logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Издателска къща

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА "СВ.ИВАН РИЛСКИ" е създадена през 1999 г. с решение на АС. Съществуването на Издателска къща към МГУ "Св. Иван Рилски" е престижно за Университета и регламентирано от ЗВО (ал. 2, чл. 17, т. 3). Организирана е като звено на собствена стопанска сметка.

Издателска къща "Св. Иван Рилски" предлага следните продукти:

Издателска къща "Св. Иван Рилски" има богат опит в подготовката, оформлението и отпечатването на материали за научни конференции, семинари и др.

За последните дванадесет години В ИК е извършена пълна предпечатна подготовка на 120 заглавия, отпечатани са 160 заглавия, над 50 автореферата (в.т.ч и за външни клиенти) и 53 тома годишници на МГУ.

Нашите клиенти се радват на коректност, точност, качество и конкурентни цени за малки тиражи.

С взаимна коректност и удоволствие работим с: МГУ “Св. Иван Рилски”, НТС по МДГМ; ТУ и различни предприятия от бранша- „АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД, ГЕОТЕХМИН АД, „ЕЛАЦИТЕ МЕД” АД, "ЧЕЛОПЕЧ МАЙНИНГ" АД, "ВИДЕКС" АД и др. От 2007 г. работим успешно с група ALDE, Европейски парламент.

ЗА КОНТАКТИ:
доц. дн инж. Ирена Григорова, Зам. Ректор НИД
02 8060547, 02 8060203
E-mail: vice_rector_nid@mgu.bg

УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА в книжарницата на Издателската къща - МГУ "Св. Иван Рилски" /виж/

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter