МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

НОВИНИ

На вниманието на всички дипломирани студенти от ГПФ – месец декември     23.05.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На вниманието на всички дипломирани студенти от ГПФ – месец декември 2016 г.

Дипломите за висше образование са подписани и сканирани, и могат да бъдат получени в Деканата на ГПФ всеки делничен ден срещу подпис в Регистрационната книга на факултета.

Деканат ГПФ

 

Новини

Предстоящи събития