МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

НОВИНИ

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ откри учебната 2017/2018 година     13.09.2017
На 11 септември 2017 година от 10:00 часа в МГУ тържествено се откри учебната 2017/2018 година. На тържеството, деканите от трите факултета при Минно-геоложки университет поздравиха студентите-първокурсници и им пожелаха ползотворна и усърдна работа, както и успешно дипломиране.На откриването в отделните факултети присъстваха заместник ректорите на МГУ, преподаватели и студенти.След тържеството се проведоха срещи на първокурсниците по факултети с деканските ръководства и ръководителите на отделните катедри.

 

Новини

Предстоящи събития