logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Международна научна конференция

22 Октомври 2021
София, България

П О К А Н А

Първи циркуляр

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
Регистрация, откриване, пленарни и секционни заседания на 64-та Международна конференция на МГУ „Св. Иван Рилски“ ще се проведат в:
Минно-Геоложки университет „Св. Иван Рилски“
1700 София, България
ул. "Проф. Боян Каменов" 1


ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯВажни дати

Краен срок за представяне на резюме и заявка за участие:

20 март 2021

Потвърждаване на приетите резюмета

30 март 2021

Краен срок за изпращане пълния текст на доклад за участие:

30 април 2021

Краен срок за заплащане на ранна такса за правоучастие:

30 април 2021


Такси правоучастие


Категория

Ранна такса правоучастие

(до 30 април 2021)

Късна такса правоучастие

(след 30 април 2021)

Участник с доклад (постер) от МГУ „Св. Иван Рилски“

80 лв.

100 лв.

Участник с доклад (постер)

100 лв.

120 лв.

Публикуване на доклад

50 лв.

70 лв.

Участник с втори доклад

40 лв.

50 лв.

Участник без доклад (постер)

80 лв.

100 лв.

  • Студенти и редовни докторанти от МГУ „Св. Иван Рилски“ не заплащат такса правоучастие. За да се регистрира дадено лице като Студент/Редовен докторант е необходимо да изпрати уверение от Декана на съответния факултет, с което да потвърди своя статут.

  • Таксата за правоучастие не включва разходи за настаняване и трансфери.

  • Всички посочени суми са с включен ДДС, като при всяко заплащане се издава фактура.


БАНКОВА СМЕТКА

Титуляр:
НИС при МГУ ”Св. Иван Рилски”
БНБ – София, пл. Ал. Батенберг 1
IBAN: BG07 BNBG 9661 3100 1625 01
BIC: BNBGBGSD

Всяко заплащане трябва да включва и разходите за банковия превод.

Моля в поле «Основание за заплащането» изпишете ясно Вашето име и основанието за заплащането върху всички банкови документи.

За българските участници таксата за правоучастие се заплаща в лева.


Комитети

ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ


Всички доклади, преминали през процедурите за анонимно рецензиране, ще бъдат публикувани в Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски“, Том 64/2021. Докладите трябва да бъдат написани на един от работните езици (български, английски или руски). Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор самостоятелно или в съавторство е два.

Докладите, които са написани на английски език, съответстват на тематиката на списанието и преминат през двойно "сляпо" рецензиране, ще бъдат предоставени за публикуване в научното списание Sustainable Extraction and Processing of Raw Materials Journal (https://seprm.com/), което ще бъде изпратено за оценяване и индексиране в бази данни Scopus, Conference Proceedings Citation Index (Web of Science) и други международни индекси. На статиите от списанието ще бъде присвоен цифров идентификатор на обект (doi).


Работни езици: Български, Английски и Руски език.


ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ НА Резюметата и ДОКЛАДИТЕ


Заявка за участие МГУ 2021

Инструкции за техническо оформяне на резюмета

Инструкции за техническо оформяне на доклади - за изготвяне и отпечатване в Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски“

Instructions for manuscript preparation for the Sustainable Extraction and Processing of Raw Materials journal (Template)

Транслитерация на цитираната литература:

За автоматична транслитерация на цитираната литература:

https://www.lexilogos.com/

За български – https://www.lexilogos.com/keyboard/bulgarian.htm

За руски – https://www.lexilogos.com/keyboard/russian.htmЗа кореспонденция и информация:

инж. Костадинка Конакчийска

Минно-Геоложки Университет «Св. Иван Рилски»

1700 София, България

Студентски град, ул. «Проф. Боян Каменов» 1

тел: (02) 80 60 234; 0879807889
E-mail: srs@mgu.bg

LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter