МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ - кат ХИГ     31.05.2017
Държавният изпит и Дипломните защити за специалността “Хидрогеология и инженерна геология” (мартенска сесия) ще се проведат на 13.07.2017 г. (четвъртък) от 9.00 часа.
Срока за записване е до 06.07.2017 г.
Срок за предаване на дипломните работи – 06.07.2017

 

Новини

Предстоящи събития