logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Международна научна конференция

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ '2017 на МГУ "Св. Иван Рилски"
20 Октомври 2017 София, България

П Р О Г Р А М А - МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ
“СВ. ИВАН РИЛСКИ”

П О К А Н А

Второ съобщение

Инструкция за доклади (на български)

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter