Прием
БГ   EN

WWW www.mgu.bg
Прием 2019
Подаване на документи
Дати за изпити
Музеи
Административно - стопанската дейност
Съобщения
1.Банкова сметка за вноски на семестриални такси за обучение на студенти и докторанти:
BG88BNBG96613100162401, BIG:BNBGBGSD, БАНКА БНБ.
МГУ "СВ.ИВАН РИЛСКИ"
2.Банкова сметка за плащане на наеми, консумативи и депозити в поделение "Студентски столове и общежития":
BG23BNBG96613100162601, BIG:BNBGBGSD, БАНКА БНБ.
МГУ "СВ.ИВАН РИЛСКИ", Поделение "СОС"

Новини и събития
Научна дейност
Международна дейност
График
Специалности
Кариерен център
БиблиотекаБиблиотека