МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

НОВИНИ

ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ - УРПС / ИМ      12.07.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ

За студентите от спец. УРПС – ОКС „бакалавър“ и ИМ - ОКС „магистър” ,
ще се проведе на 14.09.2017 г. от 9.00 часа 142 зала.

НЕОБХОДИМО Е СТУДЕНТИТЕ ДА СЕ ЗАПИШАТ ПРЕДВАРИТЕЛНО до 04.09.2017г.
От катедрата

 

Новини

Предстоящи събития