МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

НОВИНИ

Държавен изпит и Дипломни защити - КТИД     20.09.2012
;

 

Новини

Предстоящи събития