МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

НОВИНИ

ВАЖНО ЗА АБСОЛВЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ”     07.09.2017
ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ

ПО СПЕЦИАЛНОСТТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.09.2017 г. ОТ 9,00 ч. В ЗАЛА 236. Желаещите да се явят на изпит, задължително трябва да се запишат при Е. Ножарова (МТФ, кат. „ПРПИ”, каб. 238, тел.02 8060 581), най-късно до 14.09.2017 г.

Катедри: „ПРПИ” и „ОРПИ и ВР”

 

Новини

Предстоящи събития