МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

НОВИНИ

МГУ „Св. Иван Рилски“ бе удостоен с наградата на Кларивейт Аналитикс (екс Томсън Ройтерс) за 2017!     23.05.2017
Тази награда е за това, че в рамките на 15 години (2000 2016). публикациите на изследователи и автори от МГУ имат най-висока степен на влиятелност, сравнена с този индикатор за останалите български университети. Средният импакт (степен на влиятелност) за света е единица, а за този период МГУ Св. Иван Рилскиима стойност на този индикатор 1.171. Този индикатор е резултат от факта, че публикациите на изследователи и автори от МГУ са с най-голям процент на цитируемост - 76.53%, сравнен с този на останалите университети. При това в продължение на 15 години МГУ има постоянен, дългосрочен тренд на публикуване.
С тази награда Кларивейт Аналитикс прави опит да покаже, че измерителите за качество, какъвто е този индикатор - Импакт по отношение на световната степен на влиятелност, дават друга картина за научните резултати.


 

Новини

Предстоящи събития