МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

НОВИНИ

Откриване на обновени лаборатории     13.09.2017
Днес 11.09.2017 година в Минно – геоложки университет „Св. Иван Рилски“, се откриха две напълно обновени лаборатории към катедра „Електротехника“. Реализираният проект е финансиран от фирма „ШЕЛ“, и е на стойност 75 000 евро. Двете обновени лаборатории ще предоставят съвреминни условия за обучение на студентите от Минно-eлектромеханичен факултет и Миннотехнологичен факултет . На празника присъстваха: Г-н Красимир Първанов - Заместник-министър на енергетиката, проф. д-р Любен Тотев - ректор на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", доц. д-р Павел Павлов – Зам. ректор по научноизследователска дейност, г-н Алекзандър Кейз - Ръководител на проекта за търсене и проучване за залежи на нефт и природен газ в блок 1-14 „Хан Кубрат“, г-жа Камелия Славейкова - Изпълнителен директор на Shell България и Гърция, представители на фирма Shell, много преподаватели и студенти . Проф. д-р Любен Тотев, Ректор на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" откри новите зали с думите: „Ние оценяваме високо дарението на Shell, което ще подпомага студентите в катедра „Електротехника“ за да подобрят своите знания, умения и квалификация“.„Изграждането на професионалисти в областта на науката, технологиите и инженерните науки е в основата на иновациите и засилването на конкурентноспособността на България като страна. Много сме развълнувани да участваме в програми, които помагат за изграждането на такива професионалисти като подобряват университетското образование, и са от полза за младите хора в България“, коментира г-жа Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell България.Поздравление от г-жа Камелия СлавейковаПоздравление от г-н Красимир Първанов - Заместник-министър на енергетикатаПоздравление от г-н Алекзандър КейзПредставяне на проект за търсене и проучване за залежи на нефт и природен газ в блок 1-14 „Хан Кубрат“, лектор г-н Алекзандър Кейз
 

Новини

Предстоящи събития