МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

НОВИНИ

Държавен изпит “Подземно строителство”     06.06.2017

КАТЕДРА “Подземно строителство”

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2016/17 година

на 29 Юни 2017 г.  

от 9.00 часа в зала 235  ще се проведе   ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ и ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ

 

 за абсолвентите от специалността ПОДЗЕМНО СТРОИТЕЛСТВО на ОКС БАКАЛАВЪР и ОНС МАГИСТЪР

 Желаещите да се явят на изпит и дипломна защита, задължително трябва  да се запишат при К.Маринова (МТФ, кат. „ ПС“, каб. 229, тел: 287), най- късно до 16.06.2017 г.

 --


Калина Маринова /ПС

 

Новини

Предстоящи събития