МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

НОВИНИ

Съобщение - Магистри, I и II курс, задочно обучение, катедра "Механизация на мините"     04.01.2018
Очните занятия за летния семестър на учебната 2017/2018г. за магистри I и II курс, задочно обучение, специалност "Механизация на добива и транспорта на минерални суровини" ще се проведат от 12 март до 30 март 2018г. от 8,00 часа. От катедрата.

 

Новини

Предстоящи събития