дн Вили ЛИЛКОВ
e-mail: lilkov@abv.bg
04.03.2020 9:00ПГ задочно обучениеАтомна и ядрена физика162
проф. дн Вили ЛИЛКОВ
e-mail: lilkov@abv.bg
04.03.2020 9:00АИУТ и ЕЕЕО задочно обучениефизика162 За студенти слушали лекциите при проф. Лилков.
проф. д-р Димитър АНАСТАСОВ
e-mail: danast@mgu.bg
05.03.2020 10,00РПИ-4 - задочноНадземен рудничен комплекс236
гл.ас. д-р Калинка ВЕЛИЧКОВА
e-mail: k.velichkova@mgu.bg
05.03.2020 9:00ММП, КМКПМ и ГГПТТфизика 2 част270 поправителна сесия за студенти задочно обучение
проф. д-р Георги МИХАЙЛОВ
e-mail: mihayg@mgu.bg
05.03.2020 10,00РПИ-4 - задочноНадземен рудничен комплекс236
проф. д-р Вяра ПОЖИДАЕВА
e-mail: vpojidaeva@abv.bg, vyara pozhidaeva@mgu.bg
05.03.2020 10,00всички специалности-задочно об.поправит.сесиявсички дисциплини312
доц. д-р Евгени КРАЙЧЕВ
e-mail: evgeni.kraychev@mgu.bg
06.03.2020 10,00всички специалности-задочно об.поправит.сесиявсички дисциплини143
доц. д-р Стефка ПРИСТАВОВА
e-mail: stprist@mgu.bg
06.03.2020 14 ч.ЕООС, БТ, ОРС, задочно обучениеМинералогия и петрография (част Петрография)346
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
07.03.2020 12.00ГПМЕР-3 (задочно)Исторична геология (поправителна)277
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
07.03.2020 9.00ГПМЕР-2 (задочно)Стратиграфия (поправителна)277
гл.ас. д-р Господинка ГИЧЕВА
e-mail: e_gospodinka@yahoo.com
07.03.2020 10 чЕООС, БТ II и ОРС IОрганична химия303 задочно обучение, поправителна сесия
ас. Сергей ДОБРЕВ
e-mail: sergeydobrev@gmail.com
07.03.2020 11:00всички ГМН, НМС-
гл.ас. д-р .Венцислав Радулов
e-mail: vradulov@yahoo.com
07.03.2020 9.00МТФ I курс задочноДескриптивна геометрия204Б
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
07.03.2020 10.00СДТНГ, ГГИ, ПГ, ГПМЕР, БТ, ЕООС I курс (задочно обучение)Обща геология (поправителна)274
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
08.03.2020 9.00ПГ-2 (задочно)Стратиграфия, исторична и регионална геология (поправителна)277
проф. д-р Радослав Върбанов
e-mail: rvarbanov@gmail.com
09.03.2020 09:00СДТНГХИГ375 Датата е само за поправителната сесия на задочното обучение!
проф. д-р Георги СТОЯНЧЕВ
e-mail: g.stoyanchev@mail.bg
09.03.2020 11,00РПИ-4Основи на проектирането (подземно)236
доц. д-р Валерия КОВАЧЕВА-НИНОВА
e-mail: valia@mgu.bg
10.03.2020 10:00ЕООС, БТ, задочно обучениеОснови на минералните технологии25
гл.ас. д-р Кирил КУЦАРОВ
e-mail: kbkutsarov@gmail.com
10.03.2020 10.00РПИ-1-задочноВъведение в минното дело408
доц. д-р Иван МИНИН
e-mail: ivan.minin@mgu.bg
10.03.2020 10:00ГГПТТ, КМКПМ и ММП, II задочноМеталознание и технология на материалите22
доц. д-р Нели МИНЧЕВА-ПЕНЕВА
e-mail: nnmintcheva@mgu.bg
10.03.2020 12 ч.ЕООС, БТ, ГПМЕР, ГГИ химия/аналитична химия303
доц. д-р Нели МИНЧЕВА-ПЕНЕВА
e-mail: nnmintcheva@mgu.bg
10.03.2020 14:30 ч.ГГПТТ, ПС, РПИобща химия303
проф. д-р Маринела ПАНАЙОТОВА
e-mail: marichim@mgu.bg, m_panayotova@mgu.bg
10.03.2020 14ЕООС, БТ, ОРС - всички задочно обучениеФизикохимия320 поправителна сесия
доц. д-р Даниела ПАРАШКЕВОВА
