Прием
БГ   EN

WWW www.mgu.bg
Прием
Подаване на документи
Дати за изпити
РАЗПИС
Административно - стопанската дейност
Съобщения
1.Банкова сметка за вноски на семестриални такси за обучение на студенти и докторанти:
BG88BNBG96613100162401, BIG:BNBGBGSD, БАНКА БНБ. МГУ "СВ.ИВАН РИЛСКИ"
2.Банкова сметка за плащане на наеми,консумативи и депозити в "Студентски столове и общежития":
BG23BNBG96613100162601, BIG:BNBGBGSD, БАНКА БНБ.
МГУ "СВ.ИВАН РИЛСКИ", Поделение "СОС"
Новини и събития
Научна дейност
Еразъм+
График
Специалности
Кариерен център
БиблиотекаБиблиотека