МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

НОВИНИ

Работна среща на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН в МГУ „Св. Иван Рилски”     20.12.2017
Работна среща на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”

Като част от съвместната работа на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и българските университети по реализиране на целите включени в Националния план за действие по Пакта за младежта, в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ беше проведена работна среща, целта на която бе висшите учебни заведения да споделят своите коментари по Плана и заявят готовност за участие в изпълнението на включените в него приоритети.

В срещата участие взеха представители на университета - домакин, Медицински университет - София, Университета за национално и световно стопанство и Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия.

По време на дискусията бяха отбелязани редица важни точки, част от които:
- Очакванията на бизнеса към професионалната подготовка на завършващите студенти са нереалистично високи;
- Браншовите и професионални организации да участват в представянето на професии пред ученици и студенти, с цел кариерно ориентиране;
- Съществува необходимост от допълнителна квалификация на преподавателите в реална работна среда;
- Да бъдат инициирани възможности за колективна работа по проекти между бизнеса и висшите учебни заведения;
- Има нужда от действия към стимулиране доброволчеството сред студенти и ученици, с цел тяхното мотивиране, активизиране и включване.
 

Новини

Предстоящи събития