МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

НОВИНИ

На вниманието на абсолвентите от ГПФ     13.11.2017
Уважаеми колеги, Дипломите за висше образование на успешно завършилите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ през сесиите декември 2016, март, юли и септември 2017 са готови. За „готови“ се считат всички дипломи разписани от своите притежатели до 17.11.2017 г.
Поканваме абсолвентите и техните близки на тържественото връчване на дипломите на 05.12.2017 г. в зала 346 от 11.00 часа.
От 10,00 часа в Деканат ГПФ абсолвентите ще се разписват в Регистрова книга и ще се раздават тоги и шапки срещу документ за самоличност.

Деканат ГПФ

 

Новини

Предстоящи събития