МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

НОВИНИ

Връчване на дипломи в Минно - електромеханичен факултет     19.12.2017
В Минно – геоложки университет „Св. Иван Рилски“ на 15.12.2017 г. се състоя тържествено връчване на дипломите на завършилите ОКС "бакалавър" и "магистър" в специалностите от Минно-електромеханичен факултет.

На всички млади специалисти пожелаваме здраве и много успехи! На добър час абсолвенти от випуск 2017!

 

Новини

Предстоящи събития