Сътрудничество
Международно сътрудничество и проекти
Студентска и преподавателска мобилност
Проекти по европейски фондове и програми

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Студентска и преподавателска мобилност

Новини

Предстоящи събития