e-mail: dani.parashkevova@mgu.bg
10.03.2020 10АИУТ IV - задочно обучениеАвтоматизация та технологични процеси615 Поправителна сесия
доц. д-р Даниела ПАРАШКЕВОВА
e-mail: dani.parashkevova@mgu.bg
10.03.2020 10АИУТ V - задочно обучениеКомпютърни системи за управление615 Поправителна сесия
доц. д-р Иван Проданов
e-mail: ivan.prodanov@mgu.bg
10.03.2020 10.30ГГПТТ, ММП, КМКПМ - зад. об.Електротехника и електроника, Електротехника и ел. измервания, Ел. машини и ел. задвижване303А
доц. д-р Стефан ПУЛЕВ
e-mail: st_pulev@yahoo.com
10.03.2020 08:45всички специалностиМеханика, Съпротивление на материалите309
доц. д-р Пламен САВОВ
e-mail: psavov@mgu.bg
10.03.2020 10:00ГПФфизика162
доц. д-р Диана ТАШЕВА
e-mail: decheva@mgu.bg
10.03.2020 13АИУТ ТАУ I, ТАУ II, ОТО, Идентификация508
гл.ас. д-р Захари ДИНЧЕВ
e-mail: dinchev@mgu.bg
11.03.2020 10:00ВсичкиВПО, МА630
гл.ас. д-р Валентина НИКОЛОВА
e-mail: v.nikolova@mgu.bg
11.03.2020 10.00ГПМЕР-3 (задочно)Геоморфология и кватернерна геология (поправителна)276
гл.ас. д-р Живко ИЛИЕВ
e-mail: jivko.iliev@mgu.bg
13.03.2020 10.00ЕЕЕО-3 Минна техника20
доц. д-р Златинка КОВАЧЕВА
e-mail: zkovacheva@hotmail.com
13.03.2020 9.00МЕМФ I курс задочно обучениеВисша математика II част (поправителна сесия)204Б
гл.ас. д-р Петко Недялков
e-mail: petko.nedyalkov@mgu.bg
13.03.2020 10:00ГГПТТ, КМКПМ и ММПТМ и ММ, Минни машини19 Поправителна сесия
доц. д-р Иван МИНИН
e-mail: ivan.minin@mgu.bg
17.03.2020 10:00ЕЕЕО IV задочноТехника и технология за обогатяване на ПИ22
доц. д-р Стефан ПУЛЕВ
e-mail: st_pulev@yahoo.com
17.03.2020 08:45всички специалностиМеханика, Съпротивление на материалите309
доц. д-р Антоанета ЯНЕВА
e-mail: antoaneta.yaneva@mgu.bg
18.03.2020 9:30ММП-3, КМКПМ-3 ЗадочноРуднични подемни уредби421
доц. д-р Иван МИНИН
e-mail: ivan.minin@mgu.bg
24.03.2020 10:00 ММП, IV задочноОбогатителни машини22
доц. д-р Стефан ПУЛЕВ
e-mail: st_pulev@yahoo.com
24.03.2020 08:45всички специалностиМеханика, Съпротивление на материалите309
доц. д-р Антоанета ЯНЕВА
e-mail: antoaneta.yaneva@mgu.bg
24.03.2020 9:30АИУТ 4 задочноМеханизация на мините 2-ра част421
гл.ас. д-р Живко ИЛИЕВ
e-mail: jivko.iliev@mgu.bg
17.04.2020 10.00ММП-5-задочноРЛПТ-К. Проект4
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
07.06.2020 10.00ХИГ, СДТНГ, ГГИ, ПГ, ГПМЕР, БТ, ЕООС, КТИД I курс (редовно обучение)Обща геология (поправителна)274
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
07.06.2020 10.00ГПМЕР III курс (редовно обучение)Регионална геология (поправителна)274
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
14.06.2020 10.00ХИГ, СДТНГ, ГГИ, ПГ, ГПМЕР, БТ, ЕООС, КТИД I курс (редовно обучение)Обща геология (ликвидационна)274
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
14.06.2020 10.00ГПМЕР III курс (редовно обучение)Регионална геология (ликвидационна)274
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
20.09.2020 10.00СДТНГ, ГГИ, ПГ, ГПМЕР, БТ, ЕООС I курс (задочно обучение)Обща геология (ликвидационна)274

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